top of page

Ancient Balebang Kuno keris, kris – Majapahit era (13th century) – Wilah (blade) with the rare pamor Ganggeng Kanyut - Balebang Kuno dapur with 7 luk – Copper bunton pendok with deeply driven waffle motifs – Nunggak semi hilt.

(Article number: 1466)

 

 This ancient keris dates from the Majapahit era (13th century).

 

The jet black wilah is forged with a silver variant of the rare pamor motif Ganggeng Kanyut. Ganggeng = Algae twisting and turning against the current while Kanyut is a Javanese word meaning to drift away. Ganggeng roots remain firmly planted as the stems and tips sway in the fast currents of the river is a symbolic expression of the hope that the owner will become a character who is always firm in his decisions (firm), can be a role model and gives always lighting to his subordinates (authoritative), and the twisting ends that follow the direction of the flow illustrate the need to be a flexible person so that it is easy to socialize with anyone anywhere and by anyone are accepted groups.

 

Good luck will bring this pamor to those who are entrepreneur or executive. The owner of a keris with this pamor will easily get many relationships, and is usually approached by fortune as well.

 

This pamor motif is classified in the fire element. Fire element is the most powerful element of the 5 elements. Fire gives heat, energy and has a transforming effect. A devastating fire can start from the first small flame. It is constantly changing and 'eating' all the fuel it encounters along the way. However, it also has a purifying and creative effect. New living spaces are created after forest fires. The subtler meaning of the element of fire is found in the proverb "on fire." Which means something like being very enthusiastic. Our 'inner fire' consists of our enthusiasm, passion, assertiveness, willpower and energy. When the element of fire is in balance, you feel energy and motivation to take action, to do things. To create.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged to Balebang Kuno dapur (shape) with 7 luk (waves). Balebang is derived from the words Bale (building) and Kaban (floating on water), a building in the middle of a swimming pool used by royal members. Bale Kambang has two main elements namely building and water. In the Islamic belief, water is an important element as it relates to the layout of the bale kambang itself, namely in the palace gardens used as a replica of heaven. Dapur Balebang Kuno embodies the calmness of a household where complete tranquility reigns on physical, emotional and mental state. It keeps the owner of the keris away from things that are not good, creates a harmonious environment for him and his family where fortune, happiness and tranquility reign.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of dark Sonokeling wood. A copper bunton pendok with deeply embossed waffle motifs covers the gandar.

 

At the top is a Nunggak semi grip from Surakarta with deeply carved patra-patras (masks) that is trimmed with a beautiful silver mendak set with cut stones.

 

Characteristics:

Dapur: Balebang Kuno, 7 luk (turns).

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Majapahit (13th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 52cm.

Length of the Keris: 44cm.

Length of the Wilah: 33cm.

 

Oeroude Balebang Kuno keris, kris – Majapahit era (13de eeuw) – Wilah (kling) met het zeldzame pamor Ganggeng Kanyut - Balebang Kuno dapur met 7 luk – Koperen bunton pendok met diepgedreven wafelmotieven – Nunggak semi greep.

 

Deze oeroude keris stamt van de Majapahit era (13de eeuw).

 

De gitzwarte wilah is gesmeed met een zilverkleurige variant van het zeldzame pamor motief Ganggeng Kanyut. Ganggeng = Algen die tegen de stroming in draaien en draaien, terwijl Kanyut een Javaans woord is dat wegdrijven betekent. Ganggeng-wortels blijven stevig geplant terwijl de stengels en uiteinden wuiven in de snelle stromingen van de rivier is een symbolische uitdrukking van de hoop dat de eigenaar een personage zal worden die altijd standvastig is in zijn beslissingen (stevig), een rolmodel kan zijn en geeft altijd verlichting aan zijn ondergeschikten (gezaghebbend), en de draaiende uiteinden die de richting van de stroom volgen, illustreren de noodzaak om een ​​flexibel persoon te zijn, zodat het gemakkelijk is om sociale relaties aan te gaan met iedereen waar dan ook en door iedereen kan worden geaccepteerd groepen.

 

Veel geluk zal dit pamormotief brengen voor eigen ondernemers of leidinggevenden. De eigenaar van een keris met dit pamor zal gemakkelijk veel relaties krijgen, en wordt meestal ook benaderd door fortuin.

 

Dit pamormotief wordt ingedeeld in de element vuur. Element vuur is het krachtigste element van de 5 elementen. Vuur geeft warmte, energie en heeft een transformerende werking. Uit een eerste kleine vlam kan een allesverwoestende brand voortkomen. Het verandert steeds en ‘vreet’ alle brandstof op die het onderweg tegenkomt. Het werkt echter ook zuiverend en scheppend. Na bosbranden ontstaan nieuwe levensruimtes. De subtielere betekenis van element vuur is te vinden in het spreekwoord ‘in vuur en vlam’. Wat zoiets betekent als erg enthousiast zijn. Ons ‘innerlijk vuur’ bestaat uit ons enthousiasme, passie, assertiviteit, wilskracht en energie. Als element vuur in balans is dan voel je energie en motivatie om te ondernemen, dingen te doen. Te creëren.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed naar Balebang Kuno dapur (vorm) met 7 luk (bochten). Balebang is afgeleid van het woord Bale (gebouw) en Kaban (drijvend op water), een gebouw in het midden van een zwembad dat wordt gebruikt door koninklijke leden. Bale Kambang heeft twee hoofdelementen, namelijk bouwen en water. In het Islamitisch geloof is water een belangrijk element als het gerelateerd is aan de lay-out van de baal Kambang zelf, namelijk in de paleistuinen die worden gebruikt als een replica van de hemel. Dapur Balebang Kuno belichaamt de kalmte van een huishouden waar complete rust heerst op zowel fysiek, emotioneel als mentale toestand. Het houdt de eigenaar van de keris weg van zaken die niet goed zijn, creëert een harmonieuze omgeving voor hem en zijn gezin waar fortuin, geluk en rust heersen. 

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het donkere Sonokeling hout. Een koperen bunton pendok met diep gedreven wafelmotieven bedekt de gandar.

 

Aan de bovenzijde prijkt een Nunggak semi greep van Surakarta met diep gesneden patra-patra’s (maskers) dat afgezet is met een prachtige zilveren mendak bezet met geslepen steentjes.

 

Kenmerken:

Dapur: Balebang Kuno, 7 luk (bochten).

Pamor: Ganggeng Kanyut

Tangguh: Majapahit (13de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52cm.

Lengte van de Keris: 44cm.

Lengte van de Wilah: 33cm.

Balebang Kuno keris, kris - Majapahit era - Pamor Ganggeng Kanyut

€ 350,00Price
    bottom of page