top of page

Completely authentic, antique Daunan Madura, Panimabal keris, kris - 16th centuryPanimbal wilah (blade) with 9 luk (waves) forged with the rare Naga Rangsang pamor - Daunan Madura warangka - Gaya Madura pendok - Detailed carved Kojuk mrenges hilt.

 

The pamor motif Naga Rangsang with which the wilah (blade) of this antique Panimbal keris is forged is rare. The image of this pamor resembles a crawling centipede. This pamor is similar to pamor Blarak Ngirid and Ron Pakis but the direction of the grain of this pamor is reversed. Pamor Naga Rangsang possesses magical powers that enhance the owner's authority and leadership qualities. This pamor motif is classified in the earth element fire (rekan). The aura of this keris mixes with the owner's aura and positively influences the character and appearance of the owner.

 

In addition to this rare pamor, the wilah is forged to Panimbal dapur (shape) with 9 luk (waves). In Indonesian history, kerises with dapur Panimbal were reserved exclusively for courtiers of the royal palaces. It was believed that this dapur would be able to help the owner to become a person chosen or to gain the trust of his superiors or even the king and thus be trusted to carry out important functions of the kingdom. This dapur has magical powers that give its owner charisma and allure in the eyes of other people. His words will always be heard and he will be trusted and obeyed. This made the Panimbal keris one of the kerises with its own class. The Panimbal keris provides wisdom and power. It reminds us that people are always responsible for their duties and obligations as human beings, to others. A Panimbal keris is believed to draw the powers of other keris to aid its owner.

 

The top of the keris is adorned with a detailed carved Kojuk mrenges hhilt that is trimmed with a copper selut with fine filigree work.

 

The keris is housed in an authentic Daunan Madura warangka from the rich Trembalo

wood. An antique Gaya Madura pendok covers the gandar.

 

The wilah has recently been professionally and ritually washed, giving it a renewed look.

 

The isi (spirit) of the wilah is vibrant and very strong.

 

Characteristics:

Dapur: Panimbal, 9 Luk.

Pamor: Naga Rangsang

Tangguh: Pajang Mataram (Abad XVI)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 44 cm.

Length of the Keris: 41.5 cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Geheel authentieke, antieke Daunan Madura, Panimabal keris, kris – Panimbal wilah (kling) met 9 luk (bochten) gesmeed met het bijzondere Naga Rangsang pamor – Daunan Madura warangka – Gaya Madura pendok – Gedetailleerd gestoken Kojuk mrenges greep.

 

Het pamormotief Naga Rangsang waarmee de wilah (kling) van deze antieke Panimbal keris is gesmeed is zeldzaam. De afbeelding van dit pamor lijkt op een kruipende duizendpoot. Dit pamor lijkt op pamor Blarak Ngirid en Ron Pakis maar de richting van de nerven van dit pamor is omgekeerd. Pamor Naga Rangsang bezit magische krachten die het gezag en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken. Dit pamormotief wordt ingedeeld in de aardse element vuur (rekan). De aura van deze keris vermengt zich met de aura van de eigenaar en beïnvloed op een positieve wijze de karakter en uitstraling van de eigenaar.

 

Naast dit zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Panimbal dapur (vorm) met 9 luk (bochten). In de Indonesische geschiedenis waren kerissen met dapur Panimbal exclusief voorbehouden aan hovelingen van de koninklijke paleizen. Men geloofde dat deze dapur in staat zou zijn om de eigenaar te helpen een persoon te worden die werd gekozen of die het vertrouwen van zijn meerderen of zelfs van de koning won en dat hij aldus werd vertrouwd om belangrijke taken van het koninkrijk uit te voeren. Deze dapur heeft magische krachten die de eigenaar charisma en allure geeft in de ogen van andere mensen. Zijn woorden zullen altijd worden gehoord en hij zal worden vertrouwd en gehoorzaamd. Hierdoor werd de Panimbal keris een van de kerissen met een eigen klasse. De Panimbal keris geeft wijsheid en macht. Het herinnert ons eraan dat mensen altijd verantwoordelijk zijn voor hun plichten en verplichtingen als mens, jegens anderen. Aangenomen wordt dat een Panimbal keris de krachten van andere kerissen trekt om de eigenaar ervan te helpen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerd gestoken Kojuk mrenges greep dat is afgezet met een koperen selut met fijn filigraanwerk.

 

De keris huist in een geheel authentieke Daunan Madura warangka van het rijke Trembalo

Hout. Een eveneens antieke Gaya Madura pendok bedekt de gandar.

 

De wilah is recentelijk professioneel en ritueel gewassen waardoor het een hernieuwde uitstraling heeft gekregen.

 

De Isi (geest) van de wilah is levendig en bijzonder sterk.

 

Kenmerken:

Dapur: Panimbal, 9 Luk.

Pamor: Naga Rangsang

Tangguh: Pajang Mataram (Abad XVI)

Warangka: Daunan Madura

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44cm.

Lengte van de Keris: 41,5cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

 

Completely authentic, antique Daunan Madura, Panimabal keris, kris - Rare pamor

€ 295,00Price
    bottom of page