top of page

Beautiful Tilam Upih keris - Tuban era (14th century) - Jet black wilah with complex, silver-gray Beras Wutah Halus pamor - Silver Yogya Bunton pendok - Warangka of Timoho Lamen wood.

 

The wilah (blade) of this beautiful Tilam Upih keris dates from the Tuban era (14th century) and is forged with a complex Beras Wutah pamor that covers almost the entire wilah. The wilah has a beautiful old washing.

 

Besides the special pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur. Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas of Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom kerises with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono.

 

According to the science of Sunan Kalijaga percussion symbol, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as one who loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman who becomes a garwa, where the memory of his mind is always fixed on him. Like a soldier who considers his gun as a second wife, because a Javanese keris is like a second woman who needs attention, care and love. In Javanese culture, this keris is like one of the symbols of real men. A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

The keris dates from the Tuban era (14th century). A Tuban Tangguh Keris can be said to be an ancient formidable keris that, despite its considerable age and thanks to the masterful craftsmanship, can still be found today. The characteristics of the Tuban keris are that they generally have a straight Wilah (blade) without grooves. In addition, a Tuban keris is usually forged to the dapur Tilam Upih or Kebo Layer. The shape of the Tuban keris is very unique compared to other keris. The Wilah (blade) is large and thin with excellent forging. Therefore, these kerises are quite light and sing when pulled from the Gandar.

 

The Pamor motif of a Tuban keris usually consists of three colors; black, cloudy white and glossy white.

 

The top of the keris is adorned with an antique Yogya Wanda Banaran Tayuman ukiran with finely carved masks set on an old mendak.

 

The gandar (sheath) is covered with an antique silver Yogya Bunton pendok.

 

This keris has an active and strong Isi (spirit). My dowsing rods react violently to this keris. Personally, I experience the spirit of this keris as very positive that will inspire and motivate its owner.

 

This keris belonged to an Indonesian man living in Germany. He comes from a long line of Empus. For financial reasons he was forced to ask me to find a new owner for his special keris who would appreciate and cherish it as his family has for generations.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Tuban (14th century)

Warangka: Yogya Gayaman

Kayu: Timoho Lamen

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 35.5 cm.

 

Prachtige Tilam Upih keris – Tuban era (14de eeuw) – Gitzwarte wilah met complexe, zilvergrijze Beras Wutah Halus pamor – Zilveren Yogya Bunton pendok – Warangka van Timoho Lamen hout.

 

De wilah (kling) van deze prachtige Tilam Upih keris stamt van de Tuban era (14de eeuw) en is gesmeed met een complexe Beras Wutah pamor dat bijna de gehele wilah bedekt. De wilah heeft een prachtige oude wassing.

 

Naast de bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur. Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono.

 

Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd. Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een Javaanse keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris stamt van de Tuban era (14de eeuw). Van een Tuban Tangguh Keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog kan worden gevonden. De kenmerken van den Tuban keris zijn dat zij over het algemeen een rechte Wilah (kling) hebben zonder groeven. Bovendien is een Tuban keris meestal gesmeed naar de dapur Tilam Upih of Kebo Layer. De vorm van de Tuban keris is zeer uniek in vergelijking met andere kerissen. De Wilah (kling) is groot en dun met uitstekende smeedkunst. Daarom zijn deze kerissen vrij licht en zingen zij wanneer zij uit de Gandar worden getrokken.

 

Het Pamor motief van een Tuban keris bestaat meestal uit drie kleuren; zwart, troebel wit en glanzend wit.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een antieke Yogya Wanda Banaran Tayuman ukiran met fijngesneden maskers dat gezet is op een oude mendak.

 

De gandar (schede) is bedekt met een eveneens antieke, zilveren Yogya Bunton pendok.

 

Deze keris heeft een actieve en sterke Isi (geest). Mijn wichelroedes reageren heftig op deze keris. Persoonlijk ervaar ik de geest van deze keris als zeer positief die de eigenaar zal inspireren en motiveren.

 

Deze keris is afkomstig van een Indonesische man die in Duitsland woont. Hij stamt van een lange lijn van Empu’s. Door financiele redenen was hij genoodzaakt om mij te verzoeken een nieuwe eigenaar voor zijn bijzondere keris te vinden die het net zo zou waarderen en koesteren als zijn familie al generatieslang heeft gedaan.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Tuban (14e eeuw)

Warangka: Yogya Gayaman

Kayu: Timoho Lamen

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

 

 

Beautiful Tilam Upih keris - Tuban era (14th century) - Complex, silver pamor

€ 375,00Price
    bottom of page