top of page

Rare, antique Sumatra kris, keris with healing powers - Sumatra Abad XVII (17th century) – Wilah with complex pamor Ngulit Semangka and Brojol dapur (shape) – Rare Sumatera Tengah Warangka of Trembalo Aceh wood – Silver pendok – Jawa Demam hilt.

(Article number: 2256)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique Sumatra keris with healing powers dates from the Sumatra Abad XVII (17th century).

 

The rarity of this old keris is primarily confirmed by the special shape of the Sumatera Tengah warangka. This form is also known in Cirebon where it is called Walian. The waranka is carved from the striking Trembalo Aceh wood. The silver pendok with deeply carved motifs is as rare as the warangka.

 

Despite its considerable age, the ancient keris is still in top condition, a clear sign that this keris has been valued and cared for as a pusaka over the centuries. An antique Jawa Demam handle adorns the top.

 

The wilah is forged with a complex design of pamor Ngulit Semangka. The pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he becomes very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that in this life we should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and utilize different ways to realize his goals and ideals and to continue without getting discouraged, continuing to struggle and never giving up.

 

In addition, the wilah is forged to Brojol dapur. Although Brojol is a fairly simple form, his power is complex. It gives the owner strength to live his life in a pure, peaceful and tranquil way. By living this way, the owner will be protected and impervious to stress and distractions, allowing them to achieve their goals in life in a more targeted manner.

 

The isi of this keris is just as special as the keris. It is vibrant and extremely strong with healing powers.

 

CLICK HERE TO VIEW AND DOWNLOAD THE PRESENTATION. THE POWERS OF THIS KERIS ARE DETAILED HEREIN.

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Ngult Semangka

Tangguh: Mataram

Warangka: Sumatera Tengah

Kayu: Trembalo Aceh

 

Dimensions:

Total length: 46.5cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 36.5cm.

 

Zeldzame, antieke Sumatra kris, keris met genezende krachten – Sumatra Abad XVII (17de eeuw) – Wilah complexe uitvoering van pamor Ngulit Semangka en Brojol dapur (vorm) – Zeldzame Sumatera Tengah Warangka van Trembalo Aceh hout – Zilveren pendok – Jawa Demam greep.

 

Deze zeldzame, antieke Sumatra keris met genezende krachten dateert van de Sumatra Abad XVII (17de eeuw).

 

De zeldzaamheid van deze oude keris wordt in eerste instatie bevestigd voor de bijzondere vorm van de Sumatera Tengah warangka. Deze vorm is ook bekend in Cirebon waar het Walian wordt genoemd. De waranka is gesneden van het opvallende Trembalo Aceh hout. De zilveren pendok met diep gedreven motieven is even zeldzaam als de warangka.

 

De oeroude keris verkeert, ondanks de aanzienlijke leeftijd, nog in top conditie, een duidelijk teken dat deze keris door de eeuwen heen als pusaka is gewaardeerd en verzorgt. Aan de bovenzijde prijkt een antieke Jawa Demam greep.

 

De wilah is gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Ngulit Semangka. Het pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen. De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Brojol dapur. Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is zijn kracht complex. Het geeft de eigenaar kracht om zijn leven op een zuivere, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, zal de eigenaar worden beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding waardoor hij beter gericht zijn doelen in het leven bereikt.

 

De isi van deze keris is even bijzonder als de keris. Het is levendig en bijzonder sterk met genezende krachten.

 

KLIK HIER OM DE PRESENTATIE TE BEKIJKEN EN TE DOWNLOADEN. HIERIN ZIJN DE KRACHTEN VAN DEZE KERIS UITVOERIG BENOEMD.

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Ngulit Semangka

Tangguh: Mataram

Warangka: Sumatera Tengah

Kayu: Trembalo Aceh

 

Afmetingen:

Totale lengte: 46,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 36,5cm.

 

 

Antique Sumatra kris, keris with healing powers - Ngulit Semangka - Brojol dapur

€ 375,00Price
    bottom of page