top of page

Beautiful Solo Carabuk keris - 17th century Wilah (blade), Rambut Daradah pamor and Carabuk Dapur - Gandar Iras of Trembalo Aceh – Finely crafted silver Mendak.

 

The old Wilah (blade) of this beautiful Solo Carabuk keris dates from the 17th century and is forged with the special pamor Rambut Daradah. Pamor Rambut Daradah or Paradah hair, is one of the pamormotives which is is comparable to the admirable pamor Adeg. The difference is that the pamor lines on the sides in some places every 2.5 to 3.5 cm. makes wavy curves.

 

What makes this keris special is that the pamor lines come together just below the Ganja. A sign that this is an even stronger keris.

The keris has a ‘Tindik’, the Ganja is fixed to the Wilah with a piece of solid gold. Proof that this is a very powerful keris.

 

Pamor Rambut Daradah possesses magical powers that increase the leadership qualities and authority of the owner and bring him luck.

 

In addition to this special pamor, the wilah is forged to Carabuk Dapur (form). Dapur Carubuk means, in Javanese philosophy, to always remember the origin, live life and live according to what is outlined, surrender everything to the will of the above, and have an inner attitude that can accept his will.

 

This attitude will not make us tired or discouraged from meeting the challenges of life in order to achieve more, because the efforts and struggles made to improve (material or spiritual) are not based solely on ambition, but as a behavior or obligation of people in life.

 

In the Javanese philosophy of Luk seven it is called "Pitu", which in jarwo can mean pitutur, piwulang and pitulungan, which is a good teaching, guidance or help.

 

The number seven in the eyes of the Javanese people, is a holy number that has a meaning of peace, happiness, authority and success. The number seven can be compared with the number of heavens to a total of seven, as well as the days of the week consisting of 7 days. Whether the perfection and salvation of the child in the womb is done by the 7 month count (pitonan), even in the ceremony of death a warning is issued on the 7th day (count of dinanan).

 

The top of the keris is adorned with a detailed Nunggak Semi Ukiran (handle) from Surakarta. With the stylized silhouette of a squatting ancestor and demonic Patra-Patra masks. At the bottom the Ukiran is set on a fine silver Mendak.

 

The keris is housed in a Gandar Iras type Gandar. Both the Gandar and Warangka are carved from a piece of solid Trembalo Aceh wood that is covered with a half-open, copper Blewehan Pendok.

 

An asset to any keris collection.

 

Characteristics:

Dapur: Carabuk

Pamor: Rambut Daradah

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm. / 19.49”

Length of the Keris: 41.5 cm. / 16.34”

Length of the Wilah: 31 cm. / 12.20”

 

Beeldschone Solo Carabuk keris – 17de eeuwse Wilah (kling), Rambut Daradah pamor en Carabuk Dapur – Gandar Iras van Trembalo Aceh – Fijne bewerkte zilveren Mendak.

 

De oude Wilah (kling) van deze beeldschone Solo Carabuk keris stamt van de 17de eeuw en is gesmeed met het bijzondere pamor Rambut Daradah. Pamor Rambut Daradah of Paradah-haar, is een van de pamormotieven waarvan de beeldvorm vergelijkbaar is met de bewonderenswaardige pamor Adeg. Het verschil is dat de pamorlijnen aan de zijkanten op een aantal plaatsen om de 2,5 á 3,5 cm. als het ware golvende bochten maken.

Wat deze keris speciaal maakt is dat de pamorlijnen net onder de Ganja samenkomen. Een teken dat het hier om een nog sterkere keris gaat.

De keris heeft een ‘Tindik’, de Ganja is met een stuk massief goud aan de Wilah bevestigd. Bewijs dat dit een zeer krachtige keris is.

 

Pamor Rambut Daradah bezit magische krachten, die de leiderschapskwaliteiten en het gezag van de bezitter vergroten en hem geluk brengt.

 

Naast dit bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Carabuk Dapur (vorm). Dapur Carubuk betekent in de Javaanse filosofie om altijd de oorsprong te herinneren, het leven te leven en te leven volgens wat is geschetst, alles over te geven aan de wil van het bovenstaande, en een innerlijke houding te hebben die zijn wil kan accepteren.

 

Deze houding zal ons niet moe of ontmoedigd maken om de uitdagingen van het leven het hoofd te bieden om meer te bereiken, omdat de inspanningen en worstelingen die worden gedaan om verbetering te krijgen (materieel of spiritueel) niet alleen gebaseerd zijn op ambitie en ambitie, maar als een gedrag of verplichting van mensen in het leven.

 

In de Javaanse filosofie van Luk zeven wordt het "Pitu" genoemd, wat in jarwo lichaam pitutur, piwulang en pitulungan kan betekenen, wat een goede leer, leiding of hulp is.

 

Het getal zeven in de ogen van het Javaanse volk, is een heilig getal dat een betekenis heeft van rust, geluk, autoriteit en succes. Het getal zeven kan worden vergeleken met het aantal hemelen (sap) tot een totaal van zeven, evenals de dagen van de week bestaande uit 7 dagen. Of de perfectie en redding van het kind in de baarmoeder wordt gedaan door de telling van 7 maanden (pitonan), zelfs in de ceremonie van de dood wordt een waarschuwing uitgevoerd op de 7e dag (telling van dinanan).

 

Aan de bovenzijde prijkt een zeer gedetailleerde Nunggak Semi Ukiran(greep) van Surakarta. Met het gestileerde silhouet van een hurkende voorouder en demonische Patra-Patra-maskers dat is afgezet met een fijn bewerkte zilveren Mendak.

 

De keris huist in een Gandar van het type Gandar Iras. Zowel de Gandar als Warangka zijn gesneden uit een stuk massieve Trembalo Aceh hout dat wordt bedekt met een half-open, koperen Blewehan Pendok.

 

Een aanwinst voor iedere kerissen verzameling.
 

Kenmerken:

Dapur: Carabuk

Pamor: Rambut Daradah

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo Aceh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 41,5cm.

Lengte van de Wilah:  31cm.

 

 

Beautiful Solo Carabuk keris - 17th century Wilah (blade), Rambut Daradah pamor

€ 295,00Price
    bottom of page