top of page

Enchanting, antique Cirebon Dholog keris, kris - Cirebon abad XVI-era (16th century) – Wilah with a stunning variation of pamor Wahyu Tumurun – Authentic Parahu Labuh Cirebon warangka of antique Timoho Pelet Nyamel wood – Anak Ayam hilt.
(Article number: 1882)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This enchanting, antique Cirebon Dholog keris dates form the Cirebon abad XVI-era (16th century).

 

I acquired this keris from a young man in Cirebon city. He had inherited this keris from his grandfather. This keris was in his family for many decennia’s and was passed from father to son. He told me that his family had treated this keris as a cherished pusaka and they had always respected the jumat kliwon which is the reason that this keris is in a pristine condition considering its age. Also the isi of this keris is very lively due to the care and spiritual practice of its former owners. The young man told me that his grandfather had always called it magical because it had always aided and protected his family.   

 

I had the wilah ritually and professionally treated with warangan in Indonesia so that the stark white pamor Wahyu Tumurun contrasts beautifully against the jet-black background of the wilah. Wahyu Tumurun literally means 'revelation that descends'. Just by its name, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol of attaining a high position through the intercession of the almighty. Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received a revelation then of course you cannot get a position. Wahyu Tumurun possesses magical powers that make its owner exude an attitude of prowess through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

Furthermore, the wilah to the rare Dholog dapur with 5 luk (waves). Everything that happens in this world has a time. A process experienced by teak trees each year is the process of dropping leaves during the dry season, as a form of adaptation to the environment and environmental conditions. In the dry season, the teak tree drops almost all its leaves. That is the wisdom that nature has given the teak tree. Even without leaves, the teak tree forges itself into one of the best trees on earth. Changes can happen, the seasons of life can change. There are times when we have to go through such times. A time when everything seemed to go so easily, but could turn out to be where things suddenly got so dry. That is the phase the supernatural has put us through. When times of trials come, believe that by the power of this keris we will always get through them. Dholog is a dapur with the personification of an authentic life, a real purpose, sincere determination, as well as a symbol of the reminder that keris owners always seek and find the meaning of life in the world, so that the purpose and purpose of life that has been outlined will not be forgotten.

 

The keris is housed in an authentic and antique Parahu Labuh Cirebon warangka of beautiful Timoho Pelet Nyamel wood. An antique, copper bunton pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Dholog – 5 luk (waves)

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon abad XVI (16th century)

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

Kayu: Timoho Pelet Nyamel

 

Dimensions:

Total length: 49,5cm.

Length of the Keris: 46,5cm.

Length of the Wilah: 38,5cm.

 

Betoverende, antieke Cirebon Dholog keris, kris - Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw) – Wilah met een prachtige variatie van pamor Wahyu Tumurun – Authentieke Parahu Labuh Cirebon warangka van antiek Timoho Pelet Nyamel hout – Anak Ayam greep.

 

Deze betoverende, antieke Cirebon Dholog kris dateert uit het Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een jonge man in de stad Cirebon. Hij had deze keris geërfd van zijn grootvader. Deze keris was vele decennia in zijn familie en werd van vader op zoon doorgegeven. Hij vertelde me dat zijn familie deze keris had behandeld als een gekoesterde pusaka en dat ze de jumat kliwon altijd hadden gerespecteerd, wat de reden is dat deze keris in een onberispelijke staat verkeert gezien zijn leeftijd. Ook de isi van deze keris is erg levendig dankzij de zorg en spirituele oefening van de voormalige eigenaren. De jongeman vertelde me dat zijn grootvader het altijd magisch had genoemd omdat het zijn gezin altijd had geholpen en beschermd.

 

Ik heb de wilah in Indonesië ritueel en professioneel laten behandelen met warangan, zodat de spierwitte pamor Wahyu Tumurun prachtig afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah. Wahyu Tumurun betekent letterlijk 'openbaring die neerdaalt'. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor-motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool van het bereiken van een hoge positie op voorspraak van de almachtige. Ook al is men slim en bedreven in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen functie krijgen. Wahyu Tumurun bezit magische krachten die ervoor zorgen dat de eigenaar een houding van bekwaamheid uitstraalt waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiële als immateriële zin. In de geschiedenis was dit pamor-motief zeer gewild bij hooggeplaatste soldaten en staatslieden. Tegenwoordig is dit pamor populair bij managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

Verder is de wilah gesmeed naar het zeldzame Dholog dapur met 5 luk (golven). Alles wat er in deze wereld gebeurt heeft een tijd. Een proces dat elk jaar door teakbomen wordt ervaren, is het laten vallen van bladeren tijdens het droge seizoen, als een vorm van aanpassing aan de omgeving en omgevingsomstandigheden. In het droge seizoen laat de teakboom bijna al zijn bladeren vallen. Dat is de wijsheid die de natuur de teakboom heeft gegeven. Ook zonder blad smeedt de teakboom zich tot een van de beste bomen op aarde. Veranderingen kunnen gebeuren, de seizoenen van het leven kunnen veranderen. Er zijn tijden dat we door zulke tijden heen moeten. Een tijd waarin alles zo gemakkelijk leek te gaan, maar kon blijken dat het ineens zo droog werd. Dat is de fase waar het bovennatuurlijke ons doorheen heeft gestuurd. Als er tijden van beproevingen komen, geloof dan dat we door de kracht van deze keris er altijd doorheen zullen komen. Dholog is een dapur met de personificatie van een authentiek leven, een echt doel, oprechte vastberadenheid, evenals een symbool van de herinnering dat keris-eigenaren altijd de zin van het leven in de wereld zoeken en vinden, zodat het doel en het doel van het leven dat is geschetst zal niet worden vergeten.

 

De keris is gehuisvest in een authentieke en antieke Parahu Labuh Cirebon warangka van prachtig Timoho Pelet Nyamel hout. Een antieke, koperen bunton-pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Dholog – 5 luk (golven)

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Cirebon abad XVI (16e eeuw)

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

Kayu: Timoho Pelet Nyamel

 

Dimensies:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 38,5cm.

Enchanting, antique Cirebon Dholog keris, kris - pamor Wahyu Tumurun – Timoho

€ 450,00Price
    bottom of page