top of page

Beautiful Tilam Upih keris, kris – Wilah with the precious Udan Mas pamor motif and Tilam Upih dapur – Rare Nunggak semi Rajmala hilt – Silver Widhengan mendak.

 

The wilah (blade) of this keris is a true masterpiece and dates from the Nom noman Kartasuro era (early 20th century). It is forged with an exceptionally complex variant of pamor Udan Mas that contrasts beautifully against the black background of the wilah.

 

Udan = rain, Mas = gold, Udan Mas literally means "rain of gold", as a symbol of wealth, prosperity and high morale. The meaning is “sabda dadi”, which means that you hope that all desires that come from a clear heart or soul will come true. As rain which is a form of mercy and love of the Almighty for all creatures on earth. Through heaven, God sends love letters in the form of drops of water that bring coolness, life, prosperity, and new spirit and hope. The rain is willing to sacrifice itself to fall, to enrich the soil. Even though he never got an answer, the rain was never a deterrent to always dripping and helping the earth. This is a daily reminder of the love and sacrifice of the parents and all their family or loved ones who have sincerely tried their best.

 

Gold is a precious metal, so called because in addition to a very high economic value, it also has properties of resistance to oxidation and corrosion (non-reactive). When there is rain from the sky and there is gold on the earth, we can learn that love is not just words, but that love is an act of real action. If it only rains, you want it to be a blessing to all creatures, how much less than man as the most perfect being? So ideally, when man becomes gold, he will be the best jewelry in the world to the best of his ability. Being a tough person, being patient under circumstances, strong forged by the heat in difficult times, because they want to be pure and develop into a person who is better than before. Also dharma live to make each other happy, with respect for his fellow human beings. Because the true meaning of gold in ourselves lies not in how valuable we are, but in how much it is useful to us for others.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The top of the keris is adorned with a rare Nunggak semi Rajmala hilt set on a silver Widhengan mendak.

 

The keris is housed in an antique Solo Gayaman warangka of the gandar Iras type. The warangka and gandar are carved from a solid piece of sawo wood.

 

An old Blewah (half open) pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Nom noman Kartasuro (early 20th century)

Warangka: Solo Gayaman. Gandar iras

Kayu: Sawo

 

Dimensions:

Total length: 46cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 34cm.

 

Prachtige Tilam Upih keris, kris – Wilah met het kostbare Udan Mas pamormotief en Tilam Upih dapur – Zeldzame Nunggak semi Rajmala greep – Zilveren Widhengan mendak.

 

De wilah (kling) van deze bijzondere keris is een waar meesterwerk en stamt van de Nom noman Kartasuro era (vroeg 20ste eeuw). Het is gesmeed met een uitzonderlijk complexe variant van pamor Udan Mas dat prachtig afsteekt tegen de zwarte achtergrond van de wilah.

 

Udan = regen, Mas = goud, Udan Mas betekent letterlijk "goudenregen", als symbool van rijkdom, welvaart en hoge moraal. De betekenis is “sabda dadi”, wat betekent dat je hoopt dat alle verlangens die voortkomen uit een helder hart of ziel, zullen uitkomen. Als regen die een vorm is van genade en liefde van de Almachtige voor alle schepselen op aarde. Door de hemel stuurt God liefdesbrieven in de vorm van waterdruppels die koelte, leven, voorspoed geven en nieuwe geest en hoop brengen. De regen is bereid zichzelf op te offeren om naar beneden te vallen, om de grond te verrijken. Ook al kreeg hij nooit antwoord, de regen was nooit een afschrikmiddel om altijd te druppelen en de aarde te helpen. Dit is een dagelijkse herinnering aan de liefde en opoffering van de ouders en al hun familie of geliefden die oprecht hun best hebben gedaan.

 

Goud is een edelmetaal, zo genoemd omdat het naast een zeer hoge economische waarde ook eigenschappen heeft van weerstand tegen oxidatie en corrosie (niet reactief). Als er regen uit de lucht komt en er goud op aarde ligt, kunnen we leren dat liefde niet alleen uit woorden bestaat, maar dat liefde een daad van echte actie is. Als het alleen regent, wil je dat het een zegen is voor alle schepselen, hoeveel minder dan de mens als het meest volmaakte wezen? Dus idealiter, als de mens goud wordt, zal hij naar zijn beste vermogen de beste sieraden ter wereld zijn. Een stoer persoon zijn, geduldig zijn onder omstandigheden, sterk gesmeed door de hitte in moeilijke tijden, omdat ze puur willen zijn en zich willen ontwikkelen tot een persoon die beter is dan voorheen. Ook dharma leven om elkaar gelukkig te maken, met respect voor zijn medemensen. Omdat de ware betekenis van goud in onszelf niet ligt in hoe waardevol we zijn, maar in hoeveel het voor ons nuttig is voor anderen.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een zeldzame Nunggak semi Rajmala greep gezet op een zilveren Widhengan mendak.

 

De keris huist in een antieke Solo Gayaman warangka van het type gandar Iras. De warangka en gandar zijn uit een massief stuk Sawo hout gesneden.

 

Een oude Blewah (half open) pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas

Tangguh: Nom noman Kartasuro (vroeg 20ste eeuw)

Warangka: Solo Gayaman. Gandar iras

Kayu: Sawo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

Beautiful Tilam Upih keris, kris – Wilah with the precious Udan Mas pamor

€ 345,00Price
    bottom of page