top of page

Magnificent Bali Sinom Robyong keris, kris - Bali abad XX-era (First half 20th century) – Sebrangatan warangka and gandar of the stunning Timoho Pelet wood – Equally stunning wilah with magnificent Lar Gangsir pamor and Sinom Robyong dapur.

(Article number: 2190)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This magnificent Bali Sinom Robyong keris dates from the Bali abad XX-era (First half 20th century).

 

All aspects of this magnificent keris are equally stunning. To begin, the large wilah measures no less than 53,5cm and is forged with a stunning version of the rare pamor Lar Gangsir. I had the wilah treated with warangan in Indonesia. The silver pamor contrasts beautifully against the jet-black background of the wilah again.

 

The Lar Gangsir pamor motif is classified as an exclusive pamor because it is very difficult to forge and is rarely found, making the value of this pamor high. In keeping with the name Lar = wing and Gangsir = a type of large cricket, the pamor motif is similar to that on the wings of a cricket. Pamor lar gangsir has mythical powers that bring the owner good luck and prevent the owner from being attacked by witchcraft and disturbance by spirits and malevolent persons. Lar Gangsir = The title of Ageman Siro, it is said to be a teaching of makrifat Sunan kalijaga, meaning the title or position of rank, fame, wealth, beauty and good looks and so on in this world is just an 'ageman' or clothing that can be worn and taken off. It is not eternal for the owner; it is all a deposit from the Almighty that he will surely ask for again one day. Like a pamphlet in our lives, we should not be captured by the brilliance of the sparkling world life. Not even because of the advantages we have, which make us arrogant, forgetful and act arbitrarily towards others and undermine their dignity. Don't let the strengths we have boomerang for ourselves. Let us bring these teachings into our lives so that we can be more introspective and grateful, more able to respect other people and it will of course make us wiser in responding to our strengths and weaknesses. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Furthermore, the wilah is forged to Sinom Robyong dapur. Sinom is a symbol of beauty and pride that Balinese women have. In essence, the Sinom Robyong keris is a depiction of the beautiful story of childhood, a time when a person gets to know new things, looks for self-identity, adapts to his environment and cultivates his talents and creativity. A time full of dreams, ambitions and hope and in search of knowledge to achieve a goal. For the owner, Dhapur Sinom will remind you how to respond to life with the mind to keep growing and getting better. Because youth is the period used to spend failure. Therefore, in everything it is necessary to think about it in advance so that you do not go astray and harm yourself and others as well.

 

The keris is housed in a Sebrangatan warangka and gandar of stunning Timoho Pelet wood. In history this warangka form was reserved for high priests.

 

Characteristics:

Dapur: Sinom Royong

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Bali abad XX – Beginning 20th century

Warangka: Sebrangatan

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensions:

Total length: 62,5cm.

Length of the Keris: 53,5cm.

Length of the Wilah: 40cm.

 

Prachtige Bali Sinom Robyong keris, kris - Bali abad XX-era (eerste helft 20e eeuw) – Sebrangatan warangka en gandar van het indrukwekkende Timoho Pelet-hout – Imosante wilah met prachtige Lar Gangsir pamor en Sinom Robyong dapur.

 

Deze prachtige Bali Sinom Robyong keris dateert uit het Bali abad XX-era (eerste helft 20e eeuw).

 

Alle aspecten van deze keris zijn even verbluffend. Om te beginnen meet de grote wilah maar liefst 53,5 cm en is gesmeed met een prachtige versie van de zeldzame pamor Lar Gangsir. Ik heb de wilah laten behandelen met warangan in Indonesië. De zilveren pamor contrasteert weer tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Het Lar Gangsir pamor-motief wordt geclassificeerd als een exclusieve pamor omdat het zeer moeilijk te smeden is en zelden wordt gevonden, waardoor de waarde van deze pamor hoog is. In overeenstemming met de naam Lar = vleugel en Gangsir = een soort grote krekel, is het pamor-motief vergelijkbaar met dat op de vleugels van een krekel. Pamor lar gangsir heeft mystieke krachten die de eigenaar geluk brengen en voorkomen dat de eigenaar wordt aangevallen door hekserij en verstoring door geesten en kwaadaardige personen. Lar Gangsir = De titel van Ageman Siro, er wordt gezegd dat het een leer is van makrifat Sunan kalijaga, wat betekent dat de titel of positie van rang, roem, rijkdom, schoonheid en knappe uiterlijk enzovoort in deze wereld slechts een 'ageman' is of kleding die gedragen en uitgetrokken kan worden. Het is niet eeuwig voor de eigenaar; het is allemaal een aanbetaling van de Almachtige waar hij op een dag zeker weer om zal vragen. Als een pamflet in ons leven mogen we ons niet laten vangen door de schittering van het sprankelende wereldleven. Zelfs niet vanwege de voordelen die we hebben, die ons arrogant en vergeetachtig maken, ons willekeurig tegenover anderen gedragen en hun waardigheid ondermijnen. Laat de sterke punten die we hebben geen boemerang voor onszelf zijn. Laten we deze leringen in ons leven brengen, zodat we introspectiever en dankbaarder kunnen zijn, en beter in staat om andere mensen te respecteren. Het zal ons uiteraard wijzer maken in het reageren op onze sterke en zwakke punten. (ojo dumeh, ojo gumelar).

 

Verder is de wilah gesmeed naar Sinom Robyong dapur. Sinom is een symbool van schoonheid en trots die Balinese vrouwen hebben. In wezen is de Sinom Robyong keris een weergave van het prachtige verhaal van de kindertijd, een tijd waarin iemand nieuwe dingen leert kennen, op zoek gaat naar een eigen identiteit, zich aanpast aan zijn omgeving en zijn talenten en creativiteit cultiveert. Een tijd vol dromen, ambities en hoop en op zoek naar kennis om een doel te bereiken. Voor de eigenaar zal Dhapur Sinom je eraan herinneren hoe je op het leven kunt reageren met de geest om te blijven groeien en beter te worden. Omdat de jeugd de periode is die wordt gebruikt om mislukkingen door te brengen. Daarom is het bij alles nodig om er van tevoren over na te denken, zodat je niet op een dwaalspoor raakt en jezelf en anderen schade toebrengt.

 

De keris huist in een Sebrangatan warangka en gandar van indrukwekkend Timoho Pelet-hout. In de geschiedenis was deze warangka-vorm gereserveerd voor hogepriesters.

 

Kenmerken:

Dapur: Sinom Royong

Pamor: Lar Gangsir

Tangguh: Bali abad XX – Begin 20e eeuw

Warangka: Sebrangatan

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensies:

Totale lengte: 62,5cm.

Lengte van de Keris: 53,5cm.

Lengte van de Wilah: 40cm.

Bali Sinom Robyong keris, kris - Timoho Pelet wood – Pamor Lar gangsir -

€ 495,00Price
    bottom of page