top of page

Cirebon Singo Barong keris, kris - Wilah with Lar Gangsir pamor - Singo Barong dapur - Cirebon abad XVIII era (18th century) - Buta Bajang hilt with silver selut - Perahuan Cirebon Warangka - Silver pendok.

 

The wilah of this Cirebon keris is forged to Singo Barong dapur (shape). One of the pusakas of the Indonesian archipelago whose name is very popular among keris lovers is the Singo Barong Keris. For centuries this keris with the shape of the Singo Barong dapur (shape) has been hunted by collectors because a Singo Barong keris is esoterically very strong. This male lion dapur will give the owner or keeper of this keris a brave and dignified character as a lion full of strength and courage. The stylized shape of the lion on the gandik enhances the owner's leadership qualities. In addition, it is esoterically able to neutralize dangers that come in the path of its owner. In Hindu / Buddhist culture, the lion is a symbol of reincarnation (incarnation) that is always there and rather incarnates in the bodies of saints and kings. In Indonesian history, Patih Gajah Mada, who was famous for his mighty mandraguna, fought with Princess Dyah Phytaloka, injuring the princess Gajah Mada. As a result of the wound, Gajah Mada suffered an incurable illness and eventually died.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with the rare pamor Lar Gangsir. Lar Gangsir is classified as an exclusive pamor because it is very difficult to make so that it is rarely found, making the value of this pamor high. In keeping with the name Lar = wing and Gangsir = a type of large cricket, the pamor motif is similar to that on the wings of a cricket. Pamor lar gangsir has mythical powers that bring good luck to the owner and prevent the owner from being attacked by witchcraft and disturbance by ghosts and malicious persons. Lar Gangsir = The title of Ageman Siro, it is said to be a teaching of makrifat Sunan kalijaga, which means the title or position of rank, fame, wealth, beauty and good looks and so on in this world is just an 'ageman' or clothing that can be worn and taken off. It is not eternal for the owner, it is all a deposit from the Almighty that he will certainly ask again one day. As a pamphlet in our lives, we should not be caught by the brilliance of the sparkling world life. Not even because of the advantages we have that make us arrogant, arrogant, forgetful and act arbitrarily towards others and undermine their dignity. Don't let the strengths we have make a boomerang for ourselves. Let us bring these teachings into our lives so that we can be more introspective and grateful, more able to respect other people, and of course it will make us wiser in responding to our strengths and weaknesses. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

At the top of the keris is a detailed Buta Bajang handle that is trimmed with an old silver selut.

 

The keris is housed in a Perahuan Cirebon Warangka made of beautiful Kemuning wood. A silver finely driven pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Singo Barong, 9 luk

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century)

Warangka: Perahuan Cirebon

Kayu: Kemuning

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 46cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 33,5cm.

 

Cirebon Singo Barong keris, kris – Wilah met Lar Gangsir pamor – Singo Barong dapur – Cirebon abad XVIII era (18de eeuw) – Buta Bajang greep met zilveren selut - Perahuan Cirebon Warangka – Zilveren pendok.

 

De wilah van deze Cirebon keris is gesmeed naar Singo Barong dapur (vorm). Een van de pusakas van de Indische archipel waarvan de naam zeer gliefd is onder liefhebbers van kerissen, is de Singo Barong Keris. Sinds eeuwen wordt op deze keris met de vorm van de Singo Barong dapur (vorm) gejaagd door verzamelaarts omdat een Singo Barong keris esoterisch erg sterk is. Deze mannelijke leeuw dapur zal de eigenaar of houder van deze keris een dapper en waardig karakter geven als een leeuw vol kracht en moed. De gestileerde vorm van de leeuw op de gandik versterkt de leiderschapskwaliteiten van de eigenaar. Daarnaast is het esoterisch in staat om gevaren die op de pad van de eigenaar komen te neutraliseren. In de hindoeïstische / boeddhistische cultuur is de leeuw een symbool van reïncarnatie (incarnatie) die er altijd is en eerder incarneert in de lichamen van heiligen en koningen. In de Indonesische historie vocht Patih Gajah Mada, die beroemd was om zijn machtige mandraguna, met prinses Dyah Phytaloka, de prinses verwonden Gajah Mada. Als gevolg van de wond leed Gajah Mada aan een ongeneeslijke ziekte en stierf uiteindelijk.

 

Naast de bijzondere dapur is de wilah gesmeed met het zeldzame pamor Lar Gangsir. Lar Gangsir wordt geclassificeerd als een exclusief pamor, omdat het zeer moeilijk te maken is zodat dat het zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van dit pamor hoog is. In overeenstemming met de naam Lar = vleugel en Gangsir = een soort grote krekel, is het pamormotief vergelijkbaar met dat op de vleugels van een krekel. Pamor lar gangsir heeft mythische krachten die de eigenaar veel geluk brengt het voorkomt dat de eigenaar wordt aangevallen door hekserij en verstoring door geesten en kwaadwillende personen. Lar Gangsir = De titel van Ageman Siro, er wordt gezegd dat het een leer is van makrifat Sunan kalijaga, wat betekent dat de titel of positie van rang, roem, rijkdom, schoonheid en goed uiterlijk enzovoort in deze wereld slechts een ‘ageman’ is of kleding die kan worden gedragen en uitgetrokken. Het is niet eeuwig voor de eigenaar, het is allemaal een aanbetaling van de Almachtige die hij op een dag zeker nog een keer zal vragen. Als een pamflet in ons leven mogen we niet worden gevangen door de schittering van het sprankelende wereldleven. Ook niet door de voordelen die we hebben, waardoor we arrogant, arrogant, vergeetachtig zijn en willekeurig handelen tegenover anderen en hun waardigheid ondermijnen. Laat de sterke punten die we hebben geen boemerang voor onszelf maken. Laten we deze leringen in ons leven brengen, zodat we introspectiever en dankbaarder kunnen zijn, meer in staat zijn om andere mensen te respecteren en het zal ons natuurlijk wijzer maken in het reageren op onze sterke en zwakke punten. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een gedetailleerde Buta Bajang greep dat is afgezet met een oude zilveren selut.

 

De keris huist in een Perahuan Cirebon Warangka van prachtig Kemuning hout. Een zilveren fijn gedreven pendok bedekt de gandar.

 

 Kenmerken:

Dapur: Singo Barong, 9 luk

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Perahuan Cirebon

Kayu: Kemuning

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

 

Cirebon Singo Barong keris, kris - Wilah with Lar Gangsir pamor

€ 675,00Price
    bottom of page