top of page

Very detailed carved Naga blawong - Surakarta Indonesia - Two artfully carved Nagas - Inscription PBX (Pakubuwono 10).

 

This special blawong comes from Surakarta, Indonesia. Mighty Nagas can be admired on both sides of the blawong. The inscription PBX (Pakubuwono the tenth) is carved at the top of the blawong.

 

This blawong comes from the collection of the well-known author of books on kerisses, Jean Greffioz and can hold one keris.

 

 Naga (Sanskrit: "serpent or serpent") in Hinduism, Buddhism and Jainism, a member of a class of mythical semi-divine beings, half human and half cobra. It is a strong, handsome species that can take either fully human or completely sinuous shape and is potentially dangerous, but often beneficial to humans. They live in an underground kingdom called Naga-loka or Patala-loka, which is filled with magnificent palaces, beautifully decorated with precious gems. The creative deity Brahma relegated the nagas to the lower realms when they became too populous on Earth and ordered them to bite only the really wicked people or those destined to die prematurely. They are also associated with waters - rivers, lakes, seas, and springs - and are keepers of treasure.

 

The depicted keris can be purchased separately and is for illustrative purposes only.

 

Dimensions:

Height: 62cm.

Width: 22cm.

 

Zeer gedetailleerd gesneden Naga blawong – Surakarta Indonesië – Twee kunstig gesneden Naga’s – Inscriptie PBX (Pakubuwono 10).

 

Deze bijzondere blawong is afkomstig van Surakarta, Indonesië. Aan beiden zijden van de blawong zijn machtige Naga’s te bewonderen. Aan de bovenzijde van de blawong is de inscriptie PBX (Pakubuwono de tiende) gesneden.

 

Deze blawong is afkomstig van de collectie van de bekende auteur van boeken over kerissen, Jean Greffioz en biedt plaats aan een keris.

 

 Naga (Sanskriet: 'slang of serpent') in het hindoeïsme, het boeddhisme en het jaïnisme, een lid van een klasse van mythische halfgoddelijke wezens, half mens en half cobra. Het is een sterke, knappe soort die ofwel volledig menselijke of volledig kronkelige vorm kan aannemen en potentieel gevaarlijk is, maar vaak gunstig voor de mens. Ze leven in een ondergronds koninkrijk genaamd Naga-loka of Patala-loka, dat gevuld is met schitterende paleizen, prachtig versierd met kostbare edelstenen. De scheppende godheid Brahma degradeerde de naga's naar de lagere regionen toen ze op aarde te dichtbevolkt werden en beval hen alleen de echt slechte mensen te bijten of degenen die voorbestemd waren om voortijdig te sterven. Ze worden ook in verband gebracht met wateren - rivieren, meren, zeeën en bronnen - en zijn bewakers van schatten.

 

De afgebeelde keris is los te koop en dient slechts ter illustratie.

 

Afmetingen:
Hoogte: 62cm.

Breedte: 22cm.

 

Detailed Naga blawong - Surakarta Indonesia - Two artfully carved Naga's - PBX10

€ 125,00Price
    bottom of page