top of page

Antique Tilam Upih keris - Mataram, Amangkurat IV - Sunan Prabu era (18th century) - Tilam Upih wilah with Ilining Warih pamor - Finely driven copper bunton pendok.

 

This antique Tilam Upih keris dates from the Mataram, Amangkurat IV - Sunan Prabu era (18th century). It is forged to Tilam Upih dapur (form).

 

Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas of Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom keris with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono.

 

According to the science of Sunan Kalijaga's percussion symbol, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as someone who has loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman who becomes a garwa, where the memory of his mind is always fixed on him.

 

Like a soldier who considers his firearm as a second woman, because a Javanese keris is like a second woman who needs attention, care and love. In Javanese culture, this keris is one of the symbols of real men.

 

A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that strengthen the owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

In addition to this special dapur, the wilah is forged with Ilining Warih pamor. Ilining Warih means "steaming water" in Javanese. The pamor lines of this pamor motif rotate or wave the length of the Wilah and symbolize running water. After all, water is a symbol of life. The nature of water adapts to the surrounding environment and can flow where there is space. Ilining Warih has powers that make it easy for the owner of the keris to adapt to changing circumstances that will make his career or business flourish and make him successful.

 

A finely driven copper Bunton pendok covers the gandar (sheath).

 

I was allowed to take over this keris from an elderly Indonesian man from Friesland. The keris has been a prized pusaka of his family for generations. When the warangka broke, the family chose to have it restored instead of replacing it with a new one to keep the keris intact. The Warangka is thus in a moderate condition and the solo hilt has two cracks.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Mataram, Amangkurat IV - Sunan Prabu (18th century)

Warangka: Ladrang Solo

Kayu: Kemuning

 

Dimensions:

Total length: 48cm. / 18.9”

Length of the Keris: 42cm. / 16.5”

Length of the Wilah: 31cm. / 12.2”

 

Antieke Tilam Upih keris - Mataram, Amangkurat IV – Sunan Prabu era (18e eeuw) – Tilam Upih wilah met Ilining Warih pamor – Fijn gedreven koperen bunton pendok.

 

Deze antieke Tilam Upih keris stamt van de Mataram, Amangkurat IV – Sunan Prabu era (18e eeuw). Het is gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm).

 

Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono.

 

Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd.

 

Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een Javaanse keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Naast deze bijzondere dapur is de wilah gesmeed met Ilining Warih pamor. Ilining Warih betekent in het Javaans ‘stomend water’. De pamorlijnen van dit pamormotief draaien of golven over de lengte van de Wilah en symboliseren stromend water. Water is namelijk een symbool van leven. De aard van water past zich aan een de omgeving eromheen en kan stromen waar er ruimte is. Ilining Warih heeft krachten die het voor de eigenaar van de keris makkelijk maakt om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden waardoor zijn carrière of onderneming zal floreren en hij succesvol in het leven zal zijn.

 

Een fijn gedreven, koperen Bunton pendok bedekt de gandar (schede).

 

Deze keris heb ik over mogen nemen van een bejaarde Indonesische man uit Friesland. De keris was al generatieslang een gewaardeerde pusaka van zijn familie. Toen de warangka brak heeft de familie ervoor gekozen deze te laten restaureren in plaats van het te vervangen door een nieuw exemplaar om zo de keris intact te houden. De Warangka verkeert dus in een matige staat en de solo greep heeft twee scheuren.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ilining Warih

Tangguh: Mataram, Amangkurat IV – Sunan Prabu (18e eeuw)

Warangka: Ladrang Solo

Kayu: Kemuning

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48cm.

Lengte van de Keris: 42cm.

Lengte van de Wilah: 31cm.

 

 

Antique Tilam Upih keris - Mataram, Amangkurat IV (18th century)

€ 75,00Price
    bottom of page