top of page

Cirebon, Dukun, healing, Sempana keris - Cirebon Abad XVII- era (17th Century) – Wilah with an intricate version of pamor Pendarigan Kebak and Sempana dapur with 9 luk (waves) – Antique and rare Trusmian hilt – Prahu Labuh waragka – Silver pendok.

(Article number: 1903)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This ancient Cirebon, Dukun, healing, Sempana keris -dates from the Cirebon Abad XVII- era (17th Century).

 

A Cirebon keris, compared to kerisses from the other Indonesian regions, are characterized by a fairly simple sandangan (dress) and more timid pamors. The Empu’s of Cirebon give preference to introducing very strong magical and spiritual powers to the kerisses which they forge. That’s the reason why kerisses from Cirebon are known for their extreme spiritual powers that benefit and protect their owners. As is the case with this ancient Cirebon Sempana keris. This keris was also a part of the impressive collection of spiritual kerisses of Dukun in Cirebon. He works as a traditional healer, spirit medium, custom and tradition expert. His collection consists of amazing and spiritually very strong kerisses with which he works on a daily basis. He used this keris to detect and heal both physical and psychological complaints of his patients.

 

The ancient wilah is forged to Sempana dapur with 9 uk (waves). Dapur Sempana is one of the keris forms of a keris with 9 Luk (waves). Although the appearance of this dapur is fairly simple, it is very popular because in history Sempana kerisses were reserved for royal servants, senior government officials and nobles. Sempana literally means ‘true dreams’ or dreams that come true. Sempana in deeper meaning is a message, wishful thinking, hopes, ideals and desires when based on a true understanding they become reality. The Kembang Kacang under the Ganja symbolizes the trunk of an elephant. In ancient Indonesian folklore the God Ganesha, the elephant God, who stood symbol for knowledge, always inhaling knowledge with her trunk. Kerisses with Sempana dapur will help the owner of the keris to realize his dreams, ideals and desires by constantly gaining knowledge and using this knowledge to realize his dreams, goals and desires.

 

Furthermore, the wilah is forged with an intricate version of pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak means a full rice chest. In the past, Javanese kept rice in a large wooden chest. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and family, it allows the owner to grow faster in his career or brings business success to entrepreneurs. It not only brings abundant prosperity but it also enhances the social character and generosity of the owner.

 

The top of the keris is adorned with an antique and rare Trusmian hilt. The keris is housed in a Parahu Labuh warangka and the gandar is covered with a silver bunton pendok with deeply driven floral motifs. I have chosen not to replace the pendok to maintain the authenticity of this ancient keris.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana – 9 luk (waves)

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon (Abad XVII) – 17th Century

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

 

Dimensions:

Total length: 45,5cm.

Length of the Keris: 43,5cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Cirebon, Dukun, genezende, Sempana keris - Cirebon Abad XVII- tijdperk (17e eeuw) – Wilah met een ingewikkelde versie van pamor Pendarigan Kebak en Sempana dapur met 9 luk (golven) – Antieke en zeldzame Trusmian greep – Prahu Labuh waragka – Zilveren pendok.

 

Deze oude Cirebon, Dukun, genezende, Sempana keris dateert uit het Cirebon Abad XVII-tijdperk (17e eeuw).

 

Een Cirebon keris wordt, vergeleken met kerissen uit de andere Indonesische streken, gekenmerkt door een vrij eenvoudige sandangan (aankleding) en meer bedeesde pamors. De Empu's van Cirebon geven de voorkeur aan het introduceren van zeer sterke magische en spirituele krachten in de kersissen die ze smeden. Dat is de reden waarom Kerissen van Cirebon bekend staan om hun extreme spirituele krachten die hun eigenaren ten goede komen en beschermen. Zoals het geval is met deze oeroude Cirebon Sempana keris. Deze keris maakte ook deel uit van de indrukwekkende verzameling spirituele kersen van Dukun in Cirebon. Hij werkt als traditioneel genezer, spiritueel medium, gewoonte- en traditie-expert. Zijn collectie bestaat uit verbazingwekkende en spiritueel zeer sterke kerissen waar hij dagelijks mee werkt. Hij gebruikte deze keris om zowel lichamelijke als psychische klachten van zijn patiënten op te sporen en te genezen.

 

De oude wilah is gesmeed tot Sempana dapur met 9 uk (golven). Dapur Sempana is een van de keris vormen van een keris met 9 Luk (golven). Hoewel het uiterlijk van deze dapur vrij eenvoudig is, is het erg populair omdat in de geschiedenis Sempana-kersen gereserveerd waren voor koninklijke dienaren, hoge regeringsfunctionarissen en edelen. Sempana betekent letterlijk 'ware dromen' of dromen die uitkomen. Sempana in diepere betekenis is een boodschap, wishful thinking, hoop, idealen en verlangens wanneer ze op basis van een echt begrip werkelijkheid worden. De Kembang Kacang onder de Ganja symboliseert de slurf van een olifant. In de oude Indonesische folklore was de God Ganesha, de olifantengod, die symbool stond voor kennis, altijd kennis inademen met haar slurf. Kerissen met Sempana dapur zal de eigenaar van de keris helpen zijn dromen, idealen en verlangens te realiseren door voortdurend kennis op te doen en deze kennis te gebruiken om zijn dromen, doelen en verlangens te realiseren.

 

Bovendien is de wilah gesmeed met een complexe versie van pamor Pendarigan Kebak. Pendaringan Kebak betekent een volle rijstkist. Vroeger bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor zijn vergelijkbaar met die van pamor Wos Wutah met het verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en gezin, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière of brengt zakelijk succes bij ondernemers. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart, maar versterkt ook het sociale karakter en de vrijgevigheid van de eigenaar.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antiek en zeldzame Trusmian greep. De huist in een Parahu Labuh warangka en de gandar is bedekt met een zilveren bunton pendok met diep gedreven bloemmotieven. Ik heb ervoor gekozen om de pendok niet te vervangen om de authenticiteit van deze oude kris te behouden.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana – 9 luk (golven)

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon (Abad XVII) – 17e eeuw

Warangka: Parahu Labuh Cirebon

 

Dimensies:

Totale lengte: 45,5cm.

Lengte van de Keris: 43,5cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

 

Cirebon, Dukun, healing, Sempana keris - Pamor Pendarigan Kebak - Trusmian hilt

€ 395,00Price
    bottom of page