top of page

Antique Tuban Tilam Upih keris, kris – Tuban era (13th century) – Wilah with pamor Melati Tumpuk and Tilam Upih dapur (shape) – Solo Gayaman warangka of Nagasari wood – Nunggak semi hilt – Antique bunton pendok.

(Article number: 1936)

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Tuban Tilam Upih keris dates from the Tuban era (13th century). A Tuban Tangguh Keris can be said to be an old formidable keris that, despite its considerable age and thanks to its masterful forging, can still be found today. The characteristics of the Tuban keris are that they generally have a straight Wilah (blade) without grooves. In addition, a Tuban keris is usually forged to the dapur Tilam Upih or Kebo Layer. The shape of the Tuban keris is very unique compared to other keris. The Wilah (blade) is large and thin with excellent forging. Therefore these kerisses are quite light and sing when they are pulled out of the Gandar. The old wilah is, given its considerable age, in very good condition. A sign that this keris as pusaka has been well cared for over the centuries.

 

The wilah is forged with the rare pamor Melati Tumpuk. Melati (jasmine) is a flower that is small in size but has a fragrant aroma. White jasmine symbolizes self-purity, that a leader should keep himself right in his actions and behavior. If a leader is good, his services will automatically fragrant his name, to be remembered forever. Melati Tumpuk possesses spiritual powers that bring great compassion and respect to its owner. As a result, he will be able to count on a lot of appreciation and respect from his personal and business network. The owner is perceived as a natural leader who has a management style that makes people happy to work under his leadership. This increases their commitment and productivity, which benefits the company's results. These kerisses are particularly suitable for managers, directors and owners of companies.

 

In addition, the wilah is forged to Tilam Upih dapur. Tilam Upih contains a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of woman. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even if milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, the compassion of a father for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman who always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka, because it is feminine, full of symbols of princess and compassion.

A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that strengthen its owner in his manhood. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the noble Nagasari wood. An antique brass bunton pendok with finely worked motifs covers the gandar.

 

A very beautifully carved Nunggak semi hilt with deeply carved patra-patras completes the whole.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Melati Tumpuk

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 45cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Tuban Tilam Upih keris, kris – Tuban era (13de eeuw) – Wilah met pamor Melati Tumpuk en Tilam Upih dapur (vorm) – Solo Gayaman warangka van Nagasari hout – Nunggak semi greep – Antieke bunton pendok.

 

Deze antieke Tuban Tilam Upih keris dateert van de Tuban era (13de eeuw). Van een Tuban Tangguh Keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog kan worden gevonden. De kenmerken van den Tuban keris zijn dat zij over het algemeen een rechte Wilah (kling) hebben zonder groeven. Bovendien is een Tuban keris meestal gesmeed naar de dapur Tilam Upih of Kebo Layer.  De vorm van de Tuban keris is zeer uniek in vergelijking met andere kerissen. De Wilah (kling) is groot en dun met uitstekende smeedkunst. Daarom zijn deze kerissen vrij licht en zingen zij wanneer zij uit de Gandar worden getrokken. De oude wilah verkeert, gezien de aanzienlijke leeftijd, in een zeer goede staat. Een teken dat deze keris als pusaka goed is verzorgd door de eeuwen heen.

 

De wilah is gesmeed met het zeldzame pamor Melati Tumpuk. Melati (jasmijn) is een bloem die klein van formaat is maar een geurig aroma heeft. Witte jasmijn symboliseert zelfzuiverheid, dat een leider zichzelf goed moet houden in zijn acties en gedrag. Als een leider goed is, zullen zijn diensten automatisch zijn naam geurig maken, om voor altijd te onthouden. Melati Tumpuk bezit spirituele krachten die de eigenaar veel mededogen en respect toebrengt. Hierdoor zal hij op veel waardering en respect kunnen rekenen van zijn persoonlijke en zakelijke netwerk. Men ervaart de eigenaar als een natuurlijke leider die een managementstijl heeft waardoor mensen graag onder zijn leiding werken. Hierdoor neemt hun inzet en productiviteit toe dat ten goede komt aan de het resultaat van de onderneming. Deze kerissen zijn bij uitstek geschikt voor managers, directeuren en eigenaars van ondernemingen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur. Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen.

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het edele Nagasari hout. Een antieke, koperen bunton pendok met fijn bewerkte motieven bedekt de gandar.

 

Een zeer mooi gesneden Nunggak semi greep met diep gesneden patra-patra’s completeert het geheel.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Melati Tumpuk

Tangguh: Mataram

Warangka: Solo Gayaman     

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 45cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Antique Tuban Tilam Upih keris, kris – pamor Melati Tumpuk - Solo Gayaman

€ 295,00Price
    bottom of page