top of page

Cirebon Badik Duduk - Cirebon Abad VIII-era (18th century) - Wilah with complex Pendarigan Kebak pamor and Badik (Jimatan) dapur (shape) - Authentic and fitting scabbard and hilt.

(Article number: 1777)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Badik comes from Cirebon and dates from the Cirebon Abad VIII era (18th century).

 

The shape of a Badik resembles a knife with a cutting edge on only one side, namely the front. The tip is usually sharp. Like the keris, the badik damask is forged with pamor. A Badik is known to possess strong spiritual and magical powers that benefit and protect its owner. The Badik is synonymous with maritime society, especially when it goes back to the origins of the Bugis, where most men became seamen. Empus have been forging on the Badik for centuries.

 

The Badik is a traditional weapon that not only functions as a stabbing weapon, but is also a symbol that reflects the owner's personality, reflecting ideals and hopes as well as a way of life. Where every man should be brave, never give up to face opponents or fight life's challenges. Also steadfast in the face of trials and tests he encounters in life.

 

The wilah of this Badik is forged with a complex execution of pamor Pendarigan Kebak. I had the wilah professionally and ritually washed in Indonesia, so that the pamor sparkles again. Pendaringan Kebak is synonymous with a full rice box. In the past, Javanese kept rice in a large wooden box. A full rice box symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and quiet to the family, it allows the owner to grow faster in his career and it brings business success to entrepreneurs. Not only does it bring abundant wealth, but it also enhances the social character and generosity of its owner.

 

The Badik is complete with the authentic and appropriate sheath and handle.

 

The spiritual power of this small but brave Badik is very strong. I am happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Badik (Jimatan)

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon Abad VIII (18th century)

 

Dimensions:

Total length: 37cm.

Length of the Badik: 35cm.

Length of the Wilah: 25cm.

 

Cirebon Badik Duduk - Cirebon Abad VIII-era (18de eeuw) – Wilah met complexe Pendarigan Kebak pamor en Badik (Jimatan) dapur (vorm) – Authentieke en passende schede en greep.

 

Deze antieke Badik is afkomstig van Cirebon en dateert van de Cirebon Abad VIII-era (18de eeuw).

 

De vorm van een Badik lijkt op een mes met slechts aan een kant een snijdrand, namelijk de voorkant. De punt is meestal scherp. Net als de keris is de badik damast gesmeed met pamor. Een Badik staat erom bekend dat het sterke spirituele en magische krachten bezit die ten gunste komen van de eigenaar en hem beschermen. De Badik staat synoniem met de maritieme samenleving, vooral als het teruggaat tot de oorsprong van de Bugis, waar de meeste mannen zeelieden werden. Sinds eeuwen smeden empu’s op de Badik.

 

De Badik is een traditioneel wapen dat niet alleen als steekwapen fungeert, maar ook een symbool is dat de persoonlijkheid van de eigenaar weergeeft en zowel idealen en hoop als een manier van leven weerspiegelt. Waar elke man dapper moet zijn, nooit opgeven om tegenstanders onder ogen te zien of te vechten tegen de uitdagingen van het leven. Ook standvastig in het aangezicht van beproevingen en tests die hij in het leven tegenkomt.

 

De wilah van deze Badik is gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Pendarigan Kebak. Ik heb de wilah in Indonesië professioneel en ritueel laten wassen waardoor het pamor weer schittert.  Pendaringan Kebak staat synoniem een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

De Badik is compleet met de authentieke en passende schede en greep.

 

De spirituele kracht van deze kleine maar dappere Badik is zeer sterk. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Badik (Jimatan)

Pamor: Pendarigan Kebak

Tangguh: Cirebon Abad VIII (18de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte: 37cm.

Lengte van de Badik: 35cm.

Lengte van de Wilah: 25cm.

 

Cirebon Badik Duduk - 18th century - Pendarigan Kebak pamor - kris - keris

€ 110,00Price
    bottom of page