top of page

Antique Tilam Upih keris, kris - Mataram Amangkurat IV - Sunan Prabu era (18th century) - Tilam Upih wilah with Bonang Serenteng pamor - Beautiful Bunton gold plated pendok.
(Article number: 1986)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique keris dates from the Sunan Prabu era (18th century).

 

The wilah is forged with a silver Bonang Serenteng pamor motif that contrasts beautifully against the jet black background of the wilah. Pamor Bonang Serenteng, or Bonang Rinteng, is one of the pamor motifs depicting as Bonang, one of the Javanese gamelan instruments, in the form of a straight line in the center of the wilah, with symmetrical dots on the left and right of the line. The diameter of the spheres is usually larger than the pamor udan mas circles. Meanwhile, the distance between one pair of circles and the next is about 1 to 1.5 cm. Pamor bonang serenteng, is forged in the same way as pamor udan mas. Pamor Bonang Rinenteng is believed to bring good luck giving its owner high authority and easy way to his fortune. That is why this Pamor, along with Pamor Udan Mas, is highly sought after and often owned by entrepreneurs. I have had the wilah in Indonesia ritually and professionally treated with warangan, which has renewed the pamor.

 

In addition to the exclusive pamor, the wilah is forged to Tilam Upih dapur (shape). Tilam Upih contains a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even if milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, the compassion of a father for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman who always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka, as it is feminine, full of symbols of princess and compassion. A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that strengthen its owner in his manhood. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

The keris is housed in a Solo Gayman warangka of the rich Sonokeling wood. A beautiful, gold-plated bunton pendok from Surakarta with fauna and flora motifs and the seal of Solo covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Bonang Serenteng

Tangguh: Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu (18th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Dimensions:

Total length: 51cm.

Length of the Keris: 46 cm.

Length of the Wilah: 35cm.

 

Antieke Tilam Upih keris, kris - Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu era (18de eeuw) – Tilam Upih wilah met Bonang Serenteng pamor – Prachtige Bunton pendok.

 

Deze antieke keris stamt van de Sunan Prabu era (18de eeuw).

 

De wilah is gesmeed met een zilverkleurige Bonang Serenteng pamormotief dat mooi afsteekt tegen de gitzwarte achtergrond van de wilah. Pamor Bonang Serenteng, of Bonang Rinenteng, is een van de pamor-motieven met een afbeelding als Bonang, een van de

Javaanse gamelan-instrumenten, in de vorm van een rechte lijn in het midden van de wilah, met symmetrische stippen aan de linkerkant en rechts van de lijn. De diameter van de bollen is meestal groter dan de pamor udan mas-cirkels. Ondertussen is de afstand tussen het ene paar cirkels en het volgende ongeveer 1 tot 1,5 cm. Pamor bonang serenteng, wordt op dezelfde manier gesmeed als pamor udan mas. Pamor Bonang Rinenteng wordt verondersteld geluk te brengen waardoor de eigenaar een hoge autoriteit heeft en gemakkelijk een weg naar zijn fortuin kan vinden. Daarom is deze Pamor, samen met Pamor Udan Mas, zeer gewild en vaak eigendom van ondernemers. Ik heb de wilah in Indonesie ritueel en professioneel met warangan laten behandelen waardoor het pamor hernieuwd is.

 

Naast het bijzondere pamor is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur (vorm). Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat het vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen. Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

De keris huist in een Solo Gayman warangka van het rijke Sonokeling hout. Een prachtige, goud vergulde bunton pendok van Surakarta met fauna en flora motieven en de zegel van Solo bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Bonang Serenteng

Tangguh: Mataram Amangkurat IV – Sunan Prabu (18de eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokeling

 

Afmetingen:

Totale lengte: 51cm.

Lengte van de Keris: 46 cm.

Lengte van de Wilah: 35cm.

Antique Tilam Upih - Bonang serenteng keris, kris - gold pendok - spiritual kris

€ 450,00Price
    bottom of page