top of page

Rare, antique and spiritually powerful Damar Murub Kinatah keris, kris – Surakarta Mataram XIX (19th century) - Wilah with Kinatah (gold), 2 rare dapurs and 'full-pamor' Beras Wutah Halus – Solo Gayaman warangka – Solo bunton pendok with deep driven floral patterns.

(Article number: 2042)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This rare, antique and spiritually powerful Damar Murub Kinatah keris, kris dates back to the Surakarta Mataram XIX-era (19th century).

 

This keris is a rare appearance. For starters, it is decorated with impressive kintah (gold) art. Among other things with floral kinatah patterns adorn the wilah and a Ganesha and a Singa adorn the top of the ganja. The ganja is of the ganja wilut type. The spectacle does not stop here. The wilah is forged with two dapurs. At the top, the wilah starts straight with dapur Condhong Campur to turn into dapur Damar Murub with 5 luk.

 

Dapur Damar Murub is also called Urubing Dilah, in fact it is the name of one of the keris dapurs with luk (bends) though some classify it as a straight keris. A Damar Murub keris is classified as very rare. Usually, dapur Damar Murub is combined with another dapur like in this case with dapur Condhong Campur.

 

Wise people say: "With science life becomes easy, with art life becomes beautiful and with spirituality life becomes bright". Keris Damar Murub contains a nice philosophical depth and will always remind us to always be "clear" to others. The light that comes from our relationship with the spiritual world is revealed through personal relationships with others. Wherever we are, we are destined to be light-carrying individuals. One of the practical actions of existing to be enlightened is to live to be exemplary in good deeds, in honorable attitudes of life, and in constructive words. Just as the nature of light is to illuminate the dark, being light also means that we become the ones who influence the environment, correct mistakes, speak the truth and make changes. Damar Murub's unique shape combined with Condhong Campur  becomes very appropriate in terms of philosophy, as a guide through the spiritual world and ensuring that the love of our dear one is not lost.

 

Furthermore, the wilah is forged with a very complex version of pamor Beras Wutah Halus.

 

The isi of this powerful keris revealed himself as a strong magician, dressed in a red robe, decorated with gold embroidery. He communicates that you have all the skills and abilities you need to be successful. The universe is tuning in to make positive changes your way. He shows you that you have to use your intellect, concentration and willpower to make things happen. It denotes a time in your life when you have the power to manifest the desired outcome. When it refers to other people in your life, it usually refers to someone you can learn from, whose ability and wisdom will impress you. In terms of money and career, he points to a new opportunity emerging. It requires you to take a bold step and put your original ideas into practice. It's a good time for promotions or starting a new venture, you will feel powerful and confident.

 

The keris is housed in a Solo Gayaman warangka and a copper Solo bunton pendok with deeply embossed floral motifs covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Damar Murub - Condhong Campur – 5 luk (waves)

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Surakarta Mataram XIX (19th century)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokembang

 

Dimensions:

Total length: 52.5 cm.

Length of the Keris: 46cm.

Length of the Wilah: 36cm.

 

Zeldzame, antieke en spiritueel krachtige Damar Murub Kinatah keris, kris – Surakarta Mataram XIX (19e eeuw) - Wilah met Kinatah (goud), 2 zeldzame dapurs en ‘full-pamor’ Beras Wutah Halus – Solo Gayaman warangka – Solo bunton pendok met diep gedreven florale patronen.

 

Deze zeldzame, antieke en spiritueel krachtige Damar Murub Kinatah keris, kris dateert van de Surakarta Mataram XIX-era (19e eeuw).

 

Deze keris is een zeldzame verschijning. Om te beginnen is het gedecoreerd met indrukwekkende kintah (goud) kunst. Onder andere met florale patronen en op de bovenzijde van de ganja prijken een Ganesha en een Singa. De ganja is van het type ganja wilut. Het schouwspel stopt hier niet. De wilah is gesmeed met twee dapurs. Aan de bovenzijde begint de wilah recht met dapur Condhong Campur om over te gaan in dapur Damar Murub met 5 luk.

 

Dapur Damar Murub wordt ook Urubing Dilah genoemd, in feite is het de naam van een van de keris dapurs met luk (bochten) hoewel sommigen het classificeren als een rechte keris. Een Damar Murub keris wordt geclassificeerd als zeer zeldzaam.  Meestal wordt dapur Damar Murub gecombineerd met een andere dapur zoals in dit geval met dapur Condhong Campur.

 

Wijze mensen zeggen: "Met wetenschap wordt het leven gemakkelijk, met kunst wordt het leven mooi en door spiritualiteit wordt het leven helder". Keris Damar Murub bevat een mooie filosofische diepgang en zal ons er altijd aan herinneren om altijd "helder" te zijn voor anderen. Het licht, dat voortkomt uit onze relatie met de spirituele wereld wordt geopenbaard door persoonlijke relaties met anderen. Waar we ook zijn, we zijn voorbestemd om licht dragende individuen te zijn. Een van de praktische acties van bestaand zijn om verlicht te zijn, is te leven om voorbeeldig te zijn in goede daden, in eerbare levenshoudingen en in constructieve woorden. Net zoals de aard van licht is om in het donker te verlichten, betekent licht zijn ook dat wij degenen worden die de omgeving beïnvloeden, fouten corrigeren, de waarheid uitspreken en veranderingen aanbrengen. Het unieke schilderij van Damar Murub in combinatie met die van Conhong Campur wordt zeer toepasselijk in termen van filosofie, als een gids door de spirituele wereld en ervoor zorgen dat de liefde van ons dierbare niet verloren gaat.

 

Verder is de wilah gesmeed met een zeer complexe uitvoering van pamor Beras Wutah Halus.

 

De isi van deze krachtige keris openbaarde zich als een sterke magiër, gekleed in een rood gewaad, versierd met gouden borduursels. Hij communiceert dat je over alle vaardigheden en capaciteiten beschikt die je nodig hebt om succesvol te zijn. Het universum stemt zich af om positieve veranderingen op jouw manier te bewerkstelligen. Hij laat je zien dat je je intellect, concentratie en wilskracht moet gebruiken om dingen te laten gebeuren. Hij duidt een tijd in je leven aan waarin je de macht hebt om de gewenste uitkomst te manifesteren. Als het verwijst naar andere mensen in jouw leven, verwijst het meestal naar iemand van wie je kunt leren, wiens bekwaamheid en wijsheid indruk op je zullen maken. In termen van geld en carrière wijst hij op een nieuwe kans die zich aandient. Het vereist dat je een moedige stap zet en jouw originele ideeën in de praktijk brengt. Het is een goed moment voor promoties of het starten van een nieuwe onderneming, je zal je krachtig en zelfverzekerd voelen.

 

De keris huist in een Solo Gayaman warangka en een koperen Solo bunton pendok met diep gedreven florale motieven bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Damar Murub - Condhong Campur – 5 luk (golven)

Pamor: Beras Wutah Halus

Tangguh: Surakarta Mataram XIX (19e eeuw)

Warangka: Solo Gayaman

Kayu: Sonokembang

 

Afmetingen:

Totale lengte: 52,5cm.

Lengte van de Keris: 46cm.

Lengte van de Wilah: 36cm.

 

Antique, spiritually powerful Damar Murub Kinatah keris, kris - 2 dapurs

€ 550,00Price
    bottom of page