top of page

 

Antique Urubing Dilah keris, kris - Madura Abad XVIII wilah with rare Urubing Dilah dapur and Slewah pamor.

 

This antique Urubing Dilah keris dates from the Madura Abad XVIII (18th century) and is forged with the rare Urubing Dilah dapur (shape). The wilah is straight, under the ganja, and then turns into 3 luk (waves) at the end of the wilah.

 

Dapur Urubing Dilah contains a beautiful philosophical depth and will always remind us to always be "light" to others. Light, from our relationship with the supernatural, is revealed through personal relationships with others. Wherever we are, we are determined to be individuals who bring light. A practical action as a manifestation of being clear is that life is an example of good deeds, in an honorable attitude to life and in constructive words. As the nature of light that illuminates in darkness, becoming light also means that we also become people who influence the environment, correct mistakes, speak the truth, and make changes.

 

In addition to this special dapur, the wilah is forged with a striking white Slewah pamor that contrasts beautifully with the jet black wilah.

 

At the top of the keris is an equally rare Yudawinatan ukiran (hilt) from Surakarta. The bottom of the handle is made of bone while the top is carved from Trembalo wood. The handle is trimmed at the bottom with a finely crafted copper Parijatha mendak.

 

The keris is housed in a gandar (sheath) of the gandar Iras type. The gandar (sheath) and warangka (barge) are cut from a solid piece of Timoho wood.

 

The gandar is covered with a finely driven brass Blewehan (half open) pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Urubing Dilah

Pamor: Slewah

Tangguh: Madura Abad XVIII

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Timoho

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 48.5cm. / 19”

Length of the Keris: 45cm. / 17.7”

Length of the Wilah: 34cm. / 13.4”

 

Antieke Urubing Dilah keris, kris – Madura Abad XVIII wilah met zeldzame Urubing Dilah dapur en Slewah pamor.

 

Deze antieke Urubing Dilah keris stamt van de Madura Abad XVIII (18e eeuw) en is gesmeed met het zeldzame Urubing Dilah dapur (vorm). De wilah is recht, onder de ganja, om vervolgens over te gaan in 3 luk (golven) aan het einde van de wilah.

 

Dapur Urubing Dilah bevat een mooie filosofische diepte en zal ons er altijd aan herinneren om altijd "licht" te zijn voor anderen. Licht, afkomstig uit onze relatie met het bovennatuurlijke, wordt onthuld door persoonlijke relaties met anderen. Waar we ook zijn, we zijn vastbesloten individuen te zijn die licht brengen. Een praktische handeling als een manifestatie van helder zijn is dat het leven een voorbeeld is van goede daden, in een eervolle levenshouding en in constructieve woorden. Als de aard van licht dat verlicht in de duisternis, betekent licht worden dat we ook mensen worden die de omgeving beïnvloeden, fouten corrigeren, de waarheid spreken en veranderingen aanbrengen.

 

Naast deze bijzondere dapur is de wilah gesmeed met een opvallend witte Slewah pamor dat mooi contrasteert op de gitzwarte wilah.

 

Aan de bovenzijde van de keris prijkt een even zeldzame Yudawinatan ukiran (greep) van Surakarta. De onderkant van de greep is van been terwijl de bovenkant van Trembalo is gesneden. De greep is aan de onderzijde afgezet met een fijn bewerkte, koperen Parijatha mendak.

 

De keris huist in een gandar (schede) van het type gandar Iras. De gandar (schede) en warangka (schuit) zijn uit een massief stuk Timoho hout gesneden.

 

De gandar is bedekt met een fijn gedreven, koperen Blewehan (half open) pendok.  

 

Kenmerken:

Dapur: Urubing Dilah

Pamor: Slewah

Tangguh: Madura Abad XVIII

Warangka: Solo Ladrang

Kayu: Timoho

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 34cm.

 

 

Antique Urubing Dilah keris, kris - Madura Abad XVIII wilah

€ 245,00Price
    bottom of page