top of page

Beautiful, antique Tilam Upih keris.

• Tangguh Amangkurat I (17th century).

• Tilam Upih dapur.

• Ngulit Semangka pamor.

• Nunggak Semi Yogyakarta ukiran (hilt) model Wanda Krajan.

• Silver Yogyakarta bunton Jlengut pendok.

• Nunggak Semi Yogyakarta ukiran model Wanda Krajan.

• Silver Yogyakarta Bejen mendak.

• Gayaman Yogyakarta warangka of Pelet Sampir wood.

 

This beautiful, antique Tilam Upih keris dates from the Tangguh (era) Amangkurat I (17th century), which is part of the Mataram era. An Amangkurat I keris has almost the same characteristics as a keris of the Sultan Agung era. The similarity between Tangguh Amangkurat and Sultan Agung is that the iron used is rather rough because the forging process is not optimal. The pamor is usually Ngulit Semangka. In addition, an Amangkurat I keris is quite long with a wilah size of approximately 38 cm. The luk is usually straight with a gray-black iron color.

 

This keris is forged with the pamor motif Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network which will both increase his power and achieve his goals faster and easier. After all, the door of fate is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere.

 

The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It reinforces the owner's belief to find and utilize different ways to achieve his goals and ideals and to keep going without being discouraged, to keep struggling and never to give up.

 

Furthermore, the wilah is forged after Tilam Sari dapur (shape). The purpose behind Tilam Sari's philosophy is to interpret the bedroom of the house as a place to sleep, a resting place and in modern language it is home while Sari is fragrant, fragrant, fragrant. The meaning of the Sari when dug deeper is the meaning of having a beautiful shadow spread for the supreme and fellow human beings. This keris possesses magical powers that will always give the owner of the keris the glory, happiness, peace and respect of the people around him and always deserve the protection of the supreme. Some keris enthusiasts believe that this keris is good for a family man because of its power to bring peace and tranquility to the household. This will make it easy for him to find his way to his fortune.

 

The keris is housed in a Gayaman Yogyakarta warangka made of the rare Pelet Sampir wood. Dark flames traverse the golden wood.

 

A beautiful silver Yogyakarta bunton pendok covers the gandar.

At the top of the keris is a finely carved Nunggak Semi Yogyakarta model Wanda Krajan ukiran (handle) that is trimmed at the bottom with a silver Yogyakarta Bejen mendak.

 

Acquired this keris from an Indonesian man who lives in Germany. This man comes from a long line of Empus. Unfortunately, he is forced to part with some kerisses from his collection for financial reasons.

 

All kerises in his collection are optimally maintained and all have a strong and active Isi (spirit).

 

Personally, I experience the Isi of this keris as motivating and inspiring. It gives the owner a lot of confidence.

 

Dimensions:

Total length: 47.5 cm. / 18.7”

Length of the Keris: 44.5 cm. / 17.5”

Length of the Wilah: 35cm. / 13.78”

 

 

Prachtige, antieke Tilam Upih keris.  

  • Tangguh Amangkurat I (17de eeuw).
  • Tilam Upih dapur.
  • Ngulit Semangka pamor.
  • Nunggak Semi Yogyakarta ukiran (greep) model Wanda Krajan.
  • Zilveren Yogyakarta bunton pola asemen Jlengut pendok.
  • Nunggak Semi Yogyakarta ukiran model Wanda Krajan.
  • Zilveren Yogyakarta Bejen mendak.
  • Gayaman Yogyakarta warangka van Pelet Sampir hout.

 

Deze prachtige, antieke Tilam Upih keris stamt van de Tangguh (era) Amangkurat I (17de eeuw) dat onderdeel is van het Mataram tijdperk. Een Amangkurat I keris heeft bijna dezelfde kenmerken als kerissen van de Sultan Agung tijdperk. De overeenkomst tussen Tangguh Amangkurat en Sultan Agung is dat het gebruikte ijzer nogal ruw is omdat het smeedproces niet optimaal is. De pamor is meestal Ngulit Semangka. Daarnaast is een Amangkurat I keris vrij lang met een wilah maat van circa 38 cm. De luk is meestal recht met een grijszwarte ijzerkleur.

 

Deze keris is dan ook gesmeed met het pamor motief Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. 

 

De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Tilam Sari dapur (vorm). Het doel achter de filosofie van Tilam Sari is om de slaapkamer van het huis te interpreteren als een slaapplaats, een rustplaats en in moderne taal is het thuis, terwijl Sari geurig, geurig, geurig is. De betekenis van de Sari wanneer dieper wordt gegraven, is de betekenis van het hebben van een mooie schaduw verspreid voor de oppermachtige en medemensen. Deze keris bezit magische krachten die de eigenaar van de keris altijd de glorie, het geluk, de vrede en respect van de mensen om hem heen zal geven en altijd de bescherming van de oppermachtige zal verdienen. Sommige keris liefhebbers menen dat deze keris goed is voor een huisvader vanwege de kracht om rust en vrede in het huishouden te brengen. Hierdoor zal hij gemakkelijk de weg naar zijn fortuin vinden.

 

De keris huist in een Gayaman Yogyakarta warangka van het zeldzame Pelet Sampir hout. Donkere vlammen doorkruisen het goudachtige hout.

 

Een beeldschone, zilveren Yogyakarta bunton pendok bedekt de gandar.

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een fijngesneden Nunggak Semi Yogyakarta model Wanda Krajan ukiran (greep) dat aan de onderzijde is afgezet met een zilveren Yogyakarta Bejen mendak.

 

Deze keris heb ik over mogen nemen van een Indonesische man die in Duitsland woont. Deze man stamt van een lange lijn van Empu’s. Helaas is hij om financiële redenen genoodzaakt om afscheid te nemen van een aantal kerissen uit zijn collectie.

 

Alle kerissen uit zijn collectie zijn optimaal onderhouden en hebben allen een sterke en actieve Isi (geest).

 

Persoonlijk ervaar ik de Isi van deze keris als motiverend en inspirerend. Het geeft de eigenaar veel zelfvertrouwen.

 

Afmetingen:

Totale lengte: 47,5cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

 

Beautiful, antique Tilam Upih keris - Tangguh Amangkurat I - Pamor blade

€ 395,00Price
    bottom of page