top of page

Antique, spiritually very powerful Pangang Welut Tombak - Mataram Sultan Agung-era (16th century) – Wilah (blade) with Pangang Welut dapur (shape) with 7 luk (waves) - Two pamor motifs - Complete with warangka (sheath) and landeyan.

(Article number: 1773)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique, spiritually very powerful Pangang Welut Tombak dates from the Mataram Sultan Agung-era (16th century).

 

Panngang Welut is a form of dhapur spear of luk five (5) and luk seven (7). Since there are two versions of the Tombak Panggang Welut, it is best to write the name dhapur and the number of luk too. The shape is almost similar to Panggang Lele tombak, except that the wilah of Panggang Welut is not as wide as the Panggang Lele Tombak.

The Panggang Welut Tombak is not classified as a spear used as a functional weapon in war, but rather as a spiritual weapon or powerful pusaka for its owner. In Indonesia, the shape of the Panggang Welut Tombak is often compared to a Naga and its spiritual powers. A Panggang Welut Tombak has spiritual or magical powers that will give its owner a smooth life course like an eel that knows how to squirm through everything. In addition, it will make the owner smarter and more skilled so that his personality becomes stronger and he will achieve independence and prosperity faster.

 

In addition to the rare dapur, the wilah is forged with two pamors. At the base of the wilah on the sor-soran, pamor Tunggak semi is forged. The shape is an irregular line, layered and at the top of the shape as if "growing" like a bud in bloom. Stumps (cut down roots or logs still in the ground and given a chance to thrive again), Semi (spring or growing again), meaning something that some people think is no longer there (dead), with the intervention of the supernatural can spring back (live) and become as great as before, or in other words describe something small that will later become something great. This pamor is much loved by traders or capital players as this pamor can help companies go from losing money to profit, monitor their business journey, from those who are starting or starting a new business (diversification) to growing. Efforts to achieve the desired results.

 

Pamor Tetesing Wari can be admired in the longitudinal direction of the wilah. The image resembles irregular water droplets. It is believed that the prestige of Tetesing Warih is very lucky to help its owner seek fortune. The prestige of Tetesing Warih is classified as a prestige mlumah that is not a voter, anyone can have it.

 

The Tombak is complete with matching warangka and landeyan.

 

During my meditations with this old, powerful Tombak, the isi has revealed itself as a true-life coach. If I was stuck for a while on a business or personal level, it managed to free me from my oppressions. Frustrations disappeared and gave way to an enormous drive that allowed me to open my mind to new opportunities, possibilities and ideas. I am happy to tell you more about this on request.

 

Characteristics:

Dapur: Pangang Welut, 7 luk (waves)

Pamor: Tetesing Wari and Tunggak sami

Tangguh: Mataram Sultan Agung (16th century)

 

Dimensions:

Total length including landeyan and warangka: 97cm.

Length of the tombak: 42cm.

Wilah length: 28.5 cm.

 

Antieke, spiritueel zeer krachtige Pangang Welut Tombak - Mataram Sultan Agung-era (16de eeuw) – Wilah met Pangang Welut dapur (vorm) met 7 luk (golven) – Twee pamor-motieven – Compleet met warangka (schede) en landeyan.

 

Deze antieke, spiritueel zeer krachtige Pangang Welut Tombak dateert van de Mataram Sultan Agung-era (16de eeuw).

 

Panngang Welut is een vorm van dhapur-speer van luk vijf (5) en luk zeven (7). Omdat er twee versies zijn van de Tombak Panggang Welut, kun je het beste op deze de naam dhapur vermelden en het aantal luk vermelden. De vorm is bijna gelijk aan Panggang Lele tombak, behalve dat de wilah van Panggang Welut niet zo breed is als de Panggang Lele Tombak.

De Panggang Welut Tombak is niet geclassificeerd als een speer die wordt gebruikt als een functioneel wapen in oorlog, maar eerder als een spiritueel wapen of krachtige pusaka voor de eigenaar. In Indonesia wordt de vorm van de Panggang Welut Tombak vaak vergeleken met een Naga en diens spirituele krachten. Een Panggang Welut Tombak bezit spirituele of magische krachten die de eigenaar een soepele levensloop zal geven zoals een paling dat overal door weet te kronkelen. Daarnaast zal het de eigenaar slimmer en bekwamer maken zodat zijn persoonlijkheid sterker wordt waardoor hij sneller onafhankelijkheid en welvaart zal bereiken.

 

Naast het zeldzame dapur is de wilah gesmeed met twee pamors. Aan de basis van de wilah op het sor-soran is pamor Tunggak semi gesmeed. De vorm is een onregelmatige lijn, gelaagd en aan de bovenkant van de vorm alsof deze "groeit" als een knop die in bloei staat. Stronken (omgezaagde wortels of boomstammen die nog in de grond staan ​​en de kans krijgen om weer te gedijen), Semi (voorjaar of weer aan het groeien), wat betekent dat iets waarvan sommige mensen denken dat het er niet meer is (dood), met de tussenkomst van het bovennatuurlijke kan terugspringen (leven) en net zo groot worden als voorheen, of met andere woorden iets kleins beschrijven dat later iets groots zal worden. Dit pamor is zeer geliefd bij handelaren of kapitaalspelers, omdat dit pamor bedrijven kan helpen om van geld verliezen naar winst maken, hun zakelijke reis bewaken, van degenen die een nieuw bedrijf beginnen of beginnen (diversificatie) naar groeiend. Inspanningen om de gewenste resultaten te behalen.

 

In de lengte richting van de wilah is pamor Tetesing Wari te bewonderen. Het beeld lijkt op onregelmatige waterdruppels. Aangenomen wordt dat het prestige van Tetesing Warih veel geluk heeft om de eigenaar te helpen fortuin te zoeken. Het prestige van Tetesing Warih is geclassificeerd als een prestige mlumah die geen kiezer is, iedereen kan het hebben.

 

De Tombak is compleet met passende warangka en landeyan.

 

Tijdens mijn meditaties met deze oude, krachtige Tombak heeft de isi zich geopenbaard als een ware ‘life-coach’. Als ik even vastzat op zakelijk of persoonlijke vlak wist het mij te bevrijden van mijn beklemmingen. Frustraties verdwenen en maakten plaats voor en enorme drive waardoor ik mijn geest kon openen voor nieuwe kansen, mogelijkheden en ideeën. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

Kenmerken:

Dapur: Pangang Welut, 7 luk (golven)

Pamor: Tetesing Wari en Tunggak sami

Tangguh: Mataram Sultan Agung (16de eeuw)

 

Dimensies:

Totale lengte inclusief landeyan en warangka: 97cm.

Lengte van de tombak: 42cm.

Lengte van de wilah: 28,5cm.

Antique, spiritually powerful Pangang Welut Tombak - kris - keris - 7 luk

€ 195,00Price
    bottom of page