top of page

Antique Tilam Upih keris, kris – Pajajaran era (12th century) – Ancient Tilam Upih wilah with beautiful Wahyu Tumurun pamor – Gandar Iras of Trembalo wood – Blewah pendok of mamas (silver alloy).

(Article number: 1556)

 

This antique keris dates from the Pajajaran era (12th century).

 

The old wilah is forged with a complex, light gray variant of pamor Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun literally means "revelation that descends." By its name alone, this pamor motif has an element of high expectations, an honorable position and also an established value in life. Pamor Wahyu Tumurun kris is interpreted as a symbol to attain a high position through the intercession of the almighty.

Even if one is smart and skilled in science, literature and so on, but if you have not received revelation, of course you cannot get a position.

Wahyu Tumurun possesses magical powers that make the owner radiate an attitude of ability through which the owner will receive revelations in both material and immaterial sense. In history, this pamor motif was much sought after by high-ranking soldiers and statesmen. Today this pamor is popular among managers, directors and other executives.

 

In addition to the special pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). Dapur Tilam Upih is also called Tilam Petak or Tilam Putih in other areas in Indonesia. In the Yogyakarta keraton there are at least three heirloom keris with Tilam Upih dapur, namely KK Pulanggeni, KK Sirap and KK Sri Sadono.

 

According to the science of the percussion symbol of Sunan Kalijaga, Tilam Upih is a symbol of women. It contains the meaning of Pasemon as one who has loved his keris, his attitude is like a person who loves a woman who becomes a garwa where the memory of his mind is always fixed on him.

 

Like a soldier who regards his firearm as a second wife, because a Javanese keris is like a second wife who needs attention, care and love. In Javanese culture, this keris is like one of the symbols of real men.

 

A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a gandar Iras (warangka and gandar are carved from a solid piece of Trembalo wood) sheath of the striking Trembalo wood.

 

A blewah (half open) pendok of mamas (silver alloy) covers the gandar.

 

The isi of this keris has revealed himself as a relationship mediator who knows how to strengthen both personal and business relationships.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upihi

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Pajajaran (12th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Dimensions:

Total length: 48.5 cm.

Length of the Keris: 47.5 cm.

Length of the Wilah: 38cm.

 

Antieke Tilam Upih keris, kris – Pajajaran-era (12de eeuw) – Oeroude Tilam Upih wilah met prachtig Wahyu Tumurun pamor – Gandar Iras van Trembalo hout – Blewah pendok van mamas (zilverlegering).

 

Deze antieke keris dateert van de Pajajaran-era (12de eeuw).

 

De oude wilah is gesmeed met een complexe, lichtgrijze variant van pamor Wahyu Tumurun. Wahyu Tumurun betekent letterlijk ‘opbaring die neerdaalt’. Alleen al door zijn naam heeft dit pamor motief een element van hoge verwachtingen, een eervolle positie en ook een gevestigde waarde in het leven. Pamor Wahyu Tumurun kris wordt geïnterpreteerd als een symbool om op een hoge positie door de tussenkomst van de almachtige te bereiken.

Ook al is iemand slim en bekwaam in wetenschap, literatuur enzovoort, maar als je geen openbaring hebt ontvangen, kun je natuurlijk geen positie krijgen.

Wahyu Tumurun bezit magische krachten die de eigenaar een houding van bekwaamheid laat uitstralen waardoor de eigenaar openbaringen zal ontvangen in zowel materiele als immateriële zin. In de historie werd dit pamor motief veel gezocht door hooggeplaatste militairen en staatslieden. Thans is dit pamor populair onder managers, directeuren en andere leidinggevenden.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Dapur Tilam Upih wordt in andere gebieden in Indonesië ook Tilam Petak of Tilam Putih genoemd. In de Yogyakarta keraton zijn minstens drie erfstuk kerissen met Tilam Upih dapur, namelijk KK Pulanggeni, KK Sirap en KK Sri Sadono.

 

Volgens de wetenschap van het percussiesymbool van Sunan Kalijaga is Tilam Upih een symbool van vrouwen. Het bevat de betekenis van Pasemon als iemand die van zijn keris heeft gehouden, zijn houding is als een persoon die van een vrouw houdt die een garwa wordt, waar het geheugen van zijn geest altijd op hem is gefixeerd.

 

Zoals een soldaat die zijn vuurwapen als een tweede vrouw beschouwt, want een Javaanse keris is als een tweede vrouw die aandacht, verzorging en liefde benodigd. In de Javaanse cultuur is deze keris als een van de symbolen van echte mannen.

 

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een gandar Iras (warangka en gandar zijn uit een massief stuk Trembalo hout gesneden) schede  van het opvallende Trembalo hout.

 

Een blewah (half open) pendok van mamas (zilverlegering) bedekt de gandar. 

 

De isi van deze keris heeft zich geopenbaard als een relatiebemiddelaar die zowel persoonlijke als zakelijke relaties weet te versterken.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Wahyu Tumurun

Tangguh: Pajajaran (12de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Trembalo

 

Afmetingen:

Totale lengte: 48,5cm.

Lengte van de Keris: 47,5cm.

Lengte van de Wilah: 38cm.

 

Antique Tilam Upih keris, kris – Pajajaran era (12th century) - Wahyu Tumurun

€ 350,00Price
    bottom of page