top of page

Brojol keris, kris - Tuban era (15th century) wilah - Dapur Brojol - Ngulit Semangka pamor - Red kemalo, 2-part pendok - Yogyakarta wanda Pakubuwanan ukiran (hilt).

 

The old, red kemalo 2-part Yogyakarta slorok pendok immediately catches the eye when you see this keris. Kemalo is a coloring made from a type of colored shellac. The Pendok color usually also determines the social status of the user or owner. In ancient times kerises with red pendoks were only allowed to be worn by the sultan (king) and his relatives. The front is decorated with a copper insert with beautifully driven Yogyakarta motifs.

 

At the top of the keris is a beautifully carved Yogyakarta wanda Pakubuwanan ukiran (hilt) that is trimmed at the bottom with a silver Tampalan mendak.

 

The wilah dates back to the 15th century and is forged with a complex Ngulit Semangka pamor. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network which will both increase his power and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to keep going without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

In addition, the wilah is forged after Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its strength is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and calm way. Living this way will protect the owner and make him impervious to stress and distraction making him more focused on achieving his goals in life.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban (15th century).

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm. / 19.09”

Length of the Keris: 39cm. / 15.35”

Length of the Wilah: 30.5 cm. / 12”

 

Brojol keris, kris – Tuban era (15de eeuw) wilah – Dapur Brojol – Ngulit Semangka pamor – Rode kemalo, 2-delige pendok – Yogyakarta wanda Pakubuwanan ukiran (greep)

 

De oude, rode kemalo 2-delige Yogyakarta slorok pendok valt meteen op bij het aanschouwen van deze keris. Kemalo is een kleurstof gemaakt van een soort gekleurde schellak. De Pendok-kleur bepaalt meestal ook de sociale status van de gebruiker of eigenaar. In de oudheid mochten kerissen met rode pendoks alleen door de sultan (koning) en zijn familieleden worden gedragen. De voorzijde is versierd met een koperen inzet met prachtig gedreven Yogyakarta motieven.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Yogyakarta wanda Pakubuwanan ukiran (greep) dat aan de onderzijde is afgezet met een zilveren Tampalan mendak.  

 

De wilah stamt van de 15de eeuw en is gesmeed met een complexe Ngulit Semangka pamor. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Tuban (15de eeuw).

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 39cm.

Lengte van de Wilah: 30,5cm.

 

Brojol keris, kris - Tuban era (15th century) wilah - Dapur Brojol

€ 190,00Price
    bottom of page