top of page

Beautiful Carita Gula Milir keris - Mataram Abad XVII era (17th century) - Carita Gula Milir dapur with 11 luk (waves) - Clear Ngulit Semangka pamor - Two-piece Slorok Lung Merak pendok.

 

This beautiful Carita Gula Milur keris dates from the Mataram Abad XVII era (17th century) and is forged with a clear Ngulit Semangka pamor.

 

The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he is very popular within this network, which will increase his ability as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from anywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's faith to find and use different ways to achieve his goals and ideals and to continue without being discouraged, struggle and never give up.

 

The complex dapur (shape) Carita Gula Milir with 11 luk (waves) to which the wilah has been forged confirms the exclusive appearance of this keris. The double groove running in the center of the Wilah symbolizes the mystical power of achieving a goal that seemed initially unfeasible. Gula Milir gives the owner of the keris knowledge, charisma, inner energy and superiority, so that he will quickly analyze and actually take the steps to be successful in order to be successful. The Khodam (spirit) of this keris will help the owner to excel in his career or business success.

 

At the top of the keris is a finely carved Yogya Wanda Robyong in Kemuning wood that is trimmed with an antique, silver Robyong Yogyakarta mendak.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogyakarta warangka of the tropical asem wood. A two-piece Slorok lung merak pendok covers the gandar (sheath).

 

Characteristics:

Dapur: Carita Gula Milir

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram (Abad XVII)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Asem

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm. / 19.09”

Length of the Keris: 44.5 cm. / 17.3”

Length of the Wilah: 35cm. / 13.8”

 

Prachtige Carita Gula Milir keris – Mataram Abad XVII era (17de eeuw) – Carita Gula Milir dapur met 11 luk (bochten) – Heldere Ngulit Semangka pamor – Tweedelige Slorok Lung Merak pendok.

 

Deze prachtige Carita Gula Milur keris dateert van de Mataram Abad XVII era (17de eeuw) en is gesmeed met een heldere Ngulit Semangka pamor.

Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamorlijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De complexe dapur (vorm) Carita Gula Milir met 11 luk (bochten) waar de wilah naar is gesmeed bevestigd de exclusieve uitstraling van deze keris. De dubbele groef die in het midden van de Wilah loopt symboliseert de mystieke kracht van het verwezenlijken van een doel die in eerste instantie onhaalbaar leek. Gula Milir geeft de eigenaar van de keris kennis, charisma, innerlijke energie en superioriteit waardoor hij de stappen die hij moet nemen om succesvol te zijn snel zal analyseren en daadwerkelijk zal nemen om succesvol te kunnen zijn. De Khodam (geest) van deze keris zal de eigenaar helpen om uit te blinken in zijn carrière of zakelijk succes.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een fijngesneden Yogya Wanda Robyong in Kemuning hout dat is afgezet met een antieke, zilveren Robyong Yogyakarta mendak.

 

De keris huist in een Gayaman Yogyakarta warangka van het tropische asem hout. Een tweedelige Slorok lung merak pendok bedekt de gandar (schede).

 

Kenmerken:

Dapur: Carita Gula Milir

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram (Abad XVII)

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Asem

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

916. Beautiful Carita Gula Milir keris - Mataram Abad XVII era (17th century)

€ 225,00Price
    bottom of page