top of page

Antique, spiritually powerful Tilam Upih keris, kris – Madura Sepuh Abad XV era (15th century) - Wilah with 2 pamors and Tilam Upih dapur – Complexly carved Wayang hilt – Gayaman warangka of Cendana Wangi wood – Silver bunton pendok.

(Article number: 2130)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and spiritually powerful Tilam Upih keris, kris dates from the Madura Sepuh Abad XV era (15th century).

 

This old keris is a work of art in all aspects. To start with, the keris is housed in a Gayaman warangka made of the noble Cendana Wangi wood. The warangka has decorative carvings on the front. The antique silver bunton pendok is decorated with finely chased decorations including various animals surrounded by complex patterns.

 

The top features a beautifully carved, antique wayang handle.

 

The old wilah is forged with two pamors, Ngulit Semanka surrounded by a Wengkon. The prestigious pamor motif Ngulit Semangka helps the owner of the keris to broaden his network and ensures that he becomes very popular within this network, which will increase his wealth and achieve his goals faster and easier. After all, the door of destiny is opening wider and wider so that opportunities and possibilities can come from everywhere. The pamor lines of Ngulit Semangka are like the different ways that lead to a direction. It is a message that in this life we should not be discouraged from achieving our dreams and goals. It strengthens the owner's belief to find and utilize different ways to realize his goals and ideals and to continue without getting discouraged, continuing to struggle and never giving up.

 

Although this pamor Wengkon looks simple, its spiritual power is great. A keris with Wengkon pamor has magical powers that protect the owner and his family against disasters, slander and nuisance from wild animals, evil spirits and negative persons.

 

In addition, the wilah is forged after Tilam Upih dapur. Tilam Upih contains a philosophical meaning. Tilam Upih, as a symbol of women. It means that treating the keris is the same as treating women. Keris is a symbol of a mother's love that never goes out of style, even though milk no longer flows; mother's love is eternal. Likewise, the compassion of a father for his children and a husband for his wife should never diminish. In fact, the keris Tilam Upih is a symbol of a woman who always accompanies the symbol of masculinity. That is why the dhapur Tilam Upih keris, when viewed in a meaningful way, deserves to be considered a pusaka, because it is feminine, full of symbols of princess and compassion.

A keris with Tilam Upih dapur possesses magical properties that strengthen the owner's masculinity. It optimizes the relationship with his life partner and allows him to maintain and protect his family.

 

Upon request, I would be happy to tell you about the spiritual powers of this keris.

 

Characteristics:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka with a Wengkon

Tangguh: Madura Sepuh Abad XV (15th century)

Warangka: Gayaman

Kayu: Cendana Wangi

 

Dimensions:

Total length: 49cm.

Length of the Keris: 45.5cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Antieke, spiritueel krachtige Tilam Upih keris, kris – Madura Sepuh Abad XV-era (15de eeuw) - Wilah met 2 pamors en Tilam Upih dapur – Complex gesneden Wayang greep – Gayaman warangka van Cendana Wangi hout – Zilveren bunton pendok.

 

Deze antieke en spiritueel krachtige Tilam Upih keris, kris dateert van de Madura Sepuh Abad XV-era (15de eeuw).

 

Deze oude keris is in alle aspecten een kunstwerk. Om te beginnen huist de keris in een Gayaman warangka van het edele Cendana Wangi hout. De warangka is aan de voorzijde voorzien van decoratief houtsnijwerk. De antieke, zilveren bunton pendok is gedecoreerd met fijn gedreven decoraties met onder andere diverse dieren omringd door complexe patronen.

 

Aan de bovenzijde prijkt een prachtig gesneden, antieke wayang greep.

 

De oude wilah is gesmeed met twee pamors, Ngulit Semanka omringd door een Wengkon. Het prestigieuze pamor motief Ngulit Semangka helpt de eigenaar van de keris om zijn netwerk te verbreden en zorgt ervoor dat hij zeer geliefd wordt binnen dit netwerk waardoor zowel zijn vermogen zal toenemen als zijn doelen sneller en makkelijker zullen worden behaald. De deur van het lot gaat immers steeds wijder open staan zodat kansen en mogelijkheden overal vandaan kunnen komen.  De pamor lijnen van Ngulit Semangka zijn als de verschillende manieren die leiden tot een richting. Het is een boodschap dat we in dit leven niet moeten worden ontmoedigd om onze dromen en doelen te bereiken. Het versterkt het geloof van de eigenaar om verschillende manieren te vinden en te benutten om zijn doelstellingen en idealen te realiseren en door te gaan zonder ontmoedigd te worden, te blijven worstelen en om nooit op te geven.

 

Hoewel dit pamor Wengkon er eenvoudig uitziet is de spirituele kracht ervan groot. Een keris met Wengkon pamor heeft magische krachten die de eigenaar en zijn gezin beschermen tegen rampen, laster en overlast van wilde dieren, boze geesten en negatieve personen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed naar Tilam Upih dapur. Tilam Upih bevat een filosofische betekenis. Tilam Upih, als een symbool van de vrouw. Het betekent dat het behandelen van de keris hetzelfde is als het behandelen van vrouwen. Keris is een symbool van de liefde van een moeder die nooit uit de mode raakt, ook al vloeit er geen melk meer; moeders liefde is eeuwig. Evenzo mag het medeleven van een vader voor zijn kinderen en een echtgenoot voor zijn vrouw nooit afnemen. In feite is de keris Tilam Upih een symbool van een vrouw die altijd het symbool van mannelijkheid begeleidt. Dat is de reden waarom de dhapur Tilam Upih keris, als hij op een zinvolle manier wordt bekeken, het verdient om als een pusaka te worden beschouwd, omdat hij vrouwelijk is, vol met symbolen van prinses en mededogen.

Een keris met Tilam Upih dapur bezit magische eigenschappen die de eigenaar versterkt in zijn mannelijkheid. Het optimaliseert de relatie met zijn levenspartner en stelt hem in staat zijn gezin te onderhouden en te beschermen.

 

Op verzoek vertel ik u graag over de spirituele krachten van deze keris.

 

Kenmerken:

Dapur: Tilam Upih

Pamor: Ngulit Semangka met een Wengkon

Tangguh: Madura Sepuh Abad XV (15de eeuw)

Warangka: Gayaman

Kayu: Cendana Wangi

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49cm.

Lengte van de Keris: 45,5cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique, spiritually powerful Tilam Upih keris, kris – 15th century - 2 pamors

€ 395,00Price
    bottom of page