top of page

Sapukala Bugis Makassar kris, keris – Bugis abad XIX-era (19th century) – Sapukala wilah with kinatah (gold) decorations – Kelengan pamor – Pata Tiga hilt set on an embossed cup.

(Article number: 1722)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sapukala Bugis keris dates from the Bugis abad XIX era (19th century).

 

Kinatah (gold) decoration sparkles at the base of the wilah. The top of the gandik features floral decorations executed in kinatah.

 

I had the old wilah professionally and ritually washed in Indonesia, renewing the pamor.

 

The wilah is forged with pamor Kelengan. Kelengan keris belong to the earth element. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again.

 

These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for creating news and innovation. In addition, these keris possess spiritual powers that will increase the owner's prudence and self-confidence.

 

In addition, the wilah is forged to Sapukala dapur (shape). A keris with Sapukala dapur can be seen as a real fighting keris for defense and guarding due to the wide angles with strong arcs and shape of the wilah. Sepokal keris are among the most spiritually powerful pusakas (heirlooms). For this reason, Indonesians usually believe that this sacred type of pusaka is very effective in warding off evil spirits, evil-doers, demons, jinns, disease, and misfortune. As such, the keris Sepokal is excellent for defending against the dangers of black magic ("guna-guna").

 

The top of the keris is adorned with a Pata Tiga hilt set on a finely embossed cup.

 

The keris is housed in a typical Bugis sheath. The warangka is carved from Selebara wood and the gandar from the lighter Cenrana wood.

 

The powerful isi of this keris is as majestic as the keris itself. On request, I will gladly tell you how the isi revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Sapukala

Pamor: Kelengan

Tangguh: Bugis abad XIX-era (19th century)

Warangka: Bugis

Kayu: Cenrana and Salebara

 

Dimensions:

Total length: 45,5 cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 37,5cm.

 

Sapukala Bugis Makassar kris, keris - Bugis abad XIX-era (19e eeuw) - Sapukala wilah met kinatah (gouden) decoraties - Kelengan pamor - Pata Tiga greep geplaatst op een cup met complexe reliëf.

 

Deze antieke Sapukala Bugis keris dateert uit het Bugis abad XIX-tijdperk (19e eeuw).

 

Kinatah (goud) decoratie schittert aan de basis van de wilah. De bovenkant van de gandik is voorzien van florale decoraties uitgevoerd in kinatah.

 

Ik heb de oude wilah professioneel en ritueel laten wassen in Indonesië, waardoor het pamor hernieuwd is.

 

De wilah is gesmeed met pamor Kelengan. Kelengan keris behoort tot het aarde-element. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Guardians of the Earth zijn de makers ervan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt naar buiten door de aarde zichtbaar: de wonderlijke natuur van 'moeder aarde'. Langzaam maar volhardend is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden.

 

Deze kerisen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu personen, geesten, ziekten of rampen zijn. Ze staan ​​ook voor het creëren van nieuws en innovatie. Bovendien bezitten deze kerissen spirituele krachten die de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed tot Sapukala dapur (vorm). Een keris met Sapukala dapur kan gezien worden als een echte vechtkeris voor verdediging en bewaking door de brede hoeken met sterke bogen en vorm van de wilah. Sepokal keris behoren tot de meest spiritueel krachtige pusakas (erfstukken). Om deze reden geloven Indonesiërs meestal dat dit heilige type pusaka zeer effectief is in het afweren van boze geesten, boosdoeners, demonen, djinns, ziekten en ongeluk. Als zodanig is de keris Sepokal uitstekend geschikt voor de verdediging tegen de gevaren van zwarte magie ("guna-guna").

 

Aan de bovenkant van de keris prijkt een Pata Tiga-greep op een fijn gebosseleerde cup.

 

De keris is huist in een typische Bugis schede. De warangka is gesneden uit Selebara hout en de gandar uit het lichtere Cenrana hout.

 

De krachtige isi van deze keris is net zo sterk als de keris zelf. Op verzoek vertel ik je graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Sapukala

Pamor: Kelengan

Tangguh: Bugis abad XIX-tijdperk (19e eeuw)

Warangka: Bugis

Kayu: Cenrana en Salebara

 

Dimensies:

Totale lengte: 45,5 cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

Bugis Makassar kris, keris – 19th century ) – wilah with kinatah (gold)

€ 325,00Price
    bottom of page