top of page

Antique Tilam Upih keris, kris – Tuban era (15th century) – Jet black Tilam Upih wilah with a snow white and special version of pamor Beras Wutah Halus pamor – Solo Ladrang Kacir Bener warangka of Pelet Ngingrim wood – Beautiful antique slorok pendok.

(Article number: 1716)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.


This antique Tilam Upih keris dates from the Tuban era (15th century). A Tuban Tangguh Keris can be said to be an ancient formidable keris that, despite its considerable age and thanks to the masterful blacksmithing skills, can still be found today. The characteristics of the Tuban keris are that they generally have a straight wilah (blade) without grooves. In addition, a Tuban keris is usually forged to the dapur Tilam Upah or Kebo Layer. The shape of the Tuban keris is very unique compared to other keris. The Wilah (blade) is large and thin with excellent forging. Therefore, these keris are quite light and sing when pulled from the Gandar.

 

The wilah is forged with a very complex and snow-white version of pamor Beras Wutah. I had the wilah washed in Indonesia so that the stark white pamor motif sparkles against the jet black background of the wilah.

 

Beras Wiltah is a pamor motif quite well known in the world of kris, the pamor pattern is dominated by white grains resembling scattered rice. It means that it is a non-verbal mantra so that those who have it will not lack food and clothing. Rice has a symbolic meaning for an agricultural society, in addition to preserving life, in a tradition that is inherent from generation to generation. For the Sundanese, rice, the staple food of daily life, has its own religious value. Urang Sunda considers rice to be the incarnation of Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), a symbol of fertility. In everyday life, when eating rice which is not cooked yet, it is considered something that is not good. This is reflected in the expression "ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", which means you don't like to waste rice, because the rice may cry. Rationally, this early education provides children with moral education to learn to value livelihood or respect something that is considered the most important thing in life. In order for the Sundanese people to have a habit of moving, the first thing to move is the pendaringan (rice bowl). To appreciate rice means to respect life and glorify the giver of life. Beras Wutah possesses spiritual powers which gives serenity, prosperity and abundance of natural resources to its owner. By owning this keris, the owner will promote faster in his career or his own business will flourish. The owner will be able to focus on achieving his goals in life.

 

At the top is a beautifully carved antique Solo Nunggak Semi hilt.

 

The keris is housed in an equally special Ladrang Kacir Bener warangka of Pelet Ngingrim wood.

 

The gandar is covered with an antique Slorok pendok with openwork front.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Solo Ladrang Kacir Bener

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Dimensions:

Total length: 51.5cm.

Length of the Keris: 48.5 cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Tilam Upih keris, kris – Tuban-era (15de eeuw) – Gitzwarte Tilam Upih wilah met een hagelwit en bijzondere uitvoering van pamor Beras Wutah Halus pamor – Solo Ladrang Kacir Bener warangka van Pelet Ngingrim hout – Prachtige antieke slorok pendok.

 

Deze antieke Tilam Upih keris dateert van de Tuban-era (15de eeuw). Van een Tuban Tangguh Keris kan worden gezegd dat het om een oude formidabele keris gaat die, ondanks de aanzienlijke leeftijd en dankzij de meesterlijke smeedkunst, vandaag de dag nog kan worden gevonden. De kenmerken van den Tuban keris zijn dat zij over het algemeen een rechte Wilah (kling) hebben zonder groeven. Bovendien is een Tuban keris meestal gesmeed naar de dapur Tilam Upah of Kebo Layer.  De vorm van de Tuban keris is zeer uniek in vergelijking met andere kerissen. De Wilah (kling) is groot en dun met uitstekende smeedkunst. Daarom zijn deze kerissen vrij licht en zingen zij wanneer zij uit de Gandar worden getrokken.

 

De wilah is gesmeed met een zeer complexe en hagelwitte uitvoering van pamor Beras Wutah. Ik heb de wilah in Indonesië laten wassen waardoor het spierwitte pamor-motief schittert tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah. 

 

Beras Wiltah is een pamor-motief dat vrij bekend is in de wereld van de kris, het pamor patroon wordt gedomineerd door witte korrels die lijken op verspreide rijst. Het betekent dat het een non-verbale mantra is, zodat degenen die het hebben geen gebrek hebben aan voedsel en kleding. Rijst heeft voor een agrarische samenleving, naast het in standhouden van het leven, ook een symbolische betekenis in een traditie die inherent is van generatie op generatie. Voor de Sundanezen heeft rijst, het hoofdvoedsel van het dagelijks leven, zijn eigen religieuze waarde. Urang Sunda beschouwt rijst als de incarnatie van Nyi Pohaci Sanghyang Sri (Dewi Sri), een symbool van vruchtbaarheid. In het dagelijks leven, wanneer het eten van rijst dat nog niet gaar is, wordt het beschouwd als iets dat niet goed is. Dit wordt weerspiegeld in de uitdrukking " ulah sok miceunan sangu bisi ceurik", wat betekent dat je niet graag rijst verspilt, omdat de rijst kan huilen. Rationeel gezien biedt deze vroege opvoeding kinderen moreel onderwijs om levensonderhoud te leren waarderen of iets te respecteren dat als het belangrijkste in het leven wordt beschouwd. Om ervoor te zorgen dat de Sundanese mensen een gewoonte hebben bij het verhuizen, is het eerste dat moet worden verplaatst de pendaringan (rijstkom). Door rijst te waarderen, betekent het leven respecteren en de gever van het leven te verheerlijken. Beras Wutah bezit spirituele krachten die sereniteit, welvaart en een overvloed aan natuurlijke hulpbronnen aan de eigenaar geeft. Door het bezitten van deze keris zal de eigenaar sneller promotie maken in zijn carrière of zal zijn eigen onderneming floreren. De eigenaar zal zich kunnen focussen op het behalen van zijn doelstellingen in het leven.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden antieke Solo Nunggak Semi greep.

 

De keris huist in een even bijzondere Ladrang Kacir Bener warangka van Pelet Ngingrim hout.

 

De gandar is bedekt met een antieke Slorok pendok met opengewerkte front.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Solo Ladrang Kacir Bener

Kayu: Pelet Ngingrim

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 48,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique Tilam Upih keris, kris – Tuban era - Snow white rare Beras Wutah pamor

€ 440,00Price
    bottom of page