top of page

Antique Sumbawa Parang- Jual Golok – Sword – Early 19th century – Sumbawa, Indonesia.

(Article number: 1887)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique Sumbawa Parang dated from the early 19th century.

 

The Sumbawa Parang originates from the village Talwa which is located 4 km from the city of Sumbawa, and is well known for the production of high quality Parangs. Through the centuries the  Sumbawa Parang has even been exported to the islands of Java and Bali. The point that made this Parang in great demand by the public is its quality and unique design. According to the history of the beliefs of the Sumbawa people, during the reign of Sultan Jalaludin III (1883-1931), Talwa was the main blacksmith center village in Tana' Samawa (Land of Sumbawa). The skills possessed by craftsmen are claimed to be a hereditary legacy from previous generations which have been preserved to this day.

 

The main characteristic and uniqueness of the Sumbawa machete is the sheath and hilt of the Parang. The sheath of the Parang is made of kelicung wood which is also an icon of the flora of the province of NTB. It is not without reason that they chose kelicung wood as the material for the scabbard and handle of the Sumbawa Parang. Kelicung trees grow a lot on the islands of Lombok and Sumbawa. The wood of the kelicung tree is very strong and has a beautiful grain pattern, displaying exotic colors. This makes kelicung wood expensive, and Sumbawa parangs expensive.

 

The hilt is made of horn and is carved in the shape of a stylized birds head.

 

The sheath and hilt of the Sumbawa machete are also not made at random. The hilt and scabbard are carved to the shape that is characteristic for Sumbawa.

 

The long blade of this parang measures 45,5cm and is foged with Kelengan pamor. Pamor Kelengan belongs to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again. These Parang absorbs negative energy and above all gives protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. This Parang possess magical powers that will increase the owner's self-confidence and prudence.

 

In short, a truly rare and unique piece of Sumbawa history.

 

Dimensions:

Total length: 63cm.

Length of the Parangs: 58,5cm.

Length of the blade: 45,5cm.

 

Antieke Sumbawa Parang - Jual Golok -  Zwaard - Begin 19e eeuw - Sumbawa, Indonesië -

 

Deze antieke Sumbawa Parang dateert uit het begin van de 19e eeuw.

 

De Sumbawa Parang is afkomstig uit het dorp Talwa, dat op 4 km van de stad Sumbawa ligt, en staat bekend om de productie van Parangs van hoge kwaliteit. Door de eeuwen heen is de Sumbawa Parang zelfs geëxporteerd naar de eilanden Java en Bali. Het punt dat deze Parang zo populair maakte bij het publiek, is de kwaliteit en het unieke ontwerp. Volgens de geschiedenis van de overtuigingen van het Sumbawa-volk was Talwa tijdens het bewind van sultan Jalaludin III (1883-1931) het belangrijkste dorp in het centrum van de smid in Tana 'Samawa (land van Sumbawa). Er wordt beweerd dat de vaardigheden van ambachtslieden een erfelijke erfenis zijn van vorige generaties die tot op de dag van vandaag bewaard zijn gebleven.

 

Het belangrijkste kenmerk en uniekheid van de Sumbawa machete is de schede en de greep van de Parang. De schede van de Parang is gemaakt van kelicunghout wat ook een icoon is van de flora van de provincie NTB. Niet voor niets kozen ze voor kelicunghout als materiaal voor de schede en het handvat van de Sumbawa Parang. Kelicung-bomen groeien veel op de eilanden Lombok en Sumbawa. Het hout van de kelicungboom is zeer sterk en heeft een prachtig nerfpatroon met exotische kleuren. Dit maakt kelicunghout duur en Sumbawa parangs duur.

 

De greep is gemaakt van hoorn en is gesneden in de vorm van een gestileerde vogelkop.

 

Ook de schede en de greep van de Sumbawa machete zijn niet willekeurig gemaakt. Deze hebben de kenmerkende vorm die toebehoort aan Sumbawa.

 

De lange kling van deze parang is 45,5cm lang en is gesmeed met Kelengan pamor. Pamor Kelengan behoort tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Guardians of the Earth zijn de makers ervan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar hardnekkig is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden. Deze Parang absorbeert negatieve energie en geeft vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Deze Parang bezit magische krachten die het zelfvertrouwen en de voorzichtigheid van de eigenaar zullen vergroten.

 

Kortom, een werkelijk zeldzaam en uniek stukje Sumbawa geschiedenis.

 

Dimensies:

Totale lengte: 63cm.

Lengte van de Parangs: 58,5cm.

Lengte van de kling: 45,5cm.

 

 

 

 

Antique Sumbawa Parang- Jual Golok – Sword – Sumbawa, Indonesia.

€ 175,00Price
    bottom of page