top of page

Antique, spiritual Sempana Panjul kris, keris – Tuban-era (15th century) – Sempana Panjul wilah with complex Pendarigan Kebak pamor – Antique Nunggak semi Taman Ngabehan hilt – Two-piece Yogyakarta Mangkuratan pendok.

(Article number: 1329)

 

Scroll naar beneden voor Nederlands.

 

This antique and spiritually strong Sempana keris dates from the Tuban era (15th century).

 

I was able to acquire this keris from a female Shaman with an impressive collection of very strong keris that she works with on a daily basis. This keris was used to help people with physical and psychological complaints. That the keris is masterfully forged, using high-quality materials, can be clearly seen from the good condition and the clear pamor of the wilah. The good condition also shows that the keris has always been well and ritually maintained. I myself have clearly felt the power of the isi during my meditation sessions with this keris. I will be happy to tell you more about this upon request.

 

The wilah of this ancient keris is forged to Sempana Panjul dapur (shape). Sempana Panjul dapur is classified as rare. Sempana in Indonesian means dreams or ideals and Panjul broad or prominent. It is compared to the paraphrased goose forehead with clever thoughts or a clever brain in the pursuit of dreams and ideals. The spiritual powers of this keris will assist the owner in pursuing and realizing his dreams, goals and ideals.

 

In addition, the wilah is forged with a complex version of pamor Pendaringan Kebak that is synonymous with a full rice box. In the past, Javanese used to store rice in a large wooden box. A full rice chest symbolizes material prosperity. The magical powers of this pamor are similar to those of pamor Wos Wutah with the difference that the powers of Pendaringan Kebak are many times stronger. This keris brings peace and quiet in the family, it allows the owner to grow faster in his career and for entrepreneurs it brings business success. Not only does it bring abundant prosperity but it also enhances the owner's social character and generosity.

 

The keris is housed in a Yogyakarta Gayaman warangka of the beautiful Nagasari wood. Nagasari wood can often be found in Java and Bali at the tombs of sultans and high-ranking persons because this type of wood has spiritual powers that wards off negative influences. It is said that Nagasari wood also offers protection against evil, harmonizes the family and purifies places where negative energy prevails. It is also used to free people who are possessed by spirits. In addition to the spiritual powers, this wood is used as medicine. The seeds are mashed and brewed with hot water. This concoction helps against internal bleeding and other internal ailments.

 

A two-piece Yogyakarta Mangkuratan pendok covers the gandar.

 

Characteristics:

Dapur: Sempana Panjuli

Pamor: Pendaringan Kebak

Tangguh: Tuban (15th century)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Dimensions:

Total length: 49.5 cm.

Length of the Keris: 43cm.

Length of the Wilah: 33.5 cm.

 

Antieke, spirituele Sempana Panjul kris, keris – Tuban-era (15de eeuw) – Sempana Panjul wilah met complexe Pendarigan Kebak pamor – Antieke Nunggak semi Taman Ngabehan greep – Tweedelig Yogyakarta Mangkuratan pendok.

 

Deze antieke en spiritueel sterke Sempana keris dateert van de Tuban-era (15de eeuw).

 

Ik heb deze keris mogen overnemen van een vrouwelijke Shaman met een indrukwekkende collectie zeer sterke kerissen waar zij dagelijks mee werkt. Deze keris werd gebruikt om mensen met lichamelijke en psychische klachten te helpen. Dat de keris meesterlijk gesmeed is, gebruikmakend van hoogwaardige materialen, is duidelijk te zien aan de goede conditie en de heldere pamor van de wilah. De goede conditie betuigt er ook van dat de keris altijd goed en ritueel is onderhouden. Zelf heb ik de kracht van de isi duidelijk gevoeld tijdens mijn meditatie sessies met deze keris. Op verzoek vertel ik hier graag meer over.

 

De wilah van deze oude keris is gesmeed naar Sempana Panjul dapur (vorm). Sempana Panjul dapur wordt geclassificeerd als zeldzaam. Sempana betekent in het Indonesisch dromen of idealen en Panjul breed of prominent. Het wordt vergeleken met het geparafraseerde gansvoorhoofd met slimme gedachtes of een slim brein in het nastreven van dromen en idealen. De spirituele krachten van deze keris zal de eigenaar assisteren in het nastreven en realiseren van zijn dromen, doelstellingen en idealen.

 

Daarnaast is de wilah gesmeed met een complexe uitvoering van pamor Pendaringan Kebak dat synoniem staat voor een volle rijst kist. In het verleden bewaarden Javanen rijst in een grote houten kist. Een volle rijstkist symboliseert materiële welvaart. De magische krachten van deze pamor komt overeen met die van pamor Wos Wutah met dit verschil dat de krachten van Pendaringan Kebak vele malen sterker zijn. Deze keris brengt rust en in de familie, het laat de eigenaar sneller groeien in zijn carrière en bij ondernemers brengt het zakelijk succes. Het brengt niet alleen overvloedige welvaart maar het versterkt ook het sociale karakter en vrijgevigheid van de eigenaar.

 

De keris huist in een Yogyakarta Gayaman warangka van het prachtige Nagasari hout. Nagasari hout is op Java en Bali vaak te vinden bij de graven van sultans en hooggeplaatste personen omdat dit houtsoort spirituele krachten bezit die negatieve invloeden weert. Naar verluidt biedt Nagasari hout ook bescherming tegen onheil, zorgt het voor harmonisatie binnen het gezin en zuivert het plaatsen waar negatieve energie heerst. Het wordt ook gebruikt om mensen die bezeten zijn door geesten te bevrijden. Naast de spirituele krachten wordt dit hout gebruikt als medicijn. De zaden worden gepureerd en gebrouwd met heet water. Dit brouwsel helpt tegen inwendige bloedingen en andere inwendige aandoeningen.

 

Een tweedelige Yogyakarta Mangkuratan pendok bedekt de gandar.

 

Kenmerken:

Dapur: Sempana Panjul

Pamor: Pendaringan Kebak

Tangguh: Tuban (15de eeuw)

Warangka: Yogyakarta Gayaman

Kayu: Nagasari

 

Afmetingen:

Totale lengte: 49,5cm.

Lengte van de Keris: 43cm.

Lengte van de Wilah: 33,5cm.

 

 

Antique, spiritual Sempana Panjul kris, keris – Tuban-era Pendarigan Kebak

€ 240,00Price
    bottom of page