top of page

Antique Tilam Upih keris, kris - Mataram Amangkurat II-era (17th century) – Wilah with silver-grey Ngulit Semangka pamor – Beautifully carved hilt – Solo Gayaman warangka of the rare Pelet Mbathok wood.

(Article number: 1779)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Tilam Upih keris dates from the Mataram Amangkurat II era (17th century).

This keris was influenced by Mataram during the reign of Amangkurat II. Therefore it is not much different from the Amangkurat I keris The pamor is strong and attractive. Pamor that is forged is among others Ngulit Semangka, Mlinjon, Beras Wutah etc. The dhapurs are usually Tilam Upih and Panji Anom. The iron used also appears to be a mixture of grayish black and glossy white. The length of the wilah keris is estimated to be around 35 cm and the total length about 40 cm. This keris is classified as an ancient keris believed to have supernatural powers and high potency.

 

The wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). Dapur Tilam Upih is a straight dapur keris classified as very simple with no other bells and whistles. It is said that the Dhapur Tilam Upih was first forged by Empu Brama Kadhali in the Nata Praja Buddawaka era.

 

There is a strong belief in the community that isoteric, powerful heirlooms are usually found in a simple (straight) dhapur such as brojol and tilam upih and not in the more complex dapurs. Moreover, according to ancient records, almost all qualified masters of the Pajajaran era up to Mataram preached the two dapurs in their spiritual works. Tilam Upih contains a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of woman. It means that treating the keris is the same as treating women. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman who always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka. A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that enhances its owner in his masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

In addition, the wilah is forged with pamor Ngulit Semangka. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways leading to a direction. It is a message that in this life we ​​should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and use different ways to realize his goals and ideals and to carry on without being discouraged, to keep on struggling and to never give up. The wilah has recently been ritually and professionally washed, making the pamor shine again.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of the rare and precious Pelet Mbathok wood. At the top is a beautifully carved handle, set on a silver mendak.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat II (17th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Mbathok

 

Dimensions:

Total length: 43cm.

Length of the Keris: 41cm.

Length of the Wilah: 32.5 cm.

 

Antieke Tilam Upih keris, kris - Mataram Amangkurat II-era (17de eeuw) – Wilah met zilvergrijze Ngulit Semangka pamor – Prachtig gesneden greep – Solo Gayaman warangka van het zeldzame Pelet Mbathok hout.

 

Deze antieke Tilam Upih keris dateert van de Mataram Amangkurat II-era (17de eeuw).

Deze keris werd beïnvloed door Mataram tijdens het bewind van Amangkurat II. Daarom verschilt het niet veel van de Amangkurat I keris Het pamor is sterk en aantrekkelijk. Pamor dat wordt gesmeed is onder andere zoals Ngulit Semangka, Mlinjon, Beras Wutah enz. De dhapurs zijn meestal Tilam Upih en Panji Anom. Het gebruikte ijzer lijkt ook een mengsel te zijn van grijsachtig zwart en glanzend wit. De lengte van de wilah keris wordt geschat op rond 35 cm en de totale lengte ongeveer 40 cm. Deze keris is geclassificeerd als een oude keris waarvan wordt aangenomen dat hij bovennatuurlijke krachten en een hoge potentie heeft.

 

De wilah is gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Dapur Tilam Upih is een keris met een rechte dapur keris, geclassificeerd als zeer eenvoudig zonder andere toeters en bellen. Naar verluidt werd de Dhapur Tilam Upih voor het eerst werd gesmeed door Empu Brama Kadhali in het Nata Praja Buddawaka-tijdperk.

 

Er is een sterk geloof in de gemeenschap dat isoterische, krachtige erfstukken meestal worden gevonden in een eenvoudige (rechte) dhapur zoals brojol en tilam upih en niet in de meer complexe dapurs. Bovendien predikten volgens oude verslagen bijna alle gekwalificeerde meesters uit het Pajajaran-tijdperk tot Mataram de twee dapurs in hun spirituele werken. Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met pamor Ngulit Semangka. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven. De wilah is recentelijk ritueel en professioneel gewassen waardoor het pamor weer straalt.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van het zeldzame en kostbare Pelet Mbathok hout. Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden greep, gezet op een zilveren mendak.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram Amangkurat II (17de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Pelet Mbathok

 

Afmetingen:

Totale lengte: 43cm.

Lengte van de Keris: 41cm.

Lengte van de Wilah: 32,5cm.

Antique Tilam Upih keris, kris - 17th century - Ngulit Semangka pamor

€ 340,00Price
    bottom of page