top of page

Rare Cirebon Keris Pedang Suduk - Cirebon abad XVII (18th century) - Wilah (blade) with striking version of pamor Gajah Gelar and dapur Pedang Suduk Maru - Mega Mendung sheath and handle.

(Article number: 1806)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

The name Pedang is a collective term for sabers and swords originating from the different Indonesian regions. This antique Pedang Suduk comes from Cirebon and dates from the Cirebon abad XVII (18th century).

 

The long blade measures no less than 52 cm and is forged with a striking version of pamor Gajah Gelar.

 

Gajah Gelar is a pamor motif depicted in the form of four to five straight lines extending from the sor-soran to the top of the wilah. This pamor possesses magical powers that increase its authority and make its owner more powerful. In terms of forging technique, this pamor is rare and difficult to forge. "Elephant" is one of the big, tall, brave and strong animals living in the forest. Though slow in appearance, elephants are actually born with keen instincts or good at reading signs, clever at interpreting signs that outshine other animals. Elephants always live in groups, usually this herd is led by the oldest and largest / strongest elephant. As large mammals, elephants require extensive terrain. When looking for food, they are always in groups and never separated. So that wherever they go the traces left behind will be seen, the bushes to the little plants in their path will fall down through the herd like an open road. Elephants in cultural images have long been used as inspiration for mythological, symbolic and religious concepts. In mythology and religious traditions, both in Asia and Africa, the elephant is depicted as a symbol of strength and wisdom.

 

The thick pamor lines of pamor Gajah Degree are like the tracks of an elephant herd that was deployed to overcome obstacles and clear the way for others, while creating a path of change at the same time. For the owner, this pamor shows a great spirit, full of passion and determination to achieve goals. At the same time a powerful person to be imitated, great but not arrogant.

 

At the top of the Pedang is a detailed Mega Mendung (large clouds) handle. The Pedang is housed in a suitable sheath. A beautifully carved Mega Mendung decoration can be admired on the sheath mouth.

 

Characteristics:

Dapur: Pedang Suduk Maru

Pamor: Gajah Gelar

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18th century)

 

Dimensions:

Total length: 70.5 cm.

Length of the Pedang: 65cm.

Length of the blade: 52 cm.

 

Zeldzame Cirebon Keris Pedang Suduk – Cirebon abad XVII (18de eeuw) – Wilah (kling) met opvallende uitvoering van pamor Gajah Gelar en dapur Pedang Suduk Maru – Mega Mendung schede en greep.

 

De naam Pedang is een collectieve term voor sabels en zwaarden afkomstig van de verschillende Indonesische regio’s. Deze antieke Pedang Suduk is afkomstig van Cirebon en dateert van de Cirebon abad XVII (18de eeuw).

 

De lange kling meet maar liefst 52cm en is gesmeed met een opvallende uitvoering van pamor Gajah Gelar.

 

Gajah Gelar is een pamormotief dat wordt afgebeeld in de vorm van vier tot vijf rechte lijnen die zich uitstrekken van de sor-soran tot de bovenkant van de wilah. Dit pamor bezit magische krahten die de autoriteit vergroot en de eigenaar machtiger maakt. Qua smeedtechniek is dit een zeldzaam en moeilijk te smeden pamor. "Olifant" is een van de grote, lange, dappere en sterke dieren die in het bos leven. Hoewel ze er traag uitzien, worden olifanten eigenlijk geboren met scherpe instincten of goed in het lezen van tekens, slim in het interpreteren van tekens die andere dieren overtreffen. Olifanten leven altijd in groepen, meestal wordt deze kudde geleid door de oudste en grootste/sterkste olifant. Als grote zoogdieren hebben olifanten een uitgebreid terrein nodig. Bij het zoeken naar voedsel zijn ze altijd in groepen en nooit gescheiden. Zodat waar ze ook gaan de achtergelaten sporen zullen worden gezien, de struiken naar de kleine planten op hun pad zullen door de kudde als een open weg naar beneden vallen. Olifanten in culturele afbeeldingen worden al lang gebruikt als inspiratiebron voor mythologische, symbolische en religieuze concepten. In mythologie en religieuze tradities, zowel in Azië als in Afrika, wordt de olifant afgebeeld als een symbool van kracht en wijsheid.

 

De dikke pamorlijnen van pamor Gajah Degree zijn als de sporen van een olifantentroep die werd ingezet om obstakels te overwinnen en de weg vrij te maken voor anderen, terwijl ze tegelijkertijd een pad van verandering creëerden. Voor de eigenaar toont dit pamor een geweldige geest, vol passie en vastberadenheid om doelen te bereiken. Tegelijkertijd een krachtig persoon die nagevolgd moet worden, groots maar niet arrogant.

 

Aan de bovenzijde van de Pedang prijkt een gedetailleerde Mega Mendung (grote wolken) greep. De Pedang huist in een passende schede. Op de schedemond is weer een mooi gesneden Mega Mendung decoratie te bewonderen.

 

Kenmerken:

Dapur: Pedang Suduk Maru

Pamor: Gajah Gelar

Tangguh: Cirebon abad XVIII (18de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte: 70,5cm.

Lengte van de Pedang: 65cm.

Lengte van de kling: 52cm.

Cirebon Keris Pedang Suduk - 18th century - pamor Gajah Gelar - Mega Mendung

€ 160,00Price
    bottom of page