top of page

Majestic Bali Sempana Robyong keris, kris - Bali abad XVIII (18th Century) – Wilah with stark white pamor Wusing Wutah motif Ngulit Semangka Wengkon – Cekah Redut hilt with deeply driven, silver angkop – Batun Poh warangka of noble Pelet Brore wood – Silver pendok with deeply driven decorations, set with 3 large rubies.

(Article number: 2037)

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This majestic Bali Sempana Robyong keris dates from the Bali abad XVIII-era (18th Century).

 

All apsects of this keris can be characterized as majestic. To begin, the keris houses in a Batun Poh warangka of noble Pelet Brore wood. The gandar is covered with an amazingly beautiful silver pendok with deeply driven decorations and set with three large rubies.

 

The top of the keris is adorned with a Cekah Redut hilt which is set on a deeply driven, silver angkop. The silver wewer is set with 8 rubies.

 

The spectacle continues when the keris is pulled from the warangka. I had the wilah ritually and professionally treated with warangan in Indonesia. The stark white pamor Wusing Wutah motif Ngulit Semangka Wengkon contrasts beautifully against the jet-black background of the wilah.

 

Wusing Wutah is a pamor motif quite well known in the kris world, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it do not lack food and clothing. For an agricultural society, rice, in addition to sustaining life, also has a symbolic meaning in a tradition that is inherent from generation to generation. For the Sundanese, rice, the staple food of daily life, has its own religious value. Urang Sunda considers rice to be the incarnation of Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), a symbol of fertility. In daily life, when eating rice is not finished, it is considered something that is not good. Wusing Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will be promoted faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

The spiritual and magical powers of the old and very powerful isi are strong and vibrant. Upon request I will gladly tell you more about its vast powers.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Robyong Luk 11

Pamor: Wusing Wutah motif Ngulit Semangka Wengkon

Tangguh: Bali abad XVIII (18th Century)

Warangka: Batun Poh

Kayu: Pelet Brore

 

Dimensions:

Total length: 66cm.

Length of the Keris: 61cm.

Length of the Wilah: 47,5cm.

 

Majestueuze Bali Sempana Robyong keris, kris - Bali abad XVIII (18e eeuw) - Wilah met spierwit pamor Wusing Wutah-motief Ngulit Semangka Wengkon - Cekah Redut greep met diep gedreven, zilveren angkop - Batun Poh warangka van nobel Pelet Brore-hout - Zilveren pendok met diep gedreven decoraties, bezet met 3 grote robijnen.

 

Deze majestueuze Bali Sempana Robyong keris dateert uit het Bali abad XVIII-tijdperk (18e eeuw).

 

Alle aspecten van deze keris kunnen als majestueus worden gekarakteriseerd. Om te beginnen, huist de keris in een Batun Poh warangka van nobel Pelet Brore-hout. De gandar is bedekt met een prachtige zilveren pendok met diep gedreven motieven en bezet met drie grote robijnen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Cekah Redut-greep dat is gezet op een diep gedreven, zilveren angkop. De zilveren wewer is bezet met 8 robijnen.

 

Het spektakel gaat verder wanneer de keris uit de warangka wordt getrokken. Ik heb de wilah ritueel en professioneel laten behandelen met warangan in Indonesië. Het spierwitte pamor Wusing Wutah-motief Ngulit Semangka Wengkon steekt prachtig af tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Wusing Wutah is een pamor-motief dat redelijk bekend is in de kris-wereld, het pamor-patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek aan voedsel en kleding hebben. Voor een agrarische samenleving heeft rijst, naast het in stand houden van het leven, ook een symbolische betekenis in een traditie die inherent is van generatie op generatie. Voor de Sundanezen heeft rijst, het hoofdvoedsel van het dagelijks leven, zijn eigen religieuze waarde. Urang Sunda beschouwt rijst als de incarnatie van Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), een symbool van vruchtbaarheid. In het dagelijks leven, wanneer het eten van rijst niet op is, wordt het beschouwd als iets dat niet goed is. Wusing Wutah bezit spirituele krachten die de eigenaar rust, voorspoed en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen geeft. Door het bezit van deze kris maakt de eigenaar sneller promotie in zijn carrière of bloeit zijn eigen bedrijf op. De eigenaar zal zich kunnen concentreren op het bereiken van zijn doelen in het leven.

 

De spirituele en magische krachten van de oude en zeer krachtige isi zijn sterk en levendig. Op verzoek vertel ik u graag meer over zijn enorme krachten.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Robyong Luk 11

Pamor: Wusing Wutah-motief Ngulit Semangka Wengkon

Tangguh: Bali abad XVIII (18e eeuw)

Warangka: Batun Poh

Kayu: Pelet Brore

 

Dimensies:

Totale lengte: 66cm.

Lengte van de Keris: 61cm.

Lengte van de Wilah: 47,5cm.

Bali Sempana Robyong keris, kris - wilah with 3 pamors - Silver pendok 3 rubies

€ 995,00Price
    bottom of page