top of page

Assertive, rare, antique Cirebon Jalak Sumelang Gadring keris, kris – Cirebon abad XVI-era (16th century) – Wilah with the rare Jalak Sumelang Gadring dapur and Kelengan pamor.

(Article number: 1969)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique Cirebon Jalak Sumelang Gadring keris dates from the Cirebon abad XVI-era (16th century).

 

I acquired this keris from a man who lives in Depok, Cirebon. He told me a fascinating story about the history of this keris. The keris had been in his family for centuries. According to him his ancestor was an officer in the army of Prince Wangsakerta during the struggles with the Mataram empire. He had received this keris from the prince so that he would become a stronger warrior and leader and lead his troops to victory. The powers of this strong keris indeed aided him and made him a strong and respected leader.

 

The ancient wilah is forged to the extremely rare Jalak Sumelang Gadring dapur (shape). The Jalak Sumelang Gandring Keris is believed to have good luck to reduce negative traits in a person, so that the owner of this Keris will become a wiser, more pleasant person, always act well and fairly so that he will get sympathy and love from the people around him, be it his people, his subordinates, his friends, his environment, or his family. For a leader or ruler, the Keris Jalak Sumelang Gandring is a message, so as not to lose the love and sympathy of the people, a leader should pay more attention to his people and prioritize the interests and welfare of his people rather than the interests and welfare of himself and his group. Because being a leader is a big task that will be held accountable before the Creator.

 

Furthermore, the wilah is forged with a ganja wilut (waved ganja) and ganja iras (ganja forged in the wilah).

 

I had the wilah treated with warangan in Indonesia so that the pitch black pamor Kelengan is restored in its former glory. Keleng kerisses belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again. These kerisses absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these kerisses possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

The top of the keris is adorned with an antique Pata Tiga hilt, set on an elaborate, copper cup. The keris houses in a Cirebon Perahu Bahan warangka.

 

Characteristics:

Dapur: Jalak Sumelang Gadring

Pamor: Kelengan

Tangguh: Cirebon abad XVI-era (16th century)

Warangka: Perahu Bahan

 

Dimensions:

Total length: 45cm.

Length of the Keris: 39cm.

Length of the Wilah: 31cm.

 

Assertieve, zeldzame, antieke Cirebon Jalak Sumelang Gadring keris, kris - Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw) - Wilah met de zeldzame Jalak Sumelang Gadring dapur en Kelengan pamor.

 

Deze zeldzame antieke Cirebon Jalak Sumelang Gadring kris dateert uit het Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw).

 

Ik heb deze keris over mogen nemen van een man die in Depok, Cirebon woont. Hij vertelde me een boeiend verhaal over de geschiedenis van deze keris. De keris was al eeuwen in zijn familie. Volgens hem was zijn voorvader officier in het leger van prins Wangsakerta tijdens de strijd met het Mataram-rijk. Hij had deze keris van de prins gekregen zodat hij een sterkere krijger en leider zou worden en zijn troepen naar de overwinning zou leiden. De krachten van deze sterke keris hielpen hem inderdaad en maakten hem tot een sterke en gerespecteerde leider.

 

De oude wilah is gesmeed tot de uiterst zeldzame Jalak Sumelang Gadring dapur (vorm). Van de Jalak Sumelang Gandring Keris wordt aangenomen dat hij veel geluk heeft om negatieve eigenschappen in een persoon te verminderen, zodat de eigenaar van deze Keris een wijzer, aangenamer persoon wordt, zich altijd goed en eerlijk gedraagt zodat hij sympathie en liefde krijgt van de mensen om hem heen, of het nu zijn mensen zijn, zijn ondergeschikten, zijn vrienden, zijn omgeving of zijn familie. Voor een leider of heerser is de Keris Jalak Sumelang Gandring een boodschap, om de liefde en sympathie van de mensen niet te verliezen, moet een leider meer aandacht besteden aan zijn mensen en prioriteit geven aan de belangen en het welzijn van zijn mensen in plaats van de belangen en het welzijn van hemzelf en zijn groep. Omdat een leider zijn een grote taak is die verantwoordelijk zal worden gehouden voor de Schepper.

 

Verder is de wilah gesmeed met een ganja wilut (gegolfde ganja) en ganja iras (ganja gesmeed in de wilah).

 

De wilah heb ik in Indonesië laten behandelen met warangan zodat de pikzwarte pamor Kelengan weer in oude glorie hersteld wordt. Keleng Kerissen behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Guardians of the Earth zijn de makers ervan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar hardnekkig is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden. Deze Kerissen absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezitten deze Kerissen magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antiek Pata Tiga-gevest, geplaatst op een uitgebreide koperen cup. De keris huizen in een Cirebon Perahu Bahan warangka.

 

Kenmerken:

Dapur: Jalak Sumelang Gadring

Pater: Kelengan

Tangguh: Cirebon abad XVI-tijdperk (16e eeuw)

Warangka: Perahu Bahan

 

Dimensies:

Totale lengte: 45cm.

Lengte van de Keris: 39cm.

Lengte van de Wilah: 31cm.

Assertive, rare, antique Cirebon Jalak Sumelang Gadring keris, kris

€ 195,00Price
    bottom of page