top of page

Enchanting, antique Parungsari keris, kris - Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum-era (17th century) – Wilah with an exceptional Kudup Melati pamor and Parungsari dapur with 13 luk (waves) – Nunggak semi hilt – Warangka of the noble Stigi wood.

(Article number: 1683)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Parungsari keris dates from the Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum era (17th century).

 

The wilah is simply an enchanting beauty. It is forged with an exceptional variant of the very rare pamor Kudup Melati. I have had the wilah professionally and ritually washed, making the pamor motif breathtaking again. One cannot help but keep looking at the blacksmithing of this pamor.

 

Kudhup Melati in Javanese means jasmine flower bud. Jasmine flowers are small, pure white flowers and have a very fragrant aroma that symbolizes clean (good) behavior, sincerity, nobility, elegance and purity. This Kudhup Melati keris functions more like an heirloom to be used for its good luck. Therefore, in the forging of this keris, the esoteric (content) is more important than the exoteric (physical). The fragrant aroma of jasmine flowers can bring positive energy around oneself, as the fragrance can induce a sense of comfort, tranquility and peace. White jasmine flowers symbolize purity, simple elegance and sincerity. White jasmine flowers also symbolize beauty in simplicity and humility because although it is small and simple, the fragrance smells in all directions. Jasmine flowers will always be fragrant and white, pure and flawless. Jasmine will always be white and never lie about what it shows. Jasmine has no other color behind his white color and never keeps other colors for different situations. Jasmine can also be interpreted as "Medal soko lati" or "Out of the tongue". Meaning: What we say should be something fragrant, like the scent of jasmine flowers. Because speech can bring good or bad, depending on what is said, in line with the saying "Your mouth is your tiger". The Kudhup Melati keris is a symbol so that the owner will become a good, noble person and have a fragrant name in the community, such as the philosophy of jasmine flower buds that will bloom into beautiful flowers and spread a fragrant aroma in all directions. This keris is a reminder that in this life we ​​must be able to be good people, have a noble heart and be useful to others so that we have a good name in society.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Parungsari dapur with 13 luk. Parungsari is one of the thirteen luk forms of keris dapurs. Parung is a row of hills and valleys while Sari is a flower. Literally it can be interpreted as a beautiful landscape with hills and valleys full of beautiful flowers. A wonderful place to combine love with beauty. A Parung Sari keris possesses magical powers that aid its owner in achieving success and prosperity.

 

The keris is housed in a beautiful Solo Gayaman warangka and gandar of the noble Stigi wood.

 

The isi is as enchanting as the keris. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

Characteristics:

Dapur: Parungsari

Pamor: Kudup Melati

Tangguh: Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Stigi

 

Dimensions:

Total length: 52.5cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Betoverende, antieke Parungsari keris, kris - Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum-era (17de eeuw) – Wilah met een uitzonderlijke Kudup Melati pamor en Parungsari daapur met 13 luk (bochten) – Nunggak semi greep – Warangka van het edele Stigi hout.

 

Deze antieke Parungsari keris dateert van de Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum-era (17de eeuw).

 

De wilah is gewoonweg een betoverend schoonheid. Het is namelijk gesmeed met een uitzonderlijke variant van de zeer zeldzame pamor Kudup Melati. Ik heb de wilah professioneel en ritueel laten wassen waardoor het pamormotief weer adembenemend is. Men kan niet anders dan blijven kijken naar de smeedkunst van dit pamor.

 

Kudhup Melati betekent in het Javaans jasmijnbloemknop. Jasmijnbloemen zijn kleine, puur witte bloemen en hebben een zeer geurig aroma dat symbool staat voor schoon (goed) gedrag, oprechtheid, adel, elegantie en zuiverheid. Deze Kudhup Melati-keris functioneert meer als een erfstuk om te worden gebruikt voor zijn geluk. Daarom is tijdens het smeden van deze keris het esoterische (inhoud) belangrijker dan het exoterische (fysieke). Het geurige aroma van jasmijnbloemen kan positieve energie om zich heen brengen, omdat de geur een gevoel van comfort, rust en vrede kan veroorzaken. Witte jasmijnbloemen symboliseren zuiverheid, eenvoudige elegantie en oprechtheid. Witte jasmijnbloemen symboliseren ook schoonheid in eenvoud en nederigheid, want hoewel het klein en eenvoudig is, geurt de geur in alle richtingen. Jasmijnbloemen zullen altijd geurig en wit, puur en onberispelijk zijn. Jasmine zal altijd wit zijn en nooit liegen over wat het laat zien. Jasmine heeft geen andere kleur achter zijn witte kleur en behoudt nooit andere kleuren voor verschillende situaties. Jasmijn kan ook worden geïnterpreteerd als "Medal soko lati" of "Uit de tong". Betekenis: wat we zeggen zou iets geurigs moeten zijn, zoals de geur van jasmijnbloemen. Omdat spraak goed of slecht kan brengen, afhankelijk van wat er wordt gezegd, in lijn met het gezegde "Je mond is je tijger". De Kudhup Melati-keris is een symbool zodat de eigenaar een goed, nobel persoon zal worden en een geurige naam in de gemeenschap zal hebben, zoals de filosofie van jasmijnbloemknoppen die tot prachtige bloemen zullen bloeien en een geurig aroma in alle richtingen verspreiden. Deze keris is een herinnering dat we in dit leven goede mensen moeten kunnen zijn, een nobel hart moeten hebben en nuttig moeten zijn voor anderen zodat we een goede naam in de samenleving hebben.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Parungsari dapur met 13 luk. Parungsari is een van de dertien luk vormen van keris dapurs. Parung is een rij heuvels en valleien, terwijl Sari een bloem is. Letterlijk kan het worden geïnterpreteerd als een prachtig landschap met heuvels en valleien vol met prachtige bloemen. Een prachtige plek om liefde te combineren met schoonheid. Een Parung Sari keris bezit magische krachten die de eigenaar helpen in het realiseren van succes en welvaart.

 

De keris huist in een mooie Solo Gayaman warangka en gandar van het edele Stigi hout.

 

De isi is even betoverend als de keris. Op verzoek vertel ik u hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Parungsari

Pamor: Kudup Melati

Tangguh: Mataram Amangkurat I – Seda Tegal Arum (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Stigi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

 

Enchanting, antique Parungsari keris, kris - Parungsari dapur with 13 luk

€ 450,00Price
    bottom of page