top of page

Antique Tilam Upih keris, kris – Spiritual connection with Arcana XVII – Tuban Mataram - Abad XVI (16th century) - Wilah with snow white Bonang Serenteng pamor and Tilam Upih dapur – Yogyakarta gayaman warangka of Pelet Mbathok wood – Yogya Nunggak semi hilt.

(Article number: 2230)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Tilam upih keris dates from the Tuban Mataram - Abad XVI-era (16th century). A Tuban Tangguh Keris can be said to be an old formidable keris that, despite its considerable age and thanks to the masterful forging, can still be found today. The characteristics of the Tuban keris are that they generally have a straight Wilah (blade) without grooves. Moreover, a Tuban keris is usually forged to the dapur Tilam Upah or Kebo Layer. The shape of the Tuban keris is very unique compared to other kerisses. The Wilah (blade) is large and thin with excellent forging. That is why these kerisses are fairly light and sing when pulled from the warangka.

 

When I acquired this keris the pamor was very dull and vague. It had been treated very well by its former owner, but through the centuries the pamor had become dull. I had the wilah treated with warangan in Indonesia and was once again amazed by the snow white pamor Bonang Serenteng which contrasts well against the jet-black background of the wilah.

 

Pamor Bonang Serenteng, or Bonang Rinenteng, is one of the pamor motifs that has an image like Bonang, one of the Javanese gamelan instruments, in the form of a straight line in the middle of the blade, with symmetrical dots attached to the left and right of the line. The diameter of the spheres is usually larger than the pamor udan mas circles. Pamor bonang serenteng, is forged in the same way as pamor udan mas. Pamor Bonang Rinenteng is believed to bring good luck that can make the owner have high authority and easy to find a way to his fortune. That is why, together with Pamor Udan Mas, this Pamor is much sought after and often owned by entrepreneurs.

 

Furthermore, the wilah is forged to Tilam Upih dapur. Tilam Upih has a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, a father's compassion for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman that always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka because it is feminine, full of symbols of princesses and compassion. A keris with Tilam Upih dapur has magical properties that enhance the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to support and protect his family.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of the rare Pelet Mbatok wood.

 

The isi of this keris is ancient but extremely strong and alive.

 

PLEASE CLICK HERE TO VIEW THE PRESENTATION IN WHICH THE POWERS OF THE ISI IS INCLUDED.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Bonang serenteng

Tangguh: Tuban Mataram - Abad XVI (16de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Mbatok

 

Dimensions:

Total length: 50,5cm.

Length of the Keris: 47cm.

Length of the Wilah: 37cm.

 

Antieke Tilam Upih keris, kris – Spirituele verbinding met Arcana XVII – Tuban Mataram - Abad XVI (16e eeuw) - Wilah met sneeuwwitte Bonang Serenteng pamor en Tilam Upih dapur – Yogyakarta gayaman warangka van Pelet Mbathok hout – Yogya Nunggak-semi greep.

 

Deze antieke Tilam upih keris dateert uit het Tuban Mataram - Abad XVI-tijdperk (16e eeuw). Van een Tuban Tangguh Keris kan worden gezegd dat het een oude formidabele keris is die ondanks zijn aanzienlijke leeftijd en dankzij het meesterlijke smeden nog steeds te vinden is. De kenmerken van de Tuban keris zijn dat ze over het algemeen een rechte Wilah (lemmet) hebben zonder groeven. Bovendien wordt een Tuban keris meestal gesmeed tot de dapur Tilam Upah of Kebo Layer. De vorm van de Tuban keris is zeer uniek vergeleken met andere kerissen. De Wilah (lemmet) is groot en dun en uitstekend gesmeed. Daarom zijn deze kerissen vrij licht en zingen ze wanneer ze uit de warangka worden getrokken.

 

Toen ik deze keris kocht, was de pamor erg dof en vaag. De vorige eigenaar had het heel goed behandeld, maar door de eeuwen heen was het pamor dof geworden. Ik heb de wilah in Indonesië laten behandelen met warangan en stond opnieuw versteld van de sneeuwwitte pamor Bonang Serenteng die mooi contrasteert tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah.

 

Pamor Bonang Serenteng, of Bonang Rinenteng, is een van de pamormotieven met een afbeelding zoals Bonang, een van de Javaanse gamelaninstrumenten, in de vorm van een rechte lijn in het midden van het blad, met symmetrische stippen aan de linkerkant en rechts van de lijn. De diameter van de bollen is meestal groter dan die van de pamor udan mas-cirkels. Pamor bonang serenteng, wordt op dezelfde manier gesmeed als pamor udan mas. Er wordt aangenomen dat Pamor Bonang Rinenteng geluk brengt, waardoor de eigenaar een hoge autoriteit heeft en gemakkelijk een weg naar zijn fortuin kan vinden. Daarom is deze Pamor, samen met Pamor Udan Mas, zeer gewild en vaak in bezit van ondernemers.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur. Tilam Upih heeft een filosofische betekenis. Tilam Upih, als symbool van vrouwen. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van moederliefde die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moederliefde is eeuwig. Op dezelfde manier mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en dat van een man voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw dat altijd het symbool van mannelijkheid vergezelt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, op een betekenisvolle manier bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol symbolen van prinsessen en mededogen. Een keris met Tilam Upih dapur heeft magische eigenschappen die de mannelijkheid van de eigenaar versterken. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te ondersteunen en te beschermen.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van het zeldzame Pelet Mbatok-hout.

 

De isi van deze keris is oud maar extreem sterk en levend.

 

KLIK HIER OM DE PRESENTATIE TE BEKIJKEN WAARIN DE KRACHTEN VAN DE ISI INBEGREPEN ZIJN.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Bonang serenteng

Tangguh: Tuban Mataram - Abad XVI (16de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Timoho Pelet Mbatok

 

Dimensies:

Totale lengte: 50,5cm.

Lengte van de Keris: 47cm.

Lengte van de Wilah: 37cm.

Antique Tilam Upih keris, kris – kris - Spiritual connection with Arcana XVII

€ 295,00Price
    bottom of page