top of page

Antique and spiritually strong Brojol – Iris Pandan keris, kris – Segaluh era (12th century) – Wilah with the rare Iris Pandan pamor and Brojol dapur – Solo Gayaman warangka – Gold plated bunton pendok.

(Article number: 2161)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and spiritually strong Brojol, Iris Pandan keris dates from the Segaluh era (12th century).

 

The isi of this ancient keris is very strong and active. It has a strong connection with the INGWAZ ruine. It holds the message to the need to get rid of unnecessary stuff and get ready for something new and unusual. It creates a balance of vitality and circumstances and promotes fertility and soul blossoming for its owner. If you need to open up new domains for self-expression, then he will help you with this. The work you have begun must be finished and all energy must be concentrated on this goal. The isi assists in fending off the burden of the past. Finally, there is a solid way out of the standstill. All your undertakings will come to a successful end. You already have the strength to choose a new path. His spiritual power will infuse all your endeavors with the energy of growth, rewiring then negative thinking into more positive. Your life is full of onward movement and flourishing. It is a symbol of energy release. It has only good energy. Using his advice, the isi will turn out to be efficient in eliminating all negative and affecting events in a good way.

 

The ancient wilah is forged with Iris Pandan pamor which contrasts beautifully against the pitch-black background of the wilah because I had it professionally and ritually treated with warangan in Indonesia. The image of pamor pandan Iris resembles pandan leaves that have been sliced or cut. This pamor has spiritual powers that increase the charisma and authority of the owner, making him more loved and respected in his business and social network. "Learn from pandanus that it is willing to be hurt, torn, to have its leaves removed so that the next leaves grow more fragrant ". Pandan leaves, are synonymous with fragrance. To get a good name and be remembered by everyone, it takes a long struggle and a lot of sacrifice, but sooner or later you will see the results.

 

Furthermore, the wilah is forged to Brojol dapur (shape). Although Brojol is a fairly simple form, its power is complex. It gives the owner strength to live his life in a pure, peaceful and tranquil way. By living in this way, the owner will be protected and he will be insensitive to stress and distraction which will help him achieve his goals in life.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka of beautiful Nagasari wood. A gold plated bunton pendok covers the gandar. The top of the keris is adorned with a Solo Nunggak-semi hilt with deeply carved patra-patra’s (masks).

 

Characteristics:

Dapur: Brojol

Pamor: Iris Pandan

Tangguh: Segaluh – Abad XII (12th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 51,5cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 35,5cm.

 

Antieke en spiritueel sterke Brojol – Iris Pandan keris, kris – Segaluh tijdperk (12e eeuw) – Wilah met de zeldzame Iris Pandan pamor en Brojol dapur – Solo Gayaman warangka – Vergulde bunton pendok.

 

Deze antieke en spiritueel sterke Brojol, Iris Pandan keris dateert uit het Segaluh-tijdperk (12e eeuw).

 

De isi van deze oude keris is erg sterk en actief. Het heeft een sterke verbinding met de ruïne van INGWAZ. Het bevat de boodschap van de noodzaak om onnodige spullen kwijt te raken en je voor te bereiden op iets nieuws en ongewoons. Het creëert een evenwicht tussen vitaliteit en omstandigheden en bevordert de vruchtbaarheid en de zielsontplooiing van de eigenaar. Als je nieuwe domeinen voor zelfexpressie moet openen, dan zal hij je hierbij helpen. Het werk dat je bent begonnen moet worden afgerond en alle energie moet op dit doel worden geconcentreerd. De isi helpt bij het afweren van de last van het verleden. Eindelijk is er een solide uitweg uit de stilstand. Al jouw ondernemingen zullen tot een succesvol einde komen. Je hebt al de kracht om een nieuw pad te kiezen. Zijn spirituele kracht zal al je inspanningen bezielen met de energie van groei, waardoor negatief denken wordt omgevormd tot positiever. Je leven is vol voorwaartse beweging en bloei. Het is een symbool van het vrijkomen van energie. Het heeft alleen maar goede energie. Met behulp van zijn advies zal de isi efficiënt blijken te zijn in het op een goede manier elimineren van alle negatieve en beïnvloedende gebeurtenissen.

 

De eeuwenoude wilah is gesmeed met Iris Pandan pamor dat prachtig contrasteert tegen de pikzwarte achtergrond van de wilah omdat ik hem in Indonesië professioneel en ritueel heb laten behandelen met warangan. Het beeld van pamor pandan Iris lijkt op pandanbladeren die in plakjes of gesneden zijn. Deze pamor beschikt over spirituele krachten die het charisma en de autoriteit van de eigenaar vergroten, waardoor hij meer geliefd en gerespecteerd wordt in zijn zakelijke en sociale netwerk. "Leer van Pandanus dat hij bereid is zich te laten verwonden en te verscheuren, en dat hij zijn bladeren wil laten verwijderen, zodat de volgende bladeren geuriger worden". Pandanbladeren staan synoniem voor geur. Om een goede naam te krijgen en door iedereen herinnerd te worden, is een lange strijd en veel opoffering nodig, maar vroeg of laat zul je de resultaten zien.

 

Verder is de wilah gesmeed naar Brojol dapur (vorm). Hoewel Brojol een vrij eenvoudige vorm is, is de kracht ervan complex. Het geeft de eigenaar de kracht om zijn leven op een pure, vredige en rustige manier te leven. Door op deze manier te leven, wordt de eigenaar beschermd en zal hij ongevoelig zijn voor stress en afleiding, wat hem zal helpen zijn doelen in het leven te bereiken.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka van prachtig Nagasari-hout. Een vergulde bunton pendok bedekt de gandar. Aan de bovenzijde prijkt een Solo Nunggak-semi greep met diep gesneden patra-patra’s (maskers).

 

Kenmerken:

Dapur: Brojol

Pamor: Iris Pandan

Tangguh: Segaluh – Abad XII (12e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Dimensies:

Totale lengte: 51,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 35,5cm.

Antique strong Brojol – Iris Pandan keris, kris – 12th century – Iris Pandan

€ 450,00Price
    bottom of page