top of page

Esoteric Singa Barong keris, kris - Majapahit era (15th century) - Wilah with dapur (shape) Singa Barong (lion) and pamor Pendarigan Kebak - Rare Cirebon Ganesha hilt - Warangka of Pelet Kendhit Rante wood.

 

The wilah (blade) of this antique and rare keris dates from the Majapahit era (15th century).

 

The wilah is forged to Singa Barong (lion) dapur (shape). A detailed lion has been forged on the place of the Gandhik.

 

One of the pusakas of the Indonesian archipelago whose name is very fond amongt keris collectors is the Singo Barong Keris. For centuries this keris with the shape of the Singo Barong dapur (shape) has been hunted by collectors because a Singo Barong keris is esoterically very strong. This male lion dapur will give the owner or holder of this keris a brave and dignified character like a lion full of strength and courage. The stylized shape of the lion on the gandik enhances the owner's leadership qualities. In addition, it is esoterically able to neutralize dangers that come in the path of its owner. In Hindu/Buddhist culture, the lion is a symbol of reincarnation (incarnation) which is always there and before incarnating in the bodies of saints and kings. In Indonesian history, Patih Gajah Mada, who was famous for his mighty mandraguna, fought with Princess Dyah Phytaloka, injuring the princess Gajah Mada. As a result of the wound, Gajah Mada suffered from an incurable disease and eventually died.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with a complex, light gray Pendarigan Kebak pamor motif. Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, Javanese used to store rice in a large wooden box. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Beras Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and quiet in the family, it allows the owner to grow faster in his career and for entrepreneurs it brings business success. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the owner's social character and generosity.

 

At the top of the keris is a beautiful antique Cirebon Ganesha hilt, covered with floral motifs. The hilt is set on a silver cup.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogyakarta warangka of the noble Pelet Kendhit Rante wood. A copper two-piece Slorok pendok from Yogyakarta covers the gandar.

 

The isi of this ancient keris is particularly powerful. It revealed itself as an ancient Javanese warrior capable of dramatically increasing its owner's militancy, self-confidence and spiritual strength.

 

Characteristics:

Dapur: Singa Barong, 5 Luku

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Majapahit (15th century)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Pelet Kendhit Rante

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Esoterische Singa Barong keris, kris - Majapahit era (15de eeuw) – Wilah met dapur (vorm) Singa Barong (leeuw) en pamor Pendarigan Kebak – Zeldzame Cirebon Ganesha greep – Warangka van Pelet Kendhit Rante hout.

 

De wilah (kling) van deze antieke en zeldzame keris stamt van de Majapahit era (15de eeuw) era.

 

De wilah is gesmeed naar Singa Barong (leeuw) dapur (vorm). Op de plaats van de Gandhik is een gedetailleerde leeuw gesmeed.

 

Een van de pusakas van de Indische archipel waarvan de naam zeer gliefd is onder liefhebbers van kerissen, is de Singo Barong Keris. Sinds eeuwen wordt op deze keris met de vorm van de Singo Barong dapur (vorm) gejaagd door verzamelaars omdat een Singo Barong keris esoterisch erg sterk is. Deze mannelijke leeuw dapur zal de eigenaar of houder van deze keris een dapper en waardig karakter geven als een leeuw vol kracht en moed. De gestileerde vorm van de leeuw op de gandik versterkt de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar. Daarnaast is het esoterisch in staat om gevaren die op de pad van de eigenaar komen te neutraliseren. In de hindoeïstische / boeddhistische cultuur is de leeuw een symbool van reïncarnatie (incarnatie) die er altijd is en eerder incarneert in de lichamen van heiligen en koningen. In de Indonesische historie vocht Patih Gajah Mada, die beroemd was om zijn machtige mandraguna, met prinses Dyah Phytaloka, de prinses verwonden Gajah Mada. Als gevolg van de wond leed Gajah Mada aan een ongeneeslijke ziekte en stierf uiteindelijk.

 

Naast de zeldzame dapur is de wilah gesmeed met een complexe, licht grijze Pendarigan Kebak pamormotief. Pendaringan Kebak staat synoniem voor een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van dit pamor komt overeen met die van pamor Beras Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Aan de bovenkant van de keris prijkt een prachtige, antieke Cirebon Ganesha greep dat bedekt is met florale motieven. De greep staat op een zilveren cup.

 

De keris huist in een Gayaman Yogyakarta warangka van het edele Pelet Kendhit Rante hout. Een koperen, tweedelige Slorok pendok van Yogyakarta bedekt de gandar.

 

De isi van deze oude keris is bijzonder krachtig. Het openbaarde zich als een oude Javaanse krijger die instaat is om de strijdbaarheid, zelfvertrouwen en spirituele kracht van de eigenaar drastisch te verhogen.

 

Kenmerken:

Dapur: Singa Barong, 5 Luk

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Majapahit (15de eeuw)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Pelet Kendhit Rante

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

Esoteric Singa Barong keris, kris - Majapahit era (15th century)

€ 375,00Price
    bottom of page