top of page

Exclusive, antique Brojol keris, kris – Brojol wilah with the very rare pamor Rajeg Wesi – Nunggak semi Mangkuratan hilt – Gold plated Kendhit mendak – Warangka of rare Pelet Dewaduru wood – Gold plated bunton pendok.

(Article number: 1706)

 

This antique Brojol keris dates from the Tuban era (15th century).

 

The exclusive character of this special keris is confirmed, among other things, by the very rare pamor Rajeg Wesi with which the old wilah is forged. I had the wilah ritually and professionally washed in Indonesia, so that the pamor has been renewed. In addition to the rare pamor, the keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of the noble Pelet Dewaduru wood. This wood also has spiritual powers that bring good luck to the owner in life. To complete it, the gandar is covered with a gold plated Yogyakarta bunton pendok.

 

Pamor Rajeg Wesi, loosely translated, means iron gate. This rare pamor motif possesses spiritual powers that create a proverbial fence around the owner and his family, protecting them from attack by evil spirits and persons with bad intentions. It also protects against diseases and epidemics. The image of this rare pamor motif can be compared to a concatenation of the capital letters V and A. Sometimes it looks more like an irregular stack of triangles. This pamor motif is a form of pamor Miring and Rekan. It belongs to the chosen pamor motifs and is not suitable for everyone because of its strong spiritual power. This pamor motif is so rare because only very powerful Empus possess the forging art and spiritual power to forge it.

 

In addition to the rare pamor, the wiah is forged from Brojol dapur. Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It empowers the owner to live his life in a pure, peaceful and quiet way. By living this way, the owner will be protected and he will be impervious to stress and distractions making him more focused on achieving his goals in life.

 

Characteristics:

Dapur: Brojoli

Pamor: Rajeg Wesi

Tangguh: Mataram

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Dewaduru

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 46.5 cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Exclusieve, antieke Brojol keris, kris – Brojol wilah met het zeer zeldzame pamor Rajeg Wesi – Nunggak semi Mangkuratan greep – Goud vergulde Kendhit mendak – Warangka van zeldzaam Pelet Dewaduru hout – Goud vergulde bunton pendok.

 

Deze antieke Brojol keris dateert van de Tuban era (15de eeuw).

 

Het exclusieve karakter van deze bijzondere keris wordt onder andere bevestigd door de zeer zeldzame pamor Rajeg Wesi waarmee de oude wilah is gesmeed. Ik heb de wilah ritueel en professioneel in Indonesië laten wassen waardoor het pamor hernieuwd is. Naast het zeldzame pamor huist de keris in een Yogyakarta Gayaman warangka van het edele Pelet Dewaduru hout. Ook dit hout bezit spirituele krachten die de eigenaar veel geluk in het leven brengt. Om het geheel te completeren is de gandar bedekt met een goud vergulde Yogyakarta bunton pendok.

 

Pamor Rajeg Wesi, vrij vertaald, betekent ijzeren hek. Dit zeldzame pamor-motief bezit spirituele krachten die een spreekwoordelijke hek om de eigenaar en diens familie legt waardoor zij beschermd worden tegen aanvallen van kwade geesten en personen met slechte intenties. Daarnaast beschermt het ook tegen ziektes en epidemieën. De afbeelding van dit zeldzame pamor-motief is te vergelijken met een aaneenschakeling van de hoofletters V en A. Soms lijkt het meer op een onregelmatige stapeling van driehoeken. Dit pamormotief is een vorm van pamor Miring en Rekan. Het behoort tot de gekozen pamormotieven en is niet voor iedereen geschikt vanwege de sterke spirituele kracht ervan. Dit pamor-motief is zo zeldzaam omdat slechts zeer machtige Empu’s de smeedkunst en spirituele kracht bezitten om het te kunnen smeden.

Naast het zeldzame pamor is de wiah gesmeed naar Brojol dapur. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Rajeg Wesi

Tangguh: Mataram

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Pelet Dewaduru

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 46,5cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Brojol keris, keris - Rajeg Wesi pamor - Gold plated bunton pendok.

€ 495,00Price
    bottom of page