top of page

Completely authentic Heiho klewang, kris, sword – Hilt of horn – Original leather sheath -  Good condition - Dutch East Indies - Indonesia.

 

Heiho klewangs were made after the model of the Dutch Navy number 1898 ‘hartsvanger’ sword.

 

In the Aceh War in Indonesia, the klewang proved more effective in hand-to-hand combat for the Dutch troops against the Acehnese than the longer police saber. From 1898, the klewang became an official weapon, first of the Dutch Marechaussee units in Aceh, later also of others such as KNIL, army, navy and even police units.

 

Later the Heiho Klewang was issued to the indigenous Indonesian Heiho units that fought for the Dutch army. Hence the name Heiho klewang.

 

Considering the age, this klewang is in a very good condition. A blood channel runs along the entire length of the slightly curved blade. The handle is made of horn and is attached to the blade with brass rivets.

 

The Klewang comes complete with the original leather sheath, which is also in a particularly good condition. The sheath has a brass end piece as well as a brass banding at the sheath mouth.

 

Dimensions:

Total length including sheath: 60,5cm. / 23.8"

Length of the Klewang: 57cm. / 22.4"

Length of the blade: 45cm. / 17.7"

 

Geheel authentieke Heiho klewang, kris, zwaard – Greep van hoorn - Originele lederen schede - Goede staat - Nederlands-Indië – Indonesië.

 

Deze klewangs werden gemaakt naar het model van de Nederlandse Marine nummer 1898 hartsvanger zwaard.

 

In de Atjehoorlog in Indonesië bleek de klewang effectiever in man-tegen-mangevechten voor de Nederlandse troepen tegen de Atjeeërs dan de langere politie sabel. Vanaf 1898 werd de klewang een officieel wapen, eerst van de Marechaussee-eenheden in Atjeh, later ook van andere zoals KNIL, leger, marine en zelfs politie-eenheden.

 

Later werd deze Klewang uitgegeven aan de inheemse Indonesische Heiho eenheden die voor de Nederlandse leger vochten. Vandaar de benaming Heiho klewang.

 

Deze klewang verkeert, gezien de leeftijd, in een goede staat. Over de gehele lengte van de licht gebogen kling loopt aan weerzijde een bloedgeul. De greep is gemaakt van hoorn en is aan de kling bevestigd met geelkoperen nagels.

 

De klewang is nog compleet met de originele lederen schede dat ook in een bijzonder goede conditie verkeert. De schede heeft een geelkoperen eindstuk evenals een geelkoperen bezetting bij de schedemond.

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief schede: 60,5cm.

Lengte van de Klewang: 57cm.

Lengte van de kling: 45cm.

 

 

Authentic Heiho klewang, kris, sword – Hilt of horn – Original leather sheath

€ 175,00Price
    bottom of page