top of page

Beautiful, antique Sengkelat keris, kris - Mataram Panembahan Senapati era (16th century) - Sengkelat wilah (blade) with 13 luk and complex Beras Wutah pamor - Gold plated blewah pendok.

(Article number: 1319)

 

This beautiful, antique Sengkelat keris dates from the Mataram Panembahan Senapati era (16th century).

 

The impressive wilah is forged to Sengkelat dapur with no less than 13 luk (waves). Dapur Sengkelat is a dapur form of kerisses with 13 Luk (waves). Historically,  kerisses with Sengkelat dapur were reserved for officials and politicians because a Sengkelat keris gives its owner natural authority. A Sengkelat keris possess magical powers that enhance the owner's authority and leadership skills.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with a complex form of pamor Beras Wutah. Pamor Beras Wutah means spilled rice spilled because of abundance. This keris has magical properties that will always enable the owner to more than adequately meet his needs. Beras Wutah possesses magical powers that give serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

Pamor Beras Wutah is classified in the terrestrial element water. Water has cleansing power. It symbolizes dreams, healing, flowing, fluidity, purification, regeneration, stability, strength, change, fertility, devotion, receiving and unconditional love. It symbolizes both death and rebirth. It is life-giving. Fresh water represents life and good health. It is associated with the autumn season and the west direction. An inverted triangle is the symbolic representation of the element Water.

 

The top of the keris is adorned with a beautifully carved Nunggak Seemi hilt from Surakarta with deeply carved patra-patras.

 

The warangka and gandar are carved from the lush Trembalo wood. A gilded blewah (half open) pendok covers the gandar.

 

This keris has an old and very strong isi. It has revealed itself as a beacon in the spiritual world. It knows how to attract the powers of its owner's precious spirits as a resource and advisor.

 

Characteristics:

Dapur: Sengkelat, 13 luk

Pamor: Beras wutah

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 50.5 cm.

Length of the Keris: 48cm.

Length of the Wilah: 37.5 cm.

 

Prachtige, antieke Sengkelat keris, kris - Mataram Panembahan Senapati era (16de eeuw) – Sengkelat wilah (kling) met 13 luk en complexe Beras Wutah pamor – Vergulde blewah pendok.

 

Deze prachtige, antieke Sengkelat keris dateert van de Mataram Panembahan Senapati era (16de eeuw).

 

De indrukwekkende wilah is gesmeed naar Sengkelat dapur met maar liefst 13 luk (golven). Dapur Sengkelat is een dapur vorm van kerissen met 13 Luk (bochten). In de historie waren kerissen met Sengkelat dapur voorbehouden aan ambtenaren en politici omdat een Sengkelat keris de eigenaar natuurlijke autoriteit geeft. Sengkelat kerissen bezitten magische krachten die de autoriteit en leiderschapskwaliteiten van de eigenaar versterken.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een complexe vorm van pamor Beras Wutah. Pamor Beras Wutah betekent gemorst rijst dat wordt gemorst vanwege overvloed. Deze keris heeft magische eigenschappen die de eigenaar altijd in een staat zal stellen om meer dan adequaat in zijn levensbehoefte te voorzien. Beras Wutah bezit magische krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Pamor Beras Wutah wordt ingedeeld in de aardse element water. Water heeft reinigende kracht. Het staat symbool voor dromen, genezing, stromen, vloeibaarheid, zuivering, regeneratie, stabiliteit, kracht, verandering, vruchtbaarheid, toewijding, ontvangen en onvoorwaardelijke liefde. Het symboliseert zowel de dood als de wedergeboorte. Het is leven gevend. Zoet water staat voor leven en een goede gezondheid. Het wordt geassocieerd met het herfstseizoen en de westelijke richting. Een omgekeerde driehoek is de symbolische weergave van het element Water.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een mooi gesneden Nunggak Seemi greep van Surakarta met diep gesneden patra-patra’s.

 

De warangka en gandar zijn gesneden uit het weelderige Trembalo hout. Een vergulde blewah (half open) pendok bedekt de gandar.

 

Deze keris heeft een oude en zeer sterke isi. Het heeft zich geopenbaard als een baken in de spirituele wereld. Het weet de krachten van dierbare geesten van de eigenaar als hulpmiddel en adviseur aan te trekken.  

 

Kenmerken:

Dapur: Sengkelat, 13 luk

Pamor: Beras wutah

Tangguh: Mataram Panembahan Senapati (16de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman    

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 48cm.

Lengte van de Wilah: 37,5cm.

 

Beautiful, antique Sengkelat keris, kris - Mataram Senapati era (16th century)

€ 475,00Price
    bottom of page