top of page

Cirebon Cekel Beluluk Tombak - Cirebon abad XVII-era (17th century) - Wilah with Kelengan pamor and Cekel Beluluk dapur - Complete with matching limpung landeyan and beautifully carved warangka.

(Article number: 1783)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This Tombak dates from the Cirebon abad XVII era (17th century). Characteristic of Tombaks from Cirebon is that they are forged with shorter and thicker peksis than Tombaks from central Java.

 

This Tombak is forged to Cekel Beluluk dapur (shape). A Cekel Beluluk Tombak is one of the straight Tombak dapurs whose sides of the wilah are symmetrical. Compared to other Tombak dapurs, the Wilah of the Cekel Beluluk dapur is thicker, the surface is rougher in texture. The Cekel Beluluk Tombaks of yesteryear were really made as weapons of war. In battle, they were usually used by strong warriors at the forefront of battle. A Cekel Beluluk Tombak possesses spiritual powers that make the owner more persistent and increase his perseverance making it easier for him to achieve his life goals.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Kelengan. Pamor Kelengan is classified in the earth element. The element earth is generated by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfect for the spherical shape that we can see from space. The guardians of the earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements is visible through the earth to the outside: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the "earth element," like time, which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to re-harmonizing irregularities. This tombak absorbs negative energy and especially provides protection against all negative influences, whether it be persons, spirits, diseases or disasters. It also stands for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, this tombak possesses magical powers that will increase its owner's self-awareness, caution and self-confidence.

 

I had the Tombak professionally and ritually washed in Indonesia, so that the pamor is restored in its authentic state.

 

This Tombak can be mounted on long landeyans such as blandaran (3x the length of the owner's body), panurung (2x the length of the owner's body), pegon (1x the length of the owner's body plus stretching the arm up) or short landeyan like, limpung (length of the top of the middle finger with the elbow) or landheyan sekilan.

 

The Tombak is complete with matching limpung landeyan with copper decorative piece and beautifully carved warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Cekel Beluluk

Pamor: Kelengan

Tangguh: Cirebon abad XVII (17th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan and warangka: 86cm.

Length of the tombak: 40cm.

Length of the wilah: 31cm.

 

Cirebon Cekel Beluluk Tombak – Cirebon abad XVII-era (17de eeuw) – Wilah met Kelengan pamor en Cekel Beluluk dapur – Compleet met passende limpung landeyan en fraai gesneden warangka.

 

Deze Tombak dateert van de Cirebon abad XVII-era (17de eeuw). Kenmerkend voor Tombaks van Cirebon is dat zij zijn gesmeed met kortere en dikkere peksi’s dan Tombaks uit centraal Java.

 

Deze Tombak is gesmeed naar Cekel Beluluk dapur (vorm). Een Cekel Beluluk Tombak is een van de rechte Tombak dapurs waarvan de de zijdes van de wilah symmetrisch zijn. In vergelijking met andere Tombak dapurs is de wilah van de Cekel Beluluk dapur dikker, het oppervlak is ruwer van structuur. De Cekel Beluluk Tombaks van weleer waren echt gemaakt als oorlogswapens. In de strijd werden zij meestal gebruikt door sterke krijgers aan de voorhoede van de strijd. Een Cekel Beluluk Tombak bezit spirituele krachten die de eigenaar meer volhardend maakt en zijn doorzettingsvermogen vergroot waardoor hij makkelijker zijn levensdoelen behaalt.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Kelengan. Pamor Kelengan wordt ingedeeld in de element aarde. Het element aarde wordt door vuur, water en lucht voortgebracht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, volmaakt door de bolvorm die wij vanuit de ruimte kunnen zien. De wachters van de aarde zijn de scheppers daarvan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de dampkring (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde zichtbaar naar buiten toe: de wonderbaarlijke natuur van ‘moeder aarde’. Langzaam, maar volhardend is het ‘aarde-element’, net als de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het erom gaat onregelmatigheden weer te harmoniseren. Deze tombak absorbeert negatieve energie en geeft vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden zei het personen, geesten, ziektes of rampen. Het staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Daarnaast bezit deze tombak magische krachten die de zelfbewustheid, voorzichtigheid en zelfvertrouwen van de eigenaar zal vergroten.

 

Ik heb de Tombak in Indonesië professioneel en ritueel laten wassen waardoor het pamor weer in authentieke staat schittert.

 

Deze Tombak kan worden gemonteerd op lange landeyanen zoals blandaran (3x de lengte van het lichaam van de eigenaar), panurung (2x de lengte van het lichaam van de eigenaar), pegon (1x lengte van het lichaam van de eigenaar plus het strekken van de arm omhoog) of korte landeyan zoals, limpung (lengte van de top van de middelvinger met de elleboog) of landheyan sekilan.

 

De Tombak is compleet met passende limpung landeyan met koperen sierstuk en fraai gesneden warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Cekel Beluluk

Pamor: Kelengan

Tangguh: Cirebon abad XVII (17de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief landeyan en warangka: 86cm.

Lengte van de tombak: 40cm.

Lengte van de wilah: 31cm.

Cirebon Cekel Beluluk Tombak - 17th century - With landeyan and warangka

€ 175,00Price
    bottom of page