top of page

Rare, antique Sumatra Bangkinang keris, kris Panjang – Executioner keris – 12th Century – Rare warangka -  Wilah with Kelengan pamor - Bangkinang dapur.

(Article number: 1925)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique keris Bangkinang Panjang originates from Sumatra and dates from the 12th century.

 

Keris Panjang are also known as the "executioner keris" since keris Panjang were usually owned by Malay (or other cognate ethnicity) aristocrat that had execution authority.

 

The extremely long wilah (blade) measures 53,5 cm with typical dapur keris Bangkinang with plain gandik, "coma like" tikel alis grooving and thick gonjo.

 

The long wilah is forged with pamor Kelengan. Keleng keris belong to the element of earth. The element of earth is produced by fire, water and air. Gaia, the Earth, is a living organism, perfected by the spherical shape we can see from space. The Guardians of the Earth are its creators: fire within, water on the surface, and the atmosphere (air) that envelops the planet. The union of the four elements becomes visible outwardly through the earth: the wonderful nature of 'mother earth'. Slow but persistent is the 'earth element', like time which, unlike us humans, is thoughtful and patient when it comes to harmonizing irregularities again. These keris absorb negative energy and above all give protection against all negative influences be it persons, spirits, diseases or disasters. They also stand for destruction of the existing so that something new can arise from it. In addition, these keris possess magical powers that will increase the owner's self-confidence, prudence and self-confidence.

 

The keris is housed in a matching warangka carved from Sawo wood. The shape of the warangka is atypical and very rare.

 

The isi of this keris is extremely powerful and alive. It revealed itself to me as a Malay aristocrat with spiritual powers that enforced my personal aura, causing the majorities of my Chakra’s to open. On request I will gladly tell you more. 

 

Characteristics:

Dapur: Keris Bangkinang

Pamor: Kelengan

Tangguh: Sumatra abad XII (12th century)

Kayu: Sawo

 

Dimensions:

Total length: 76,5cm.

Length of the Keris: 64cm.

Length of the Wilah: 53,5cm.

 

Zeldzame antieke Sumatra Bangkinang keris, kris Panjang - Beul keris - 12e eeuw - Zeldzame warangka - Wilah met Kelengan pamor - Bangkinang dapur.

 

Deze zeldzame antieke kris Bangkinang Panjang is afkomstig uit Sumatra en dateert uit de 12e eeuw.

 

Keris Panjang staat ook bekend als de "executie keris", aangezien keris Panjang meestal eigendom was van een Maleisische (of andere verwante etniciteit) aristocraat die de executiebevoegdheid had.

 

Het extreem lange wilah (kling) meet 53,5 cm met typische dapur keris Bangkinang met eenvoudige gandik, "coma-achtige" tikel alis groeven en dikke gonjo.

 

De lange wilah is gesmeed met pamor Kelengan. Keleng keris behoren tot het element aarde. Het element aarde wordt geproduceerd door vuur, water en lucht. Gaia, de aarde, is een levend organisme, geperfectioneerd door de bolvorm die we vanuit de ruimte kunnen zien. De Guardians of the Earth zijn de makers ervan: vuur vanbinnen, water aan de oppervlakte en de atmosfeer (lucht) die de planeet omhult. De vereniging van de vier elementen wordt door de aarde naar buiten zichtbaar: de wonderlijke aard van 'moeder aarde'. Langzaam maar hardnekkig is het 'aarde-element', zoals de tijd die, in tegenstelling tot ons mensen, bedachtzaam en geduldig is als het gaat om het weer harmoniseren van onregelmatigheden. Deze keris absorberen negatieve energie en geven vooral bescherming tegen alle negatieve invloeden of het nu gaat om personen, geesten, ziekten of rampen. Ze staan ook voor vernietiging van het bestaande zodat er iets nieuws uit kan ontstaan. Bovendien bezitten deze keris magische krachten die het zelfvertrouwen, de voorzichtigheid en het zelfvertrouwen van de eigenaar zullen vergroten.

 

De keris is huist in een bijpassende warangka gesneden uit Sawo-hout. De vorm van de warangka is atypisch en zeer zeldzaam.

 

De isi van deze keris is buitengewoon krachtig en levend. Het openbaarde zich aan mij als een Maleisische aristocraat met spirituele krachten die mijn persoonlijke aura versterkten, waardoor de meerderheid van mijn chakra's openging. Op verzoek vertel ik u graag meer.

 

Kenmerken:

Dapur: Keris Bangkinang

Pater: Kelengan

Tangguh: Sumatra abad XII (12e eeuw)

Kayu: Sawo

 

Dimensies:

Totale lengte: 76,5cm.

Lengte van de Keris: 64cm.

Lengte van de Wilah: 53,5cm.

 

 

antique Sumatra Bangkinang keris, kris Panjang – Executioner keris

€ 450,00Price
    bottom of page