top of page

Antique Tilam Upih keris, kris – Pajajaran era (12th century) - Yogyakarta Branggah warangka of rare Timoho Asli wood – Gold-plated bunton pendok – Yongakarta Nunggak semi hilt on a filigree selut – Wilah with Udan Mas Tiban pamor and Tilam Upih dapur.

(Article number: 2254)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Tilam Upih keris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

The sandangan (decoration) of the keris is as majestic as the ancient wilah. To start with, the keris is housed in a striking Yogyakarta Branggah warangka made of the rare Timoho Asli wood. Furthermore, a gold-plated bunton pendok covers the gandar. At the top is a complexly carved Yogyakarta nunggak semi hilt set on a gold-plated filigree selut set with stones.

 

The ancient wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas in Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom kerisses with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono. According to Sunan Kalijaga's percussion symbol science, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as one who has loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman who becomes a garwa, where the memory of his mind is always fixed on him. Like a soldier who regards his firearm as a second wife, because a Javanese keris is like a second wife who needs attention, care and love. In Javanese culture, this keris is like one of the symbols of real men. A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that strengthen the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

Furthermore, the wilah is forged with an old version of Udan Mas Tiban. This pamor motif is highly sought after among keris collectors. The shape of pamor Udan Mas consists of small balls on the wilah (blade) of the keris. The difference with pamor Udan Mas Tiban and pamor Udan Mas is that the exact location of the Udan Mas was not forged according to a set pattern but was created entirely by chance. Philosophically, an Udan Mas Tiban keris is expected to bring blessings associated with fortune flows like Udan Mas. This heirloom keris is very suitable for businessmen, traders and the like to acquire a large fortune.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas Tiban

Tangguh: Pajajaran (12th century)

Warangka: Yogyakarta Branggah

Kayu: Timoho Asli

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 45.5cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke Tilam Upih keris, kris – Pajajaran era (12de eeuw) - Yogyakarta Branggah warangka van het zeldzame Timoho Asli hout – Goud vergulde bunton pendok – Yongakarta Nunggak-semi greep op een filigraan selut – Wilah met Udan Mas Tiban pamor en Tilam Upih dapur.

 

Deze antieke Tilam Upih keris dateert van de Pajajaran era (12de eeuw).

 

De sandangan (aankleding) van de keris is even majestueus als de oeroude wilah.  Om te beginnen huist de keris in een opvallende Yogyakarta Branggah warangka van het zeldzame Timoho Asli hout. Verder bedekt een goud vergulde bunton pendok de gandar. Aan de bovenzijde prijkt een complex gesneden Yogyakarta nunggak-semi greep gezet op een goud vergulde filigraan selut bezet met steentjes.

 

De oeroude wilah is gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono. Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd. Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een Javaanse keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Verder is de wilah gesmeed met een oude uitvoering van Udan Mas Tiban. Dit pamor motief is zeer gezocht onder keris verzamelaars. De vorm van pamor Udan Mas bestaat uit kleine bolletjes op de wilah (kling) van de keris. Het verschil met pamor Udan Mas Tiban en pamor Udan Mas is dat de exacte locatie van de Udan Mas niet volgens een vastgesteld patroon is gesmeed maar geheel per toeval is gecreëerd. Filosofisch gezien wordt van een Udan Mas Tiban keris verwacht dat het zegeningen brengt die gepaard gaan met fortuinstromen zoals bij Udan Mas. Deze erfstuk keris is zeer geschikt voor zakenmannen, handelaren en dergelijke om een groot fortuin te verwerven.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Udan Mas Tiban

Tangguh: Pajajaran (12de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Branggah

Kayu: Timoho Asli

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique Tilam Upih keris, kris – Pajajaran era - Gold-plated bunton pendok

€ 250,00Price
    bottom of page