top of page

Antique Cekel Beluluk Tombak - Madura abad XVII era (17th century) - Complete with matching scabbard - Wilah with ngulit semangka pamor and Cekel Beluluk dapur.

(Article number: 1708)

 

This antique Cekel Beluluk tombak dates from the Madura abad XVII era (17th century).

 

A åç is one of the straight Tombak dapurs whose sides of the wilah are symmetrical. Compared to other Tombak dapurs, the wilah of the Cekel Beluluk dapur is thicker, the surface is rougher in texture. The Cekel Beluluk Tombaks of yesteryear were really made as weapons of war. In battle, they were usually used by strong warriors at the forefront of the battle.

 

Furthermore, the wilah is forged with a clear and distinct execution of pamor Ngulit Semangka. I recently had the tombak ritually and professionally washed in Indonesia, so that the pamor has been renewed.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

The spiritual power of a Tombak is stronger than that of a keris because a Tombak gets its power from the universe while a keris does it from the earth.

 

 The Tombak is housed in a matching scabbard with impressive golden brown flames.

 

Characteristics:

Dapur: Cekel Beluluk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura abad XVII era (17th century)

 

Dimensions:

Total length: 57cm.

Length of the Tombak: 42cm.

Length of the Wilah: 26.5 cm.

 

Antieke Cekel Beluluk Tombak – Madura abad XVII-era (17de eeuw) - Compleet met bijpassende schede – Wilah met ngulit semangka pamor en Cekel Beluluk dapur.

 

Deze antieke Cekel Beluluk tombak dateert van de Madura abad XVII-era (17de eeuw).

 

Een Cekel Beluluk Tombak is een van de rechte Tombak dapurs waarvan de de zijdes van de wilah symmetrisch zijn. In vergelijking met andere Tombak dapurs is de wilah van de Cekel Beluluk dapur dikker, het oppervlak is ruwer van structuur. De Cekel Beluluk Tombaks van weleer waren echt gemaakt als oorlogswapens. In de strijd werden zij meestal gebruikt door sterke krijgers aan de voorhoede van de strijd.

 

Verder is de wilah gesmeed met een helder en duidelijke uitvoering van pamor Ngulit Semangka. Ik heb de tombak recent in Indonesië ritueel en professioneel laten wassen waardoor het pamor hernieuwd is.

 

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De spirituele kracht van een Tombak sterker dan die van een keris omdat een Tombak zijn kracht vanuit het heelal haalt terwijl een keris dit vanuit de aarde doet.

 

 De Tombak huist in een bijpassende schede met indrukwekkende goudbruine tekeningen.

  

Kenmerken:

Dapur: Cekel Beluluk

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Madura abad XVII-era (17de eeuw)

 

Afmetingen:

Totale lengte:  57cm.

Lengte van de Tombak: 42cm.

Lengte van de Wilah: 26,5cm.

 

 

Cekel Beluluk Tombak - Pamor Ngulit Semangka - Complete with scabbard

€ 150,00Price
    bottom of page