top of page

Antique Tuban Tilam Upih keris, kris - Wilah with the scarce pamor motif Lawe Satukal - Finely carved Raksasa Cirebon handle.

 

The antique wilah (blade) of this keris dates from the Tuban era (15th century).

 

The wilah (blade) is forged with the rare and complex pamor motif Lawe Saukel. The depiction of pamor Lawe Saukel resembles a bun of loose yarn covering the entire wilah (blade). This Pamor motif is a rare find and much sought after by collectors and esoteric hunters as it is believed to bring them luck and help to work out and solve complex business and interpersonal problems. Others believe that a Saukel keris can ward off witchcraft attacks, evil spirits and malicious people because it is loaded with special spells (kolocokro, etc.).

 

On the top of the keris is a beautifully carved Raksasa Cirebon hilt. I estimate the age of the hilt at about 200 years old. The handle is set on a beautiful Gaya-Yogyakarta mendak.

 

The keris is housed in a gayaman Yogyakarta warangka (barge) of the impressive Timoho-Pelet wood. Black veins run across the ocher colored wood. The gandar is covered with a blewehan (semi-open) copper pendok.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Lawe Satukal

Tangguh: Tuban Mojopahit

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Timoho Pelet

 

Dimensions:

Total length including Gandar: 47cm. / 18.5”

Length of the Keris: 41.5 cm. / 16.3”

Length of the Wilah: 32cm. / 12.6”

 

Antieke Tuban Tilam Upih keris, kris – Wilah met het schaarse pamor motief Lawe Satukal – Fijngesneden Raksasa Cirebon greep.

 

De antieke wilah(kling) van deze keris stamt van de Tuban era (15e eeuw).

 

De wilah(kling) is gesmeed met het zeldzame en complexe pamor motief Lawe Saukel. De afbeedling van pamor Lawe Saukel lijkt op een knot los garen dat de gehele wilah(kling) bedekt. Dit Pamor motief is een zeldzame vondst en wordt veel gezocht door verzamelaars en esoterische jagers omdat men gelooft dat hun geluk brengt en dat het kan helpen complexe problemen op zakelijk en intermenselijk gebied uit te werken en op te lossen. Anderen geloven dat een Saukel keris hekserijaanvallen, kwade geesten en kwaadwillende personen kan afweren omdat het geladen is met speciale spreuken (kolocokro, enz.).

 

Op de bovenzijde van de keris prijkt een prachtig gesneden Raksasa Cirebon greep. De leeftijd van de greep schat ik op ca. 200 jaar oud. De greep is gezet op een mooie Gaya-Yogyakarta mendak.

 

De keris huist in een gayaman Yogyakarta warangka(schuit) van het indrukwekkende Timoho-Pelet hout. Zwarte aders lopen over het okerkleurig hout. De gandar is bedekt met een blewehan(half-open), koperen pendok.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Lawe Satukal

Tangguh: Tuban Mojopahit

Warangka: Gayaman Yogyakarta

Kayu: Timoho Pelet

 

Afmetingen:

Totale lengte inclusief Gandar: 47cm.

Lengte van de Keris: 41,5cm.

Lengte van de Wilah: 32cm.

 

Antique Tuban Tilam Upih keris, kris - Lawe Satukal pamor

€ 195,00Price
    bottom of page