top of page

Antique Tilam Upih keris, kris – Tuban era (15th century) – Tilam Upih wilah with the rare pamors Ujung Gunung and Raja Temenang – Solo gayaman warangka of the noble Gembol jati wood – Antique blewah pendok.

(Article number: 1684)

 

This antique Tilam Upih keris dates from the Tuban era (15th century). A Tuban Keris can be said to be an ancient formidable keris that, despite its considerable age and thanks to the masterful blacksmithing, can still be found today. The characteristics of a Tuban keris are that they generally have a straight Wilah (blade) without grooves. In addition, a Tuban keris is usually forged to the dapur Tilam Upah or Kebo Layer. The Pamor motif of a Tuban keris usually consists of three colors; black, cloudy white and glossy white.

 

Due to the masterful blacksmithing, the wilah is still in excellent condition and did not need to be washed again as the pamor is very clear.

 

The wilah is forged with the rare pamor motif Ujung Gunung. Pamor Ujung Gunung is one of the pamors that keris collectors and executives are looking for as this pamor has a strong spiritual power to help raise the rank and status of its owner. At first glance, the shape of that pamor motif resembles pamor Junjung Drajat, Rojo Abolo Rojo and Pandito Bolo Pandito, namely in the form of lines that form a triangle at the top, often causing confusion in the naming of the four pamors because their shape is almost the same. Pamor Ujung Gunung's motif has conical lines at the bottom, like the top of the mountain. It symbolizes the attainment of supreme power and overall influence over everything around it. This pamor motif is therefore very suitable for self-employed entrepreneurs and managers. Pamor is a motif that beautifies the appearance of the keris-wilah, but in addition, pamor is also a symbol of good luck or the benefits of a spiritually powerful keris. The shape and name of the pamor are symbols of the hopes and requests offered by the Empu who forged it.

 

In addition to the rare pamor, the wilah is forged with the pamor titipan Raja Temenang. This is a circular pamor pattern located at the base of the wilah. It possesses spiritual powers that give the owner of the keris a lot of authority, so that he can count on a lot of respect due to his work and private environment.

 

The keris is housed in a striking warangka and gandar of the noble Gembol jati wood. A copper, antique blewah pendok with intricate carvings covers the gandar.

 

This is a high keris with a lively and almost royal isi. On request I would be happy to tell you more about the isi of this special keris.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ujung Gunung and Raja Temenang

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Gembol jati

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 45.5 cm.

Length of the Wilah: 34.5 cm.

 

Antieke Tilam Upih keris, kris – Tuban-era (15de eeuw) – Tilam Upih wilah met het zeldzame pamors Ujung Gunung en Raja Temenang – Solo gayaman warangka van het edele Gembol jati hout – Antieke blewah pendok.

 

Deze antieke Tilam Upih keris dateert van de Tuban-era (15de eeuw). Van een Tuban Keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog kan worden gevonden. De kenmerken van een Tuban keris zijn dat zij over het algemeen een rechte Wilah (kling) hebben zonder groeven. Bovendien is een Tuban keris meestal gesmeed naar de dapur Tilam Upah of Kebo Layer. Het Pamor motief van een Tuban keris bestaat meestal uit drie kleuren; zwart, troebel wit en glanzend wit.

 

Vanwege de meesterlijke smeedkunst is de wilah nog in een uitstekende conditie en behoefde het niet opnieuw te worden gewassen omdat het pamor zeer helder is.

 

De wilah is gesmeed met het zeldzame pamor-motief Ujung Gunung. Pamor Ujung Gunung is een van de pamor soorten waarnaar keris-verzamelaars en leidinggevenden op zoek naar zijn, omdat dit pamor een sterke spirituele kracht heeft om de graad en rang van de eigenaar te helpen verhogen. Op het eerste gezicht lijkt de vorm van die pamor-motief op pamor Junjung Drajat, Rojo Abolo Rojo en Pandito Bolo Pandito, namelijk in de vorm van lijnen die aan de bovenkant een driehoek vormen, waardoor het vaak voor verwarring zorgt in de naamgeving van de vier pamors omdat hun vorm bijna hetzelfde is. Het motief van pamor Ujung Gunung heeft conische lijnen aan de onderzijde, zoals de top van de berg. Het staat symbool voor het bereiken van de hoogste macht en algehele invloed op alles eromheen. Dit pamor-motief is danook zeer geschikt voor eigenondernemers en leidinggevenden. Pamor is een motief dat het uiterlijk van het keris-wilah verfraait, maar daarnaast is pamor ook een symbool van geluk of de voordelen van een spiritueel krachtige keris. De vorm en naam van het pamor zijn symbolen van de hoop en verzoeken aangeboden door de Empu die het heeft gesmeed.

 

Naast het zeldzame pamor is de wilah gesmeed met het pamor titipan Raja Temenang. Dit is een circulair pamor patroon dat zich aan de basis van de wilah bevindt. Het bezit spirituele krachten die de eigenaar van de keris veel gezag geeft waardoor hij door zijn werk- en privé omgeving op veel respect zal kunnen rekenen.

 

De keris huist in een opvallende warangka en gandar van het edele Gembol jati hout. Een koperen, antieke blewah pendok met complexe gravures bedekt de gandar.

 

Het betreft hier een hoge keris met een levendige en haast koninklijke isi. Op verzoek vertel ik u graag meer over de isi van deze bijzondere keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ujung Gunung en Raja Temenang

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Gembol jati

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 34,5cm.

 

Antique Tilam Upih keris, kris – Tuban era ) – wilah with two pamors

€ 495,00Price
    bottom of page