top of page

Bali Lung Gandhu keris, kris - Bali abad XIX-era (early 19th century) – Impressive Lung Gandhu wilah with pamor Ngulit Semangka – Walikat warangka of Sonokeling wood.

(Article number: 1148)

 
A keris with Lung Gandhu dapur (shape) is forged with 13 luk (waves). The gandhik is complex forged with 1 Jalen and 2 Lambe Gajah. Usually the individual keris dapurs each have a specific magical power. A Lung Gandhu keris combines the spiritual powers of several dapurs in order to give the owner of the keris an optimal and powerful life. It also protects against evil spirits and malicious persons. In addition, a Lung Gandhu keris strengthens the isis of weaker keris.

 

In addition to the special dapur, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and makes him much loved within this network, which will increase his wealth as well as achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up.

 

The keris is housed in a Walikat warangka (sheath) of dark Sonokeling wood. The back of the sheath is lacquered in ocher color in accordance with Balinese custom.

 

At the top of the keris is a Bobondolan handle trimmed with a copper robyong yang weaver.

 

The isi of this ancient keris is strong and vibrant with a powerful spirituality. On request I will gladly tell you how the isi has revealed itself.

 

Characteristics:

Dapur: Lung Gandhu

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Bali abad XIX (early 19th century)

Warangka: Walikat

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 60cm.

Length of the Keris: 54cm.

Length of the Wilah: 42cm.

 

Bali Lung Gandhu keris, kris - Bali abad XIX-era (vroeg 19de eeuw) – Imposante Lung Gandhu wilah met pamor Ngulit Semangka – Walikat warangka van Sonokeling hout.

 

Een keris met Lung Gandhu dapur (vorm) is gesmeed met 13 luk (bochten). De gandhik is complex gesmeed met in 1 Jalen en twee Lambe Gajah. Meestal hebben de afzonderlijke keris dapurs elk een specifieke magische kracht. Een Lung Gandhu keris combineert de spirituele krachten van meerdere dapurs om zodoende de eigenaar van de keris een optimaal en krachtig leven te geven. Het beschermt ook tegen kwade geesten en kwaadwillende personen. Daarnaast versterkt een Lung Gandhu keris de isi’s van zwakkere kerissen.

 

Naast het bijzondere dapur is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

De keris huist in een Walikat warangka (schede) van het donkere Sonokeling hout. De achterzijde van de schede is conform Balinees gebruik okerkleurig gelakt.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een Bobondolan greep afgezet met een koperen robyong yang wewer.

 

De isi van deze oude keris is sterk en levendig met een krachtige spiritualiteit. Op verzoek vertel ik graag hoe de isi zich heeft geopenbaard.

 

Kenmerken:

Dapur: Lung Gandhu

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Bali abad XIX (vroeg 19de eeuw)

Warangka: Walikat

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 60cm.

Lengte van de Keris: 54cm.

Lengte van de Wilah: 42cm.

 

Bali Lung Gandhu keris, kris - 13 luk - pamor Ngulit Semangka - Walikat warangka

€ 295,00Price
    bottom of page