top of page

Carangsoka keris, kris - Carangsoka wilah (blade), Blambangan era (15th century) - Beautiful, silver Ngulit-Semangka pamor - Silver pendok.

 

The old wilah of this keris dates from the Blambangan era (15th century) and is forged to Carangsoka dapur (shape). Carang is a branch of a tree which, although small in number, makes the tree appear lush, while Soka is a recording from Ashoka derived from Sanskrit; Shoka (sad) and A (no) so that means that the asoka flower is the flower of the savior / antidote to sorrow. It is also a symbol of exorcism, a life of joy, so they believe that by bringing Soka flowers wherever they go, they will find pleasure and always be overwhelmed with happiness.

 

A Carang Soka keris therefore has magical powers that take away sorrow and bring happiness. In addition, this keris also has powers to expel negative spirits and keep them away.

 

The wilah (blade) is forged with a silver Ngulit-Semangka pamor that contrasts beautifully with the jet-black wilah.

 

The keris is housed in a gayaman warangka made of the rare Pelet-Mbathok wood.

 

A silver bunton pendok covers the gandar (sheath).

 

The isi (spirit) of this keris is very strong.

 

Characteristics:

Dapur-Carangsoka

Pamor-Ngulit-Semangka

Tangguh: Blambangan-15th century

Warangka-Gayaman-Yogyakarta

Kayu-Pelet-Mbathok

 

Dimensions:

Total length-49cm.

Length of the Keris-43.5cm.

Length of the Wilah-34.5cm.

 

Carangsoka keris, kris – Carangsoka wilah (kling), Blambangan era(15de eeuw) – Prachtige, zilveren Ngulit-Semangka pamor – Zilveren pendok.

 

De oude wilah van deze keris stamt van de Blambangan era (15deeeuw) en is gesmeed naar Carangsoka dapur(vorm). Carang is een tak van een boom die, hoewel klein maar groot in aantal, de boom weelderig doet lijken, terwijl Soka een opname is uit Ashoka, afgeleid van het Sanskriet; Shoka (verdrietig) en A (nee) dus dat betekent dat de asoka-bloem de bloem is van de verlosser/ tegengif voor verdriet. Het is ook een symbool van exorcisme, een leven van vreugde, zodat ze geloven dat door het brengen van Soka-bloemen waar ze ook gaan, ze plezier zullen krijgen en altijd worden overweldigd door geluk.

 

Een Carang Soka keris heeft dan ook magische krachten die verdriet wegneemt en geluk brengt. Daarnaast heeft deze keris ook krachten om negatieve geesten uit te drijven en weg te houden.

 

De wilah(kling) is gesmeed met een zilveren Ngulit-Semangka pamor dat prachtig afsteekt tegen de gitzwarte wilah.

 

De keris huist in een gayaman warangka van het zeldzame Pelet-Mbathok hout.

 

Een zilveren bunton pendok bedekt de gandar(schede).

 

De isi (geest) van deze keris is bijzonder sterk.

 

Kenmerken:

Dapur-Carangsoka

Pamor-Ngulit-Semangka

Tangguh: Blambangan-15de eeuw

Warangka-Gayaman-Yogyakarta

Kayu-Pelet-Mbathok

 

Afmetingen:

Totale lengte-49cm.

Lengte van de Keris-43,5cm.

Lengte van de Wilah-34,5cm.

 

Carangsoka keris, kris - Carangsoka wilah (blade), Blambangan era (15th century)

€ 225,00Price
    bottom of page