top of page

Stunning Bugis Sapukala keris, kris - Bugis abad XX-era (20th century) – Wilah with rare pamor Ron Genduru Sinebit and Sapukala dapur – Warangka of amazing Gembol Jati wood – Complexly carved Patah Tiga hilt of horn.

(Article number: 1934)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This stunning Bugis Sapukala keris was clearly forged by a spiritual Empu. To begin with, the wilah is forged with a rare version of pamor Ron Genduru Sinebit. I had the wilah ritually and professionally treated with warangan in Indonesia so that the near white and grey pamor contrasts against the pitch-black background of the wilah.  

 

Pamor Ron Genduru Sinebet is very similar to pamor Ron Genduru. The difference is that the leaves of the palm branch are torn into two or three parts. It also somewhat resembles pamor Ron Pakis. This pamor motif is an expensive pamor and difficult to make. It is very popular among keris enthusiasts because of its beautiful appearance. It has mystical powers that make its owner a natural leader who will enjoy great authority and respect from his business or private environment. This pamor motif is very suitable for entrepreneurs with many employees and managers. Pamor Ron Genduru Sinebet is classified to the earthly element of fire. Element fire is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives warmth, energy and has a transformative effect. From a first small flame, a devastating fire can arise. It is always changing and 'eats' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The more subtle meaning of element fire can be found in the proverb 'on fire'. Which means something like being very excited. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When element fire is in balance, you feel energy and motivation to undertake, to do things. To create.

 

Furthermore, the wilah is forged to Sapukala dapur. A keris with Sapukala dapur can be seen as a real fighting keris for defense and guarding due to the wide angles with strong arcs and shape of the wilah. Sepokal keris are among the most spiritually powerful pusakas (heirlooms). For this reason, Indonesians usually believe that this sacred type of pusaka is very effective in warding off evil spirits, evil-doers, demons, jinns, disease, and misfortune. As such, the keris Sepokal is excellent for defending against the dangers of black magic ("guna-guna").

 

The top of the keris is adorned with a complexly carved Patah Tiga hilt of horn.

 

The keris is housed in a Bugis warangka of striking Gembol Jati wood.

 

Characteristics:

Dapur: Sapukala

Pamor: Ron Genduru Sinebit

Tangguh: Bugis abad XX (20th century)

Warangka: Bugis

Kayu: Gembol Jati

 

Dimensions:

Total length: 52,5cm.

Length of the Keris: 50cm.

Length of the Wilah: 39cm.

 

Fenomenale Bugis Sapukala keris, kris - Bugis abad XX-tijdperk (20e eeuw) - Wilah met zeldzame pamor Ron Genduru Sinebit en Sapukala dapur - Warangka van verbazingwekkend Gembol Jati-hout - Complex gesneden Patah Tiga greep van hoorn.

 

Deze prachtige Bugis Sapukala keris is duidelijk gesmeed door een spirituele Empu. Om te beginnen is de wilah gesmeed met een zeldzame versie van pamor Ron Genduru Sinebit. Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten behandelen met warangan in Indonesië, zodat het bijna witte en grijze pamor afsteekt tegen de pikzwarte achtergrond van de wilah.

 

Pamor Ron Genduru Sinebet lijkt erg op Pamor Ron Genduru. Het verschil is dat de bladeren van de palmtak in twee of drie delen worden gescheurd. Het lijkt ook een beetje op pamor Ron Pakis. Dit pamormotief is een dure pamor en moeilijk te smeden. Het is erg populair onder Keris-liefhebbers vanwege zijn mooie uiterlijk. Het heeft mystieke krachten die de eigenaar tot een natuurlijke leider maken die grote autoriteit en respect zal genieten van zijn zakelijke of privéomgeving. Dit pamormotief is zeer geschikt voor ondernemers met veel werknemers en managers. Pamor Ron Genduru Sinebet is ingedeeld bij het aardse element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een verwoestende brand ontstaan. Het is altijd aan het veranderen en 'vreet' alle brandstof die het onderweg tegenkomt. Het heeft echter ook een zuiverende en creatieve werking. Na bosbranden ontstaan nieuwe woonruimtes. De meer subtiele betekenis van het element vuur is te vinden in het spreekwoord 'on fire'. Dat betekent zoiets als heel opgewonden zijn. Ons 'innerlijke vuur' bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is, voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Maken.

 

Verder wordt de wilah gesmeed naar Sapukala dapur. Een keris met Sapukala dapur kan gezien worden als een echte vechtkeris voor verdediging en bewaking door de wijde hoeken met sterke bogen en vorm van de wilah. Sepokal kris behoren tot de spiritueel krachtigste pusaka's (erfstukken). Om deze reden geloven Indonesiërs meestal dat dit heilige type pusaka zeer effectief is in het afweren van boze geesten, boosdoeners, demonen, djinns, ziekte en ongeluk. Als zodanig is de keris Sepokal uitstekend geschikt om zich te verdedigen tegen de gevaren van zwarte magie ("guna-guna").

 

Op de bovenzijde van de keris prijkt een complex gesneden Patah Tiga greep van hoorn.

 

De keris huist in een Bugis warangka van opvallend Gembol Jati-hout.

 

Kenmerken:

Dapur: Sapukala

Pamor: Ron Genduru Sinebit

Tangguh: Bugis abad XX (20e eeuw)

Warangka: Bugis

Kayu: Gembol Jati

 

Dimensies:

Totale lengte: 52,5cm.

Lengte van de Keris: 50cm.

Lengte van de Wilah: 39cm.

Bugis Sapukala keris, kris - rare pamor Ron Genduru Sinebit – Patah Tiga hilt

€ 450,00Price
    bottom of page