top of page

Bugis Sapukala keris, kris - Sulawesi abad XVIII era (18th century) – Wilah (blade) with Mabatang Jampu pamor – Patah Tiga ulu (handle) – Heavy copper cup – Bugis Makassar warangka and gandar with silver bands.

(Article number: 1308)

 

The heavy wilah (blade) of this Bugis keris dates from the Sulawesi abad XVIII era (18th century). It is forged to Sapukala dapur with a clear, silver colored Mabatang Jampu pamor that contrasts nicely against the black background of the wilah.

 

Pamor Mabatang Jampu possesses spiritual powers that help the owner of the keris to broaden his network and make him much loved within this network which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines are like the different ways that lead to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

At the top of the keris is adorned with an antique Patah Tiga ulu (grip) set on a heavy copper cup.

 

The keris is housed in a Bugis Makassar warangka and gandar. The gandar is wrapped with three richly decorated, silver bands.

 

The Bugis keris is also called the 'pirate keris'. This fable was invented by the British in the 18th century who wanted permission from the British government to spread their power to the rest of Malaysia. The areas around the Strait of Melaka and the South China Sea were all part of the Malay Empire of Administration and if a ship entered the region and paid no toll, then the ruler had the right to attack the ship. The British mistakenly regarded this as piracy.

 

I acquired this keris from an older Austrian collector who focuses on high quality antique and rare keris. He bought this keris in 1964 in an antique shop in the Makassar region.

 

Characteristics:

Dapur: Sapukala

Pamor: Mabatang Jampu

Tangguh: Sulawesi abad XVIII (18th century)

Warangka: Bugis Makassar

Kayu: Santigic

 

Dimensions:

Total length: 42.5 cm.

Length of the Keris: 40cm.

Length of the Wilah: 31.5 cm.

 

Bugis Sapukala keris, kris - Sulawesi abad XVIII era (18de eeuw) – Wilah (kling) met Mabatang Jampu pamor – Patah Tiga ulu (greep) – Zware, koperen cup – Bugis Makassar warangka en gandar met zilveren banden.

 

De zware wilah (kling) van deze Bugis keris stamt van de Sulawesi abad XVIII-era (18de eeuw). Het is gesmeed naar Sapukala dapur met een duidelijke, zilverkleurige Mabatang Jampu pamor dat mooi afsteekt tegen de zwarte achtergond van de wilah.

 

Pamor Mabatang Jampu bezit spirituele krachten die de eigenaar van de keris helpt om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Patah Tiga ulu (greep) dat is gezet op een zware, koperen cup.

 

De keris huist in een Bugis Makassar warangka en gandar. De gandar is omwikkelde met drie rijkelijk versierde, zilveren banden.

 

De Bugis keris wordt ook wel de ‘piratenkeris’ genoemd. Deze fabel is in verzonnen door de Britten die in de 18de eeuw die daarmee toestemming wilden krijgen van de Britse regering om hun macht te verspreiden naar de rest van Maleisië. De gebieden rond de Straat van Melaka en de Zuid-Chinese Zee maakten allemaal deel uit van het Maleisische rijk van bestuur en als een schip de regio zou binnenkomen en geen tol zou betalen, dan had de heerser het recht om het schip aan te vallen. Dit beschouwden de Britten, ten onrechte, als piraterij.

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een oudere Oostenrijkse verzamelaar die de nadruk legt op antieke en zeldzame kerissen van hoge kwaliteit. Hij kocht deze keris in 1964 in een antiekwinkeltje in de regio Makassar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sapukala

Pamor: Mabatang Jampu

Tangguh: Sulawesi abad XVIII (18de eeuw)

Warangka: Bugis Makassar

Kayu: Santigi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 42,5cm.

Lengte van de Keris: 40cm.

Lengte van de Wilah: 31,5cm.

 

Bugis Sapukala, Malay keris, kris - Sulawesi abad XVIII era (18th century)

€ 340,00Price
    bottom of page