top of page

Antique Brojol keris, kris - Blambangan era (15th century) - Rare and exclusive pamor Lar gangsir - Scabbard and handle carved from exclusive Adem Ati wood.

 

The wilah of this keris dates from the Blambangan era (15th century). It is forged with the exclusive and rare Lar Gangsir Pamor motif. Lar Gangsir is classified as an exclusive pamor because it is very difficult to make so that it is rarely found, which makes the value of this pamor high. In keeping with the name Lar = wing and Gangsir = a type of large cricket, the pamor motif is similar to that on the wings of a cricket. Pamor lar gangsir has mythical powers that bring good luck to the owner and prevent the owner from being attacked by witchcraft and disturbance by ghosts and malicious persons. Lar Gangsir = The title of Ageman Siro, it is said to be a teaching of makrifat Sunan kalijaga, which means the title or position of rank, fame, wealth, beauty and good looks and so on in this world is just an 'ageman' or clothing that can be worn and taken off. It is not eternal for the owner, it is all a deposit from the Almighty that he will certainly ask again one day. As a pamphlet in our lives, we should not be caught by the brilliance of the sparkling world life. Not even because of the advantages we have that make us arrogant, arrogant, forgetful and act arbitrarily towards others and undermine their dignity. Don't let the strengths we have make a boomerang for ourselves. Let's bring these teachings into our lives so that we can be more introspective and grateful, more able to respect other people, and of course it will make us wiser in responding to our strengths and weaknesses. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Furthermore, the wilah (blade) is forget to Brojol dapur. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It gives the owner strength to live his life in a pure, peaceful and tranquil way. By living in this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distraction which will help him achieve his goals in life.

 

The keris is housed in an equally exclusive sheath carved from the beautiful Adem Ati

wood from which the hilt is also carved.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Lar gangsir

Tangguh: Blambangan (15th century)

Kayu: Adem Ati

 

Dimensions:

Total length: 44 cm.

Keris length: 40.5 cm.

Length of the Wilah: 30cm.

 

Antieke Brojol keris, kris – Blambangan era (15de eeuw) – Zeldzame en exclusieve pamor Lar gangsir – Schede en greep van het bijzondere Adem Ati hout.

 

De wilah van deze keris dateert van de Blambangan era (15de eeuw). Het is gesmeed met het exclusieve en zeldzame pamormotief Lar Gangsir. Lar Gangsir wordt geclassificeerd als een exclusief pamor, omdat het zeer moeilijk te maken is zodat dat het zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van dit pamor hoog is. In overeenstemming met de naam Lar = vleugel en Gangsir = een soort grote krekel, is het pamormotief vergelijkbaar met dat op de vleugels van een krekel. Pamor lar gangsir heeft mythische krachten die de eigenaar veel geluk brengt het voorkomt dat de eigenaar wordt aangevallen door hekserij en verstoring door geesten en kwaadwillende personen. Lar Gangsir = De titel van Ageman Siro, er wordt gezegd dat het een leer is van makrifat Sunan kalijaga, wat betekent dat de titel of positie van rang, roem, rijkdom, schoonheid en goed uiterlijk enzovoort in deze wereld slechts een ‘ageman’ is of kleding die kan worden gedragen en uitgetrokken. Het is niet eeuwig voor de eigenaar, het is allemaal een aanbetaling van de Almachtige die hij op een dag zeker nog een keer zal vragen. Als een pamflet in ons leven mogen we niet worden gevangen door de schittering van het sprankelende wereldleven. Ook niet door de voordelen die we hebben, waardoor we arrogant, arrogant, vergeetachtig zijn en willekeurig handelen tegenover anderen en hun waardigheid ondermijnen. Laat de sterke punten die we hebben geen boemerang voor onszelf maken. Laten we deze leringen in ons leven brengen, zodat we introspectiever en dankbaarder kunnen zijn, meer in staat zijn om andere mensen te respecteren en het zal ons natuurlijk wijzer maken in het reageren op onze sterke en zwakke punten. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Verder is de wilah gesmeed naar Brojol dapur. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

De keris huist in een even bijzondere schede dat gesneden is van het prachtige Adem Ati

hout waar ook de greep van is gesneden.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Lar gangsir

Tangguh: Blambangan (15de eeuw)

Kayu: Adem Ati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 44cm.

Lengte van de Keris: 40,5cm.

Lengte van de Wilah: 30cm.

 

Brojol keris, kris - Blambangan era (15th century) - Lar Gangsir pamor

€ 375,00Price
    bottom of page