top of page

Antique Tilam Upih – Melati Rinonce keris, kris with financial spiritual powers - Nom noman-era (early 19th century) – Wilah with the rare pamor Melati Rinonce and åç (shape) – Rare Solo Ladrang Kadipaten warangka of Pelet Ngingrim wood – Antique Nunggak-semi hilt – Copper slorok pendok.

(Article number: 1973)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Tilam Upih keris dates from the Nom noman-era (early 19th century).

 

The isi of this stunning keris is strong and lively. It revealed itself as an old Indonesian man wearing an ornately embroidered robe. He was clearly a wealthy patriarch who has achieved a great deal during his life. He is proud to share his spiritual knowledge which will lead to wealth and abundance with the owner of the keris. His successes and accomplishments will provide financial security and certainty for the owner of the keris and his/her family. This wealth will go far beyond material comfort, it will have a deeply rooted connection to your lineage, home and community.

 

The wilah is forged with the rare pamor Melati Rinonce. Pamor Melati Rinonce (also called Pamor Melati Rinenteng) has a pamor motif that resembles a jasmine flower strung with threads. Pamor Melati Rinonce is believed to have good luck that makes it easy for the owner to find a way of fortune, attracts it and is even able to accumulate wealth. In addition, it is believed to be able to open the aura of wealth, eliminate bad luck, balance the potential of the body, mind and soul for maximum wealth attainment, help make desires come true and smooth out problematic matters.

 

Furthermore, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). There are many stories about pusaka kerises with Tilam Upih dapur. In Yogyakarta Palace, there are three heirloomris with Tilam Upih dapur, namely Kanjeng Kia Pulanggeni, Kanjeng Kiyahi Sirap and Kanjeng Kiyahi Sri Sadono. It is said that one of the wali sanga, namely Kanjeng Sunan Kalijaga, once suggested to his followers that the first pusaka kerises he has is a keris with a Tilam Upih dapur. According to him, a keris with this dapur can be a loyal follower / friend in times of joy and sorrow, when the owner is concerned or when he is victorious. Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman that always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princess and compassion.

A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

The top of the keris is adorned with an antique Nunggak-semi hilt, set on a Wajikan mendak. The keris is housed in a rare Solo Ladrang Kadipaten warangka of Pelet Ngingrim wood. A two-piece Solo Slorok pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur:  Tilam Upih

Pamor: Melati Rinonce         

Tangguh: Nom noman (early 19th century)

Warangka: Solo Ladrang Kadipaten

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 50cm.

Length of the Keris: 44,5cm.

Length of the Wilah: 33,5cm.

 

Antieke Tilam Upih - Melati Rinonce keris, kris met financiële spirituele krachten - Nom noman-tijdperk (begin 19e eeuw) - Wilah met de zeldzame pamor Melati Rinonce en Tilam Upih dapur (vorm) - Zeldzame Solo Ladrang Kadipaten warangka van Pelet Ngingrim-hout - Antieke Nunggak semi greep - Koperen slorok pendok.

 

Deze antieke Tilam Upih keris dateert uit het Nom noman-tijdperk (begin 19e eeuw).

 

De isi van deze prachtige keris is sterk en levendig. Het onthulde zichzelf als een oude Indonesische man die een sierlijk geborduurd gewaad droeg. Hij was duidelijk een rijke patriarch die tijdens zijn leven veel heeft bereikt. Hij is er trots op zijn spirituele kennis die zal leiden tot rijkdom en overvloed te delen met de eigenaar van de keris. Zijn successen en prestaties zullen de eigenaar van de keris en zijn/haar gezin financiële zekerheid en zekerheid bieden. Deze rijkdom zal veel verder gaan dan materieel comfort, het zal een diepgewortelde verbinding hebben met je afkomst, huis en gemeenschap.

 

De wilah is gesmeed met de zeldzame pamor Melati Rinonce. Pamor Melati Rinonce (ook wel Pamor Melati Rinenteng genoemd) heeft een pamormotief dat lijkt op een jasmijnbloem geregen met draden. Gelaagde cirkels zijn opgesteld langs het blad van de keris vanaf de basis tot het einde en de cirkels zijn verbonden met een pamorlijn. Men gelooft dat Pamor Melati Rinonce veel geluk heeft, waardoor de eigenaar gemakkelijk een manier van fortuin kan vinden, het aantrekt en zelfs rijkdom kan vergaren. Bovendien wordt aangenomen dat het in staat is om de aura van rijkdom te openen, pech te elimineren, het potentieel van lichaam, geest en ziel in evenwicht te brengen voor maximale rijkdom, helpt verlangens waar te maken en problematische zaken glad te strijken.

 

Verder is de wilah gesmeed tot Tilam Upih dapur (vorm). Tilam Upih heeft een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van vrouwen. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al stroomt er geen melk meer; moederliefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en van een echtgenoot voor zijn vrouw nooit verminderen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw dat altijd samengaat met het symbool van mannelijkheid. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een betekenisvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol symbolen van prinses en mededogen.

Een keris met Tilam Upih dapur heeft magische eigenschappen die de mannelijkheid van de eigenaar versterken. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een antiek Nunggak-semi-greep, geplaatst op een Wajikan mendak. De keris huist in een zeldzame Solo Ladrang Kadipaten warangka van Pelet Ngingrim-hout. Een tweedelige Solo Slorok pendok dekt de gandar af.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Melati Rinonce

Tangguh: Nom noman (begin 19e eeuw)

Warangka: Solo Ladrang Kadipaten

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensies:

Totale lengte: 50cm.

Lengte van de Keris: 44,5cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

Antique Tilam Upih – Melati Rinonce keris, kris - financial spiritual powerss

€ 325,00Price
    bottom of page